Het Fonds Podiumkunsten past vanaf 1 januari 2013 zijn subsidieregelingen aan, zodat beter kan worden ingespeeld op de huidige situatie in de podiumkunsten. Het Fonds hoopt hiermee ruimte voor experiment, innovatie en de jongere generatie te creëren, terreinen die door de bezuinigingen in een benarde positie zijn terechtgekomen. Ook verwacht het Fonds hiermee beter de vraag vanuit podia naar kwaliteitsaanbod te kunnen beantwoorden. 

Het Fonds heeft drie nieuwe subsidies in het leven geroepen: een voor nieuwe makers en twee op het gebied van internationalisering. Beginnende makers kunnen een aanvraag indienen om zich in een langer lopend traject te ontwikkelen in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Deze aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld met als sluitingsdata het voor- en najaar 2013. De precieze data worden nog bekend gemaakt.

Met de nieuwe subsidieregeling collectieve internationale promotie wil het Fonds zichtbaarheid van en vraag naar Nederlandse podiumkunsten in het buitenland vergroten. In aanmerking komen een- en tweejarige programma’s voor een of meer genres of disciplines, die het belang van individuele instellingen overstijgen. De aanvragen zullen een keer per jaar worden behandeld en de sluitingsdatum is 5 maart 2013.

Ook biedt het Fonds een nieuwe subsidie aan voor presentaties van Nederlandse podiumkunsten op uitnodiging van belangwekkende buitenlandse festivals en podia. Deze aanvragen worden vier keer per jaar behandeld, te weten op 9 april, 18 juni, 3 september en 5 november 2013.

In december zal de inhoud van de nieuwe subsidies geplaatst worden op de website van het Fonds.

(George Lawson en Henriette Post, Raad van Bestuur Fonds Podiumkunsten foto: Teska Overbeeke)