Het Fonds Podiumkunsten (FPK) heeft van toneel- en dansgezelschappen 206 aanvragen ontvangen voor meerjarige subsidie in de periode 2013-2016. Hierin zijn ook de aanvragen van muziekensembles begrepen. Net als bij de aanvragen in Amsterdam heeft het FPK minder aanvragen ontvangen dan verwacht, voor de vorige subsidieronde werd een kwart meer aanvragen ingediend.

Werd vier jaar geleden voor 87 miljoen euro subsidie aangevraagd, nu belopen de aanvragen een totaalbedrag van 54 miljoen euro, terwijl het FPK 24,5 miljoen euro per jaar kan verdelen. Het verminderde aantal aanvragen kan worden verklaard uit de verscherpte eisen die het FPK voor het indienen van een aanvraag formuleerde, zoals de inkomenseis, het minimum aantal te spelen voorstellingen en het aantal reeds gemaakte producties. Ook stelt het fonds een plafond aan het aantal voorstellingen per jaar waarvoor het subsidie verleent, om zo zoveel mogelijk instellingen een kans op subsidie te geven.

In de categorie theater zijn 69 aanvragen binnengekomen voor een bedrag van bijna 20,4 miljoen euro terwijl 9,8 miljoen euro beschikbaar is. Bij de dans zijn 20 aanvragen ingediend voor een bedrag van 7,2 miljoen euro terwijl 4,8 miljoen beschikbaar is. Onder deze aanvragers bevinden zich instellingen die ook een aanvraag hebben gedaan om te worden opgenomen in de Basisinfrastructuur (Club Guy & Roni, Internationaal Dans Theater). Voor het muziektheater hebben zich 17 instellingen gemeld voor een bedrag van bijna 5,2 miljoen euro terwijl hier 2 miljoen beschikbaar is. Opvallend is dat Orkater zowel in de categorie theater (7 ton) als in de categorie muziektheater (3 ton) heeft aangevraagd. Bij de festivals en concoursen zijn 48 aanvragen binnengekomen voor een bedrag van 6,8 miljoen euro, terwijl hier 2,1 miljoen beschikbaar is.

Vijf commissies, geleid door een niet meestemmende voorzitter, buigen zich de komende tijd over de aanvragen, waarbij de beoordeling van de kwaliteit van de aanvragen voorop staat. Maar die kwaliteit wordt nu niet meer los gezien van geografische spreiding, ondernemerschap, pluriformiteit en financiële bijdragen van een andere overheid van de aanvragende instellingen. Op 1 augustus brengt het FPK zijn subsidiebeslissingen naar buiten.