Het Fonds Podiumkunsten moet Holland Opera alsnog subsidie voor de periode 2013-2016 verlenen. De beslissing om het operagezelschap niet te subsidiëren is onterecht en moeten worden heroverwogen, oordeelde de Raad van State op 15 juli jl. Fonds Podiumkunsten en Holland Opera gaan na de vakantieperiode met elkaar om tafel om tot een nieuw besluit te komen.

Holland Opera vroeg in 2012 een subsidie van zes ton per jaar bij Fonds Podiumkunsten aan. De adviescommissie muziektheater gaf een positieve beoordeling, maar wegens onvoldoende budget werd de aanvraag niet gehonoreerd. Onder andere muziektheatergezelschap Tafel van Vijf kreeg wel subsidie, omdat het met meer punten hoger in de rangorde van het fonds eindigde.

Elke subsidieaanvraag bij Fonds Podiumkunsten krijgt punten voor criteria als artistieke kwaliteit, ondernemerschap en spreiding, waaruit een rangorde ontstaat. De rechter besloot dat Holland Opera een punt extra had moeten krijgen voor ondernemerschap en Tafel van Vijf een punt minder, waarmee Holland Opera in de rangorde boven Tafel van Vijf had moeten eindigen. Tot opluchting van alle partijen heeft de uitspraak van de Raad van State geen gevolgen voor de subsidietoekenning aan Tafel van Vijf.

Opmerkelijk aan het oordeel van de Raad van State is bovendien de uitspraak dat gezelschappen voortaan de subsidieaanvragen van andere gezelschappen en de beoordeling daarvan moeten kunnen inzien. Hiertoe verzocht Holland Opera, omdat het de puntenverdeling van het fonds wilde controleren. Aanvankelijk weigerde het fonds de aanvraaggegevens van andere partijen te geven.

Bij de nieuwe manier van adviseren, waarbij de puntensystematiek al inzicht geeft in de besluitvorming van de eigen aanvraag, hoort volgens de rechter ook inzage in de aanvragen van anderen. Volgens Henriëtte Post, directeur van Fonds Podiumkunsten, laat de uitspraak zien dat de grenzen aan transparantie nog volop in beweging zijn. ‘Als elke aanvraag openbaar kan worden gemaakt stelt dat nog hogere eisen aan onze advisering, maar ook aan de gezelschappen zelf’, zegt Post. Hun aanvragen én begrotingen zijn dan in principe voor iedereen te lezen. Post: ‘Wellicht is dat juist wel goed, meer openheid binnen de sector.’

Foto The Day After – Holland Opera: Rob Acket