Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen rondom de #MeToo-onthullingen wordt er een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de podiumkunsten-, film- en televisiesector gestart. De deelnemende partijen erkennen de problemen ten aanzien van goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. Het meldpunt is anoniem per mail en telefoon te bereiken.

Met name door het grote aantal zzp’ers dat in de sector werkzaam is, is het volgens de branche van belang een overkoepeld meldpunt voor ongewenste omgang in het leven te roepen. Er worden twee gecertificeerde vertrouwenspersonen aangesteld – een man en een vrouw – die alle klachten uit de sector zullen inventariseren en per geval gaan behandelen. Ook decentrale vertrouwenspersonen binnen de sector kunnen hun klachten bij het meldpunt neerleggen. Voor de behandeling van klachten wordt nog een protocol ontwikkeld. Ook wordt er nog onderzocht welke repressiemaatregelen de sector nodig acht indien klachten gegrond worden verklaard.

Verder stellen de partijen gezamenlijk een gedragscode op, waarvan opdrachtgevers en werknemers wordt gevraagd deze te ondertekenen en kenbaar te maken aan hun werknemers en zzp’ers.

28 deelnemende organisaties – waaronder vanuit de podiumkunsten Act Acteursbelangen, FNV, Fonds Podiumkunsten, de Kunstenbond, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, Nederlandse Toonkunstenaarsbond, Verenigde Podiumkunstenfestivals, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Vereniging Vrije Theater Producenten en Werkgeversvereniging Nederlandse Podia – hebben de afspraken gezamenlijk opgesteld en ondertekend. De vertrouwenspersonen worden door de sector gezamenlijk gefinancierd.

Het is de bedoeling dat het meldpunt dit voorjaar nog operationeel zal zijn.