Na bijna veertig jaar en meer dan 170 verschillende dans-, theater- en operavoorstellingen houdt Onafhankelijk Toneel per 1 januari 2013 op te bestaan. Na een negatief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, dat door B&W van Rotterdam werd overgenomen, ontvangt O.T. Theater & Opera O.T. vanaf 1 januari 2013 geen subsidie meer. Binnen de gemeenteraad is onvoldoende draagvlak gevonden voor een gedeeltelijke steun aan het gezelschap waarmee een bescheiden doorstart mogelijk zou kunnen worden gemaakt.

Ook van het Fonds Podiumkunsten heeft O.T. Theater geen geld te verwachten. Het Fonds gaf weliswaar een positieve beoordeling maar plaatste O.T. in zijn rangorde op een plek waarvoor geen geld beschikbaar is. De kans op reparatie door een nieuwe regering acht O.T. niet groot.

Anderhalf jaar lang heeft O.T. Theater alles in het werk gesteld om partners te vinden met wie het pand en de vaste lasten zou kunnen worden gedeeld en met wie tevens een nieuwe samenwerking kon worden aangaan. Het bleek echter niet mogelijk een kunstinstelling als partner te vinden, mede door het beleid van de gemeente Rotterdam die aandrong op allianties waarvan O.T. Theater niet op de hoogte was.

Per heden is O.T. begonnen met het opzeggen van de huur van het pand en het ontslaan van de medewerkers. De projecten en voorstellingen die voor dit kalenderjaar nog op het programma staan zullen volgens planning doorgaan.

Per 1 januari 2013 wordt de Stichting Onafhankelijk Toneel opgeheven.