Belangenvereniging voor acteurs ACT is een campagne gestart voor veiligere werksituaties. De Commissie Veilige Werkvloer stuurt naar theaters, schouwburgen, kunstscholen en culturele bedrijven een statement, poster en postkaart met richtlijnen en uitleg om grensoverschrijdend gedrag en intimidatie aan te pakken.

‘Het is tijd voor verandering’, schrijven de acteurs in een statement. Steeds vaker wordt er melding gedaan van seksuele intimidatie en/of machtsmisbruik in de gehele theater- en filmindustrie. Wij zijn ervan geschrokken dat er na #metoo zo weinig veranderd lijkt.’ Het is volgens de vereniging de verantwoordelijkheid van het hele veld om nu een cultuuromslag te creëren.’Een nieuwe manier van aanpakken kan vandaag beginnen. Wij hebben als doel de gehele industrie te motiveren om de “ ik sta erbij” houding te veranderen naar “ik spreek me uit”.’

In hun statement vragen de acteurs een gelijke man/vrouw verhouding, meer inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Ze eisen daarbij een zero tolerance beleid tegen grensoverschrijdend gedrag, dat ze omschrijven als ‘alle vormen van discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en andere vormen van ongewenst gedrag die persoonlijke grenzen overschrijden’. Gedragscodes moeten niet alleen opgesteld worden, maar ook verplicht en duidelijk zichtbaar.

Concrete actiepunten die de vereniging noemt zijn onder meer het instellen van twee getrainde vertrouwenspersonen in een organisatie (als er maar één vertrouwenspersoon is waar je naartoe kan stappen is er het risico dat het nu net de persoon is waar je je onveilig bij voelt), het toevoegen van gedragscodes aan contracten en het onderzoeken van de waarde van een intimiteitscoördinator in scènes met naaktheid en gesimuleerde seks.

Als onderdeel van de campagne motiveert ACT al haar leden om aan het begin van elke nieuw repetitieproces, lezing, workshop of project hardop een statement voor te lezen. Daarin staat dat iedereen die meewerkt recht heeft op een veilige werkomgeving: ‘een omgeving vrij van angst, vrij van elke vorm van intimidatie en vrij van pesterijen.’

Lees hier het hele statement en de voorbeeld-gedragscode.

Ontwerp: Nichon Glerum en Damaris de Jong