Geen geld voor Orkater, Dood Paard, Urban Myth, Oorkaan, Urland en Matzer; wél subsidie voor onder andere Rose Stories, OpusOne, Tjon Rockon, Guilherme Miotto, Miranda Lakerveld en The Ruggeds. Vandaag maakte het Fonds Podiumkunsten (FPK) de besluiten bekend over de meerjarige subsidies voor de periode 2021-2024. In totaal krijgen 78 producerende instellingen (theater-, dans- en muziekgroepen) en 58 festivals subsidie.  Het fonds verdeelt 27,1 miljoen euro per jaar.

Het budget van het Fonds Podiumkunsten voor de komende periode met 15,8 miljoen euro gekrompen, deels door het overhevelen van muziekensembles en jeugdgezelschappen naar de culturele basisinfrastructuur (BIS), en deels door een beslissing van de minister van OCW. Dit leidt tot scherpe keuzes. 43 instellingen verliezen hun subsidie, waaronder naast bovengenoemde ook vaste waarden als Discordia, Hotel Modern, Lotte van den Berg,  Dudapaiva Company, Feikes Huis, Suburbia, Zeelandia en Vis a Vis. De meeste van hen staan op de zogenaamde b-lijst met 71 instellingen: die kregen een positief advies, maar er was geen geld meer. Van de 202 aanvragers wordt slechts 39 procent gehonoreerd

Nieuwkomers
33 groepen en 34 festivals zijn nieuw. In sommige gevallen gaat het om ‘herintreders’ zoals Boogaerdt/Van der Schoot, Bambie en Dansateliers. Een aantal veelbelovende jonge instellingen krijgen toch geen subsidie, zoals Nineties Productions, Club Gewalt, TENT, Katja Heitmann en Amos Ben-Tal. Wel is er ruimte voor nieuwkomers als Shailesh Bahoran (IRC), Collectief Walden, Boost (circustheater van Lennie Visser), Raymi Sambo, Eva Line de Boer (Euphoria) en Opera Spanga

FPK-directeur Henriëtte Post: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”

Coronacrisis
Het fonds beoordeelde de makers en instellingen op basis van de plannen die zij voor 2 maart 2020 moesten indienden, dus nog net voor de ‘intelligente lockdown’ van Nederland. Het fonds gaat er vanuit dat een aantal plannen inmiddels niet meer direct of volledig uitgevoerd zal kunnen worden en belooft alvast ‘een zekere mate van coulance’ voor de voorgenomen prestaties in 2021. Vanaf september gaat het met de gehonoreerde aanvragers in gesprek over de effecten van de coronacrisis. Ook maakt het Fonds ‘een diepe buiging’ voor de vele initiatieven en collectieve acties die makers en festivals sinds de lockdown hebben ondernomen.

Codes
Aanvragers dienden de Fair Practice Code (voor goede arbeidsomstandigheden), de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur te onderschrijven om in aanmerking te komen voor subsidie. Hun reflecties op de drie codes en actiepunten heeft het Fonds niet meegenomen in zijn beoordeling. Bij het criterium ‘publieksfunctie’ is het bereiken van meer, divers of ander publiek wel door de commissies beoordeeld. ‘Het formuleren van louter intenties was daarbij niet genoeg.’

Fonds versus BIS
Het Fonds Podiumkunsten en de Raad voor Cultuur verdelen beide (meerjarige) cultuursubsidies voor het Rijk. De Raad adviseert welke instellingen deel mogen uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) van Nederland, waarin instellingen inschrijven op een bepaalde functie. Bij het fonds is ondersteuning meer verbonden met de koers en signatuur van de artistiek leider(s) of maker(s). Begin juni bracht de Raad voor Cultuur advies uit over de BIS 2021-2024 en verdeelde daarbij bijna 200 miljoen euro per jaar aan rijkssubsidie.

De site van het FPK is overbelast, daarom hierbij de PDFs  van de stukken: