De komende drie jaar gaat het kabinet jaarlijks 10 miljoen euro extra investeren in kunst en cultuur. Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) vanmiddag bekend. Bedreigde gezelschappen die vorig jaar door het Fonds Podiumkunsten (FPK) positief beoordeeld werden, maar toch onder de ‘zaaglijn’ vielen, zijn hiermee gered. 

Het FPK krijgt een budgetverhoging van jaarlijks 9 miljoen euro in de periode 2018-2020. Alle theater- en dansgezelschappen die vorig jaar een positieve beoordeling van het fonds kregen, maar waar toch geen geld beschikbaar voor was (de zogenoemde ‘b-categorie’), kunnen hiermee alsnog worden gesubsidieerd. Het gaat om instellingen als Danstheater AYA, Theatergroep Suburbia, Dood Paard en Orkater.

Vorig jaar werd er eenmalig al 10 miljoen euro extra uitgetrokken voor deze gezelschappen. Nu zijn ze dus voor de rest van het huidige Kunstenplan, dus tot en met 2020, uit de onzekerheid. Van Engelshoven: ‘Met deze investering van 10 miljoen zorgen we voor continuïteit, zodat culturele instellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden.’

Behalve aan het FPK, wordt er de komende drie jaar jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan andere, kleinere cultuurfondsen. Dat geld is bedoeld voor presentatie-instellingen voor beeldende kunst, literatuur en de creatieve industrie. Op die manier hoopt de minister nieuwe publieksgroepen aan te trekken.

Bij de presentatie van het regeerakkoord een maand geleden werd al bekend dat het nieuwe kabinet van plan was om meer te investeren in kunst, cultuur en erfgoed. Rutte-III wilde de investeringen laten oplopen van 25 miljoen euro in 2018 tot 80 miljoen euro structureel in 2020. Deze investering komt daar dus jaarlijks bovenop.

Foto Ingrid van Engelshoven: Rijksoverheid