Het nieuwe theaterseizoen is op 3 september vurig geopend door Ola Mafaalani, artistiek en algemeen directeur van het Noord Nederlands Toneel. Zij opende het Nederlands Theater Festival met het uitspreken van de Staat van het Theater, waarin ze grote aandacht vroeg voor de vluchtelingenproblematiek die de wereld momenteel in de greep houdt. Ze riep de aanwezige theatersector op om invloed te nemen en het geweten van de samenleving te worden. Tijdens haar speech liet ze een groep van ruim honderd vluchtelingen het toneel opkomen, muzikaal begeleid door de Eef van Breen Group.

‘Word ik in gelijke gevallen gelijk behandeld als een vluchteling? Ja of nee? Kunstenaars krijgen nu de plicht te herinneren aan de meest simpele rechten, want wij weten: de simpele rechten komen wij niet na. Wij zijn machtig, want wij creëren wat nog niet bestaat. Wij moeten alles op het spel durven zetten om de naam kunstenaar weer eer aan te doen. Invloed willen. Theater moet weer een noodzakelijke plek worden waar mensen samenkomen. Theater moet invloed nemen, dat is onze taak. Het geweten zijn.’

Het Nederlands Theater Festival wordt jaarlijks geopend met De Staat van het Theater, de traditionele openingsspeech die de start van het nieuwe theaterseizoen markeert. Hierin geven prominenten uit de theaterwereld hun visie op actuele ontwikkelingen binnen en buiten de theatersector.