De vurige oproep van Ola Mafaalani tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival op 3 september krijgt een vervolg. Tijdens haar Staat van het Theater riep ze kunstenaars en theaters op om verantwoordelijkheid te nemen en aandacht te geven aan de vluchtelingenproblematiek. Ook ondertekenden diezelfde dag op initiatief van theatermaker Gable Roelofsen meer dan honderd prominenten een advertentie in De Telegraaf, waarin zij lezers aanspoorden om menswaardige oplossingen voor de vluchtelingencrisis te bedenken.

Op maandag 14 september wordt tijdens het openbare debat ‘24 uur onbegrensd’ verder gedacht over de oplossing van de acute vluchtelingenstroom van nu en over de toekomst. Hoe ziet het Europa van 2050 eruit en wat betekent dat voor de manier waarop we nu met de vluchtelingenproblematiek kunnen omgaan? In de Stadsschouwburg Amsterdam gaan mensen uit de hele breedte van de maatschappij hierover met elkaar in gesprek.

Deelnemers aan het programma zijn deskundigen, politici, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven en de culturele sector. Het programma bestaat uit een middagdeel met als thema ‘Visie’ en een avonddeel met als thema ‘Oplossingen’. De geformuleerde visie en oplossingen worden op dinsdag 15 september voorgelegd aan vertegenwoordigers uit de Nederlandse politiek, waaronder de burgemeester van Amsterdam.

Kijk voor het meest actuele programma op www.24uuronbegrensd.nl.