Op donderdag 29 augustus is in het Kaaitheater in Brussel de 23e editie van het Vlaams Theaterfestival geopend. Traditiegetrouw werden daarbij de State of the Youth en de State of the Union uitgesproken. Dit jaar was het woord aan het theatergezelschap Hof van Eede en theatermaker Jos Verbist.

‘Durven wij onszelf nog te verdedigen met de inhoud waar we voor staan,’ vroeg Jos Verbist (artistiek directeur van Theater Antigone) zich in zijn State of the Union hardop af. In een tijd van marktwerking is de theaterwereld te ver meegegaan in een legitimering van de kunsten met onderbouwingen in economische termen. Volgens Verbist zou de legitimering meer moeten bestaan uit inhoudelijke argumenten over de sociaal-artistieke bijdrage van kunst. ‘Dat we een publiek forum zijn voor kritische doorlichting van de mens. Dat we brengers zijn van Humor en Troost. Dat wij tonen wat men soms niet wil zien.’

In hun State of the Youth hielden Louise en Ans Van den Eede (theatergroep Hof van Eede) aan de hand van een een vernuftige metafoor over een mythische koe een pleidooi voor oorspronkelijkheid. Ook al is die onmogelijk in een wereld waarin ‘alles al is voorgekauwd’. En ook zij deden in hun verhaal de oproep tot ‘minder gecijfer’ en meer vertrouwen. Want, als de wereld wegvalt, moeten we elkaar dragen.