Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen: de Gieskes-Strijbis Podiumprijs. Het fonds zal de prijs jaarlijks uitreiken aan twee makers ‘die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland’. De winnaars ontvangen ieder een geldbedrag van 60.000 euro. Daarmee is het meteen een van de grootste podiumprijzen van Nederland. 

Het Gieskes-Strijbis Fonds is een particulier goede-doelenfonds. Kunst en cultuur is een van hun vier werkterreinen, naast natuur en milieu, democratie en rechtsstaat en medisch onderzoek. Bij het fonds kunnen geen directe aanvragen ingediend worden. Hiervoor in de plaats laat het fonds zich adviseren door een adviescommissie (voor deze prijs bestaande uit Anoek Nuyens (theatermaker), Paul Knieriem (De Toneelmakerij), Tanja Mlaker (Cultuur Eindhoven) en Jan Zoet (Academie voor Theater en Dans)). Makers van theater, muziektheater, muziek, compositie of dans komen in aanmerking. Op 25 september vindt in De Balie in Amsterdam de bekendmaking van de eerste vijf genomineerden plaats.

Het fonds bedacht de prijs na gesprekken in 2016 met vertegenwoordigers uit de wereld van podiumkunsten. De conclusie was dat Nederland goed scoort qua opleidingen, startersregelingen en topgezelschappen in de podiumkunsten. Maar makers die niet meer als jong talent beschouwd mogen worden en zich ook nog niet aan de ‘makerstraditie’ van een vooraanstaand gezelschap verbonden hebben, hebben het moeilijker. Voor deze groep is de nieuwe prijs bedoeld.

Met de regeling wil het fonds de laureaten in staat stellen om twee jaar voluit aan de verwezenlijking van hun eigen visie te werken. De prijs is niet rechtstreeks gekoppeld aan een specifieke voorstelling of project. ‘Met de Gieskes-Strijbis Podiumprijs hopen we het bewezen toptalent van Nederland ertoe te bewegen om nog een tijdje eigenwijs op eigen benen te blijven staan’, zegt Tino Wallaart, directeur van het Gieskes-Strijbis Fonds.


Andere grote Nederlandse podiumprijzen

Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs
Voor een persoon of instelling met een bijzondere staat van dienst op gebied van cultuur, natuur of wetenschap. Bedrag: € 75.000, vrij te besteden. Daarnaast krijgt de ontvanger een CultuurFonds op Naam met een startkapitaal van € 75.000, waarvan hij of zij de naam en doelstelling samen met het Cultuurfonds bepaalt.

BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs
Voor jong theatertalent tot 35 jaar. Bedrag: € 45.000, voor het hernemen van de winnende voorstelling langs Nederlandse theaters en/of investering in een nieuwe productie.

Amsterdamprijs voor de Kunst – Amsterdams Fonds voor de Kunst
Voor drie kunstenaars of instellingen die een bijzondere en stimulerende bijdrage leveren aan kunst in de hoofdstad. Er is een prijs die vernieuwende kunstenaars en initiatieven stimuleert, een prijs voor de beste culturele prestatie en een prijs voor bewezen kwaliteit. Bedrag: € 35.000, vrij te besteden.

Charlotte Köhler Prijs – Prins Bernard Cultuurfonds
Voor jong talent (tot 35 jaar) in beeldende kunst en theater. Bedrag: € 30.000.

TheaterTekstTalent Stipendium – Prins Bernard Cultuurfonds
Voor toneelschrijvers. Bedrag: € 12.500, om een nieuw stuk te schrijven. Ook is er € 22.500 beschikbaar als startbijdrage voor de uitvoering van het stuk.

Mary Dresselhuys Prijs – VandenEnde Foundation
Voor uitzonderlijk acteertalent. Bedrag: € 12.500, te besteden aan verdergaande ontwikkeling in alle vormen van toneelspelen.