Carole van Ditzhuyzen, Francesca Lazzeri, Connor Schumacher, Kate Moore en Femi Dawkins zijn genomineerd voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022. De prijs voor een bijdrage aan de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunsten wordt op 19 september uitgereikt aan twee winnaars, die ieder 60.000 euro prijzengeld ontvangen.

Het Gieskes-Strijbis Fonds initieerde de Gieskes-Strijbis Podiumprijs in 2017 ‘om vrij denken en verbeelden te ondersteunen’. De kandidaten hebben een duidelijke visie op het bereiken van nieuw publiek, het behandelen van nieuwe thematiek of het ontwikkelen van nieuw repertoire. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers, die het prijzengeld naar eigen inzicht mogen aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling.

Van alle vijf genomineerden van dit jaar vindt de adviescommissie dat ze op unieke wijzen een eigen artistiek universum creëren. ‘Multidisciplinaire verkenningen en een verbondenheid met maatschappelijke ontwikkelingen paren ze aan een grote gevoeligheid voor het bereiken van nieuw publiek.’

Carole van Ditzhuyzen is onder meer een van de oprichters van collectief Tijdelijke Samenscholing en sinds 2021 artistiek coördinator en programmeur van het MaasPodium. Momenteel ontwikkelt ze een meerjarig project rondom ‘gespleten habitus’, het idee dat meerdere oorsprongen een gespletenheid veroorzaken in iemands binnenwereld waarin schaamte en een gebrek aan een ‘gevoel ergens bij te horen’ een grote rol spelen.
Oordeel adviescommissie:

Carole van Ditzhuyzen is genomineerd vanwege haar bijdrage aan glasheldere voorstellingen. De commissie ziet bij haar een steady groei in haar makerschap, waarin ze steeds persoonlijker durft te worden. Tegelijkertijd verbindt ze haar persoonlijke thema’s aan grote maatschappelijke onderwerpen als afkomst, identiteit en culturele diversiteit. Hoewel ze een groot deel van haar tijd besteedt aan de begeleiding van kunstenaars, hoopt de commissie dat dit niet ervoor zorgt dat ze haar eigen werk op een laag pitje zet.

Francesca Lazzeri maakte tussen 2015 en 2019 voorstellingen met performancecollectief Wild Vlees. Daarna ging ze onder haar eigen naam verder met visueel en vaak fysiek veeleisend werk. Haar laatste installatie Birds without flight (2021) is een eerste onderzoek naar de verhouding tussen mensen en planten. Vanaf volgend seizoen werkt Lazzeri als dramaturg voor Frascati Producties. In januari 2022 richtte zij haar eigen stichting op, Foundation r.e.d.
Oordeel adviescommissie:

Francesca Lazzeri is genomineerd omdat zich achter haar fysieke, schijnbaar eenvoudige voorstellingen een wereld opent aan persoonlijke associaties en soms uitgesproken politieke connotaties. Ze heeft het vermogen redelijk abstract materiaal een emotionele lading te geven. De helderheid van haar werk is een unicum in het hedendaagse bewegingstheater. Haar rechtlijnigheid en vasthoudendheid staan niet in de weg dat ze het contact met haar publiek zoekt door haar voorstellingen buiten de conventionele theateropstelling te presenteren.

Connor Schumacher ontwikkelde zich tot onafhankelijk danskunstenaar onder de vleugels van Dansateliers Rotterdam, met voorstellingen als Funny Soft Happy & The Opposite (2019), Threesome (2019), The Fool (2018), OK Future (2017) en Boy of Boy (2012). In 2019 won hij de Prijs van de Nederlandse Dansdagen. Pilot PC (2020) was de eerste productie van zijn eigen stichting ARK, waarmee hij raves, movement classes en voorstellingen produceert.
Oordeel adviescommissie:

Het is Connors diepe overtuiging dat onze maatschappij beter af zou zijn wanneer we elke dag zouden dansen. In zijn werk wil hij het publiek op een nieuwe manier naar de wereld laten kijken. De commissie nomineert hem vanwege zijn unieke zoektocht naar een nieuwe vorm van interactie met het publiek, en de ontwikkeling van soft skills. Hij is in staat mensen met zeer uiteenlopende identiteiten zich welkom te laten voelen. Hij noemt zijn werk ‘a social choreographic dance practise’ en niets kan waarschijnlijk een betere omschrijving zijn van het bruggenbouwen tussen stijlen, generaties en werelden van Connor Schumacher.

Kate Moore is oprichter en artistiek leider van het Herz ensemble, dat composities van Moore opvoert en van andere, met name vrouwelijke, componisten met wie zij zich verwant voelt. In 2017 won ze, als eerst vrouw ooit, de prestigieuze Matthijs Vermeulenprijs. Ze was componist-in-focus bij November Music in 2018. Oordeel Adviescommissie:

De commissie heeft Kate Moore genomineerd omdat ze gestaag bouwt aan een uniek oeuvre waarin ze experimenteert met klankkleur en instrumentatie zonder haar publiek van zich te vervreemden. Ze is eigenzinnig en uniek in haar zoektocht natuur en cultuur met elkaar te verbinden. Het opzetten van een eigen ensemble in een tijd waarin juist op ensembles bezuinigd wordt, getuigt van lef. In haar artistiek leiderschap maakte ze bijzondere keuzes.

Femi Dawkins, geboren op Nassau, getogen in Jamaica en New York en sinds 1991 actief als multidisciplinair kunstenaar in Amsterdam, reist door tussen-werelden. Met zijn kunst onderzoekt hij taal, verhaal, vertelling, en ontwortelt hij de geërfde dominante gedachtegoeden die identiteitsvorming instrueren en voort-verhalen. Dawkins schreef en speelde in zijn Afro Galactic Dream Factory, een multimedia Afrotechno vocale symfonie. Als Jimmy Rage bracht hij negen muziekalbums uit. Hij heeft geëxposeerd in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Afrika.
Oordeel adviescommissie:

Femi Dawkins is genomineerd omdat hij bouwt aan een uitzonderlijk eclectisch oeuvre dat vele andere kunstenaars inspireert, motiveert en richting geeft. Als mid-career maker bouwde hij, veel langer dan nodig in de luwte, met geduld en vasthoudendheid aan draagvlak voor narratieven en vertelvormen die in de periferie en underground werden geplaatst. Als performer daagt hij met veel energie en cachet bestaande presentatievormen uit. Dawkins behoort tot de kleine voorhoede die de weg vrijmaakte voor erkenning en omarming van de genres Urban Arts en Spoken Word in Nederlandse podiumkunsten. Hij blijft verrassen en uitdagen binnen en buiten bestaande kaders, altijd met veel maatschappelijke urgentie en zeggingskracht.

De aviescommissie stond dit jaar onder leiding van Annemieke Keurentjes (programma-manager theater en dans Holland Festival). Ook Rajae El Mouhandiz (zangeres, componist, film- en (muziek)theatermaker), Jan-Joris Lamers (toneelspeler en regisseur Maatschappij Discordia), Hildegard Draaijer (artistiek directeur DOX) en Martijn Buser (artistiek directeur Gaudeamus) zetelden in de jury.

Foto: HOLD door Connor Schumacher, Anna van Kooij