Minister Ingrid van Engelshoven gaat haar best doen om Frascati producties en Plan Brabant overeind te houden. Tijdens het kamerdebat over de cultuurbegroting gisteren beloofde ze voor de instellingen ‘met een soort gebaksvorkje’ door de cultuurbegroting te gaan.

Zowel Frascati Producties als Plan Brabant, een samenwerkingsverband van tien culturele partners in Brabant, waren ernstig in hun bestaan bedreigd, nadat ze vanaf 2021 uitgesloten zouden worden van structurele rijkssubsidie. Hun plannen voor de komende vier jaar hadden een positieve beoordeling gekregen van de Raad van Cultuur, maar er was te weinig rijksbudget voorzien om ze effectief te honoreren. Beide ontwikkelingsplekken voor pas afgestudeerde theatermakers hadden hun hoop nog gevestigd op het tweede steunpakket cultuur, maar van die pot kregen ze van de Minister slechts een ‘overbruggingskrediet’ van een half jaar.

Inmiddels denkt de Minister daar anders over. Tijdens het overleg over de cultuurbegroting zei Van Engelshoven de twee instellingen alsnog te willen redden. Onder meer gesprekken met de theateracademies hadden haar overtuigd. Ze gaat in de cultuurbegroting op zoek naar 1,4 miljoen euro, het benodigde bedrag voor het noodplan dat Frascati Producties en Plan Brabant samen opstelden om het Nederlandse talentontwikkelingssysteem in stand te houden. Over haar geldinzameling zal de Minister vóór de stemmingen over de begroting op 8 december een brief sturen.

In het debat werden ook de coronamaatregelen en -steunpakketen besproken. In reactie op vragen van onder meer D66, zei de Minister te staan ’te popelen’ om de regels voor culturele instellingen te verruimen. Als het aantal besmettingen voldoende is teruggelopen, wil ze half januari het startschot kunnen geven om evenementen onder voorwaarden weer mogelijk te maken.

El Yassini (VVD) merkte op het vreemd te vinden dat de huurverlaging die theaters nu van hun gemeenten krijgen, in mindering kan komen op de coronasteun van de rijksoverheid. Van Engelshoven heeft inmiddels met Minister Koolmees (Sociale Zaken) de afspraak gemaakt dat gemeenten vanaf nu vrij zijn om huurverlagingen toe te passen. Zij riep gemeenten op om daarvan gebruik te maken.

Verder maakte Paternotte (D66) zich verder zorgen over reizend zomerfestival de Parade en Kwint (SP) vroeg om een garantiefonds voor tickets in cultuursector, naar analogie van de reisbranche. Over beide punten beloofde de Minister in gesprek te gaan met de betreffende instanties. 

Foto: Wolven huilen niet alleen van Charli Chung bij Frascati Producties, Sanne Peper