Het einde van Frascati Producties lijkt onafwendbaar. Het productiehuis kreeg afgelopen zomer een positief advies van de Raad voor Cultuur, maar geen geld wegens onvoldoende budget. Alle hoop was gevestigd op het tweede coronasteunpakket voor de cultuursector, maar maandag werd bekend dat Frascati uit die pot slechts een overbruggingssubsidie van zes maanden ontvangt.

Maandag presenteerde cultuurminister Van Engelshoven de verdeling van de 482 miljoen extra cultuursteun voor de eerste helft van 2021. Instellingen die voor de komende vier jaar een positief subsidieadvies hadden gekregen, maar waarvoor geen budget was, besloot ze een overbruggingssubsidie van een half jaar te verlenen.

Frascati Producties had echter op veel meer gehoopt, omdat 95 procent van hun financiering direct naar jonge makers gaat die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Frascati wijst naar een brief van de minister waarin ze schrijft dat ‘het juist nu van belang is om talent voor de sector te behouden en ervoor te zorgen dat de plekken waar dit talent zich kan ontwikkelen niet verdwijnen’. Ze noemt daarbij expliciet ‘productiehuizen en festivals die jong talent dat net van de opleiding komt, begeleiden bij het maken van een eerste productie en ook een plek bieden om dat te laten zien’.

Voor artistiek directeur Mark Timmer is het daarom ‘een volstrekt raadsel hoe de minister de terechte en grote zorg voor toekomstige generatie en het behoud aan infrastructuur voor jonge makers rijmt met een overbruggingsperiode van 6 maanden. Juist in tijden van crisis moet de aandacht uitgaan naar de meest kwetsbare groep; de makers van de toekomst.’ Daarbij benadrukt Timmer nogmaals de unieke plek van Frascati in het landschap: al twintig jaar lang een breed productiehuis voor makers die echt net van school komen en nog niet gekozen hebben voor een specifiek profiel. Jaarlijks begeleidt het huis zo’n twintig jonge mensen.

Samen met PLAN Brabant (ook positief beoordeeld en niet gehonoreerd) had Frascati Producties een noodplan opgesteld om met coronamiddelen alsnog door te kunnen. Het zou dubbele winst opleveren: inkomen voor pas afgestudeerden en een oplossing voor de terugval aan talentontwikkelingsplekken (ongeveer 40 procent). Bij de ontwikkeling van dit plan werden ze gesteund door de Raad voor Cultuur, het kunstenveld en de kunstvakopleidingen. Dit plan werd maandag dus terzijde geschoven.

Volgens Timmer heeft Frascati Producties nu echt alles op alles gezet. Een Red Fracati-filmpje met Halina Reijn werd 150.000 keer bekeken. Er werden brieven geschreven vanuit de opleidingen en het veld (ook uit Vlaanderen) en er werd contact gezocht met de pers. Gisteren werden nieuwe steunbetuigingen vanuit het veld verstuurd. ‘We hebben in de podiumkunsten een ideale springplank voor jong talent en daar dreigt de bijl in te worden gezet. We gaan enorm veel kwaliteit verliezen.’ schreef Ivo van Hove in een persbericht. ‘Dat is het ergste van het ergste.’ Rob Ligthert, directeur Toneelacademie Maastricht, spreekt van een schande. ‘Wat een verschraling en verarming.’ Theatermaker Sadettin Kirmiziyüz laat weten dat hij bij het productiehuis voorstellingen heeft kunnen maken die bepalend zijn geweest voor zijn signatuur als maker.

Timmer heeft echter nog weinig hoop. ‘Iedereen vindt dat het niet kan, ook veel beleidsmakers op persoonlijke titel, maar het gebeurt gewoon toch. Heel pijnlijk.’ Het laatste woord is nu aan de Tweede Kamer, die maandag de plannen en de begroting van minister Van Engelshoven behandelt. Frascati Producties heeft alle cultuurwoordvoerders maximaal geïnformeerd.

Ook voor PLAN Brabant, een samenwerkingsverband van tien culturele partners in Brabant, is het spannend afwachten. Ze kunnen nog geen uitspraken doen over hun voortbestaan, maar zetten volop in op de politieke lobby voor maandag.‘Het probleem en de urgentie worden gezien’, zegt projectcoördinator Andrea van Wingerden hoopvol. Extra zuur voor PLAN is dat het afgelopen jaren gesubsidieerd werd door het Fonds Podiumkunsten, dat hen per 2021 doorverwees naar de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) waar ze een ontwikkelingstelling konden worden. ‘We kregen er ook een fantastisch advies, maar er waren maar 15 ontwikkelplekken te verdelen waardoor we alsnog afvielen.’ Bij het Fonds werden later alle positief beoordeelde instellingen waar eerst geen budget voor was gered. Dat gebeurde niet bij die zogenoemde B-lijst van de BIS. Frascati en PLAN behoren nu tot de laatste reeds bestaande en positief beoordeelde podiumkunsteninstellingen die straks geen rijksgeld meer krijgen. ‘We zijn de twee bedrijfsongevallen.’

Foto: Oorlog en Vrede van Florian Myjer bij Frascati Producties, Bas de Brouwer