Hedwig Verhoeven neemt per 1 februari 2019 afscheid als directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Haar vertrek gaat samen met een nieuwe inrichting van de organisatie en de eraan gelieerde Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC). De SPTC komt los te staan van de VSCD en zal zelfstandig de Podium Cadeaukaart beheren, collectieve promotie voor de podiumkunsten doen en de VSCD prijzen (oa. Louis en Theo d’Or, de Krekels, de Zwanen de de VSCD Cabaretprijzen) uitreiken. Beide organisaties krijgen een eigen directeur.

Verhoeven is sinds 2015 directeur van de zowel de VSCD als de SPTC als de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP). Deze drie organisaties waren tot nu toe innig met elkaar verbonden en worden dus per 2019 uit elkaar gehaald. De SPTC moet een sectorbrede organisatie worden, met een eigen directeur. Het eerste jaar wordt dat een kwartiermaker die een jaar de tijd krijgt om te onderzoeken of de nieuw opzet gedragen wordt door de sector.

De leden van de VSCD hebben maandag 26 september ingestemd met een vernieuwingsplan ‘VSCD 3.0’, dat voornamelijk behelst dat de vereniging zich gaat concentreren op haar kerntaken: belangenbehartiging, werkgeverszaken, service en promotie. Ook het Theater Analyse Systeem (TAS), waarmee de schouwburgen de cijfers over onder meer hun programmering en bezoekersaantallen bijhouden (en op basis waarvan de jaarlijkse podiumanalyse-publicatie wordt gemaakt) wordt per 2020 overgedragen aan een nieuwe stichting DIP (Digitale Infrastructuur Podiumkunsten), die de gegevens van de leden van de drie brancheverenigingen – naast VSCD ook de Nederlandse Associatie Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) – gaat samenbrengen in een sectorbrede datainfrastructuur, op basis van het reeds bestaande Podiumkunst.info.

De veranderingen bij de VSCD zijn het gevolg van de problemen rond het opzetten van een koepelorganisatie van VSCD, NAPK en VVTP. De drie branchevereningen hebben na die mislukking nauwere samenwerking gezocht op een beperkt aantal terreinen, waarvan de grotere rol voor de SPTC en het opzetten van DIP de eerste resultaten zijn. Verhoeven zegt: ‘Voor mij persoonlijk is dit het moment om ruimte te maken en mijn carrière elders voort te zetten.’