Hedwig Verhoeven treedt met ingang van 1 maart 2015 aan als directeur bij de VSCD, de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Van 1999 tot 2004 was ze hier al werkzaam als senior beleidsmedewerker. Ze volgt Martin van Ginkel op, die op 1 januari jl. is afgetreden en sindsdien door Jeltsje In der Rieden als waarnemend directeur wordt vervangen. Van Ginkel volgde in september 2011 Hans Onno van den Berg op, die daarvoor elf jaar het bewind bij de VSCD voerde.  

Verhoeven was van 2010 tot 1 december 2014 zakelijk en statutair directeur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hieraan voorafgaand was ze directeur/bestuurder van Het Munttheater in Weert, Limburg, en senior producer bij AVRO Theater. Ze studeerde Theaterwetenschappen (dramaturgie) en Kunstbeleid & -management in 1995. 

Volgens Nynke Stellingsma en Jan Hoekema, voorzitters van het VSCD-bestuur, is Verhoeven door zowel haar regionale als randstedelijke ervaring op de hoogte van de verschillende uitdagingen waar VSCD-leden dagelijks mee te maken hebben. ‘De podiumkunstsector is volop in beweging en de VSCD ook. We zijn gericht op samenwerking met andere organisaties ter versterking van dit belangrijke onderdeel van de cultuursector. Deze tijd vraagt om een nieuw elan en een daadkrachtige leiding.’

Verhoeven: ‘In een land dat op zoek is naar meer onderling begrip en grotere maatschappelijke betrokkenheid, terwijl steeds meer verschillende culturen onze basis vormen, zijn de podiumkunsten onontbeerlijk. (…) Ik zie ernaar uit om als directeur van de VSCD mijn voormalige collega’s waar nodig en mogelijk te ondersteunen in hun werk en de podiumkunstbelangen met het bureau en de diverse collega-organisaties in de samenleving te behartigen.’

De VSCD is de belangrijkste belangenbehartiger van theaters, concertzalen en festivals in Nederland. Ruim honderdvijftig schouwburgen, concertgebouwen, vlakkevloertheaters en festivals zijn bij de vereniging aangesloten.