Uit de jaarcijfers van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) blijkt dat het aantal bezoekers per theater in 2015 is gestegen van 78.351 naar 88.501. Ook het zaalbezettingspercentage groeit. In totaal werden er 10,4 miljoen bezoeken aan de schouwburgen gebracht. Het totaal aantal voorstellingen daalde van bijna 30.000 naar iets minder dan 28.000.

Het totaal aantal bezoeken aan VSCD-theaters bleef gelijk: ook in 2014 was dat 10,4 miljoen. De groei bij de theaters valt te verklaren door het wegvallen van een aantal zalen: ‘Bijvoorbeeld Nieuwe Doelen in Gorinchem heeft zijn deuren moeten sluiten, en ook door fusies wordt het aantal leden kleiner’, zegt VSCD-directeur Hedwig Verhoeven. Daarnaast hebben succesvolle theaters als Bellevue en Nationale Opera & Ballet in Amsterdam hun lidmaatschap opgezegd: zij zien zichzelf meer als producerend huis. De overblijvende theaters hebben dus wel degelijk groei in de bezoekcijfers laten zien.

Door het dalende ledental is – ondanks het slinkend aantal voorstellingen – het aantal voorstellingen per theater gegroeid van gemiddeld 224 naar 239. Verhoeven: ‘De programmering wordt geïntensiveerd en verbreed.’ Het aandeel gesubsidieerde voorstellingen op de VSCD-podia blijft stabiel op veertien procent.

Ondanks de groeiende publieke belangstelling voor de podiumkunsten deelt Verhoeven de zorgen in de sector over uitholling en de kwetsbaarheid van het gesubsideerde aanbod.