Uit de vandaag op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting voor 2018 blijkt dat er geen geld is vrijgemaakt voor het ondersteunen van de zogenaamde ‘zaaglijninstellingen’. Dit zijn theater- en dansgroepen zoals Afslag Eindhoven, Toneelschap Beumer & Drost, Dood Paard, Urland, Suburbia, Rast en Maatschappij Discordia, AYA, DOX en Korzo die van het Fonds Podiumkunsten vorig jaar een positieve beoordeling kregen, maar waarvoor geen geld was.

Via een voorstel van de oppositie en de PvdA werd in november 2016 eenmalig 10 miljoen euro gevonden, waarvan het grootste deel werd gebruikt om deze groepen in ieder geval één jaar te subsidiëren. De verwachting daarbij was het nieuwe kabinet een keuze zou maken om deze regeling al dan niet voort te zetten, maar omdat dat nieuwe kabinet er nog niet is “blijkt dat dit issue politiek gezien niet groot genoeg is om behoorlijk te regelen”, aldus de NAPK in een reactie. “De huidige gang van zaken neigt naar willekeur. Wij eisen duidelijkheid en een langetermijn visie. En zolang die er niet is, héél snel een oplossing voor 2018.”

Zie ook: Opinie: Laat de zaaglijninstellingen niet aan hun lot over
En ook: Manifest: Behoud bewezen kwaliteit in de podiumkunsten!

foto: Onder het Melkwoud van Afslag Eindhoven, Moon Saris