De PvdA en een groot deel van de oppositie (SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie) in de Tweede Kamer willen in 2017 éénmalig 10 miljoen euro toevoegen aan de cultuurbegroting. De dekking daarvoor is gevonden in niet besteed geld voor onderhoud aan monumenten. De middelen moeten ten goede komen aan instellingen die bij het Fonds Podiumkunsten een positief advies advies kregen maar onder de zaaglijn terecht kwamen.

Het voorstel, een inititatief van D66 en SP, moet deze instellingen in ieder geval de mogelijkheid geven te overleven tot de volgende kabinetsperiode na de verkiezingen in maart. Het amendement wordt volgende week in de Tweede Kamer in stemming gebracht.Deze 10 miljoen komt bovenop de 10 miljoen die op Prinsjesdag structureel werd toegevoegd aan de cultuurbegroting die werd gebruikt om de festivals onder de zaaglijn alsnog te financieren. Voor nog eens vier miljoen die SP en D66 wilden toevoegen werd geen dekking gevonden.

Vandaag werd al gestemd over een motie die 500.000 euro vrij maakt voor de instellingen óp de zaaglijn – die kregen een deel van het door hen gevraagde subsidiebedrag voor zover het budget het toeliet. Het gaat om Maas Theater & Dans, Korzo, Orkater en Theater Bellevue. Dit geld wordt gevonden in het potje dat minister Bussemaker van cultuur aan het FPK ter beschikking had gesteld voor de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Ook werd een motie aangenomen die de Raad voor Cultuur dwingt haar meerjarige adviezen voortaan twaalf maanden vantevoren uit te brengen. Ook wil de Kamer niet langer cultuurprojecten financieren in Egypte, Libanon, Mali, Marokko, Rusland, Turkije en de Palestijnse gebieden.