Toneelspeler Jan Joris Lamers van Maatschappij Discordia presenteerde vandaag tijdens een benefietavond voor zijn theatercollectief in de Stadsschouwburg Amsterdam een manifest voor het behoud van een aantal bedreigde theaterproducenten. Het gaat om instellingen die al decennia bestaan en positief advies kregen van het Fonds Podiumkunsten, maar straks geen subsidie meer ontvangen wegens tekort aan budget. De ondertekenaars vragen de Tweede Kamer om in de Voorjaarsnota 10 miljoen per jaar op te nemen om deze ervaren kunstenaars op het toneel te houden.

Behoud bewezen kwaliteit in de podiumkunsten!

We maken de mooiste theaterstukken, dansvoorstellingen en concerten, begeleiden nieuw talent en enthousiasmeren kinderen voor cultuur. Wij zijn podiumkunstproducenten die vaak al een lange staat van dienst hebben en een belangrijke plek in het culturele veld innemen. We vielen alleen onder de zaaglijn van het Fonds Podiumkunsten en kwamen daarmee in de zogenaamde `B-categorie’: wel een positief advies, maar geen subsidie vanwege tekort aan budget.

180 directeuren, zakelijk en artistiek leiders en programmeurs van theaters, gezelschappen, muziekproducenten en festivals hebben het belang van deze producenten voor de sector onderschreven in hun gezamenlijke brief `Noodoproep podiumkunsten’. Net als lokale en provinciale bestuurders, die brieven schreven aan de minister omdat ze voor hun stad of regio belangrijke podiumkunstorganisaties dreigden te verliezen. En net als de ruim 15.000 ondertekenaars van de petitie `Ja, ik ben voor behoud van bewezen kwaliteit in de podiumkunsten’.

De politiek heeft eind vorig jaar op de valreep alsnog voor 10 miljoen gezorgd waardoor we in 2017 onze werkpraktijk kunnen voortzetten. Waarmee voor de korte termijn een noodoplossing was gevonden.

Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 is er echter nog steeds geen oplossing.

De hele sector is erg bezorgd dat er alsnog een groot verlies van kwaliteit, expertise en ervaring in de podiumkunsten zal plaatsvinden als de politiek niet NU zorgdraagt voor een structureel budget tot aan de volgende cultuurnotaperiode. Wij dragen een schat aan culturele waarde in ons en moeten deel uitmaken van de brede stelselherziening die is aangekondigd na 2020.

Met andere woorden: het probleem is niet opgelost. We willen u als cultuurwoordvoerder met klem verzoeken om met al uw creativiteit en met hart voor de sector waar u politiek verantwoordelijk voor bent, dit kwetsbare deel van het podiumkunstenveld, dat politiek minder zichtbaar is maar waar ontzettend veel waarde wordt gecreëerd met zeer bescheiden budgets, om dit middenveld overeind te houden. Zodat in een stelselherziening álle aspecten van de culturele infrastructuur kunnen worden afgewogen en niet een wezenlijk deel al voortijdig is afgevallen. Hiervoor is jaarlijks tot en met 2020 10 miljoen euro nodig. Omdat er al een politiek besluit is geweest, zou het in de Voorjaarsnota kunnen worden meegenomen.

Met dank namens onder meer Maatschappij Discordia (36 jaar bewezen kwaliteit), Korzo (32 jaar bewezen kwaliteit), Orkater (44 jaar bewezen kwaliteit), Jazz Orchestra of the Concertgebouw (20 jaar bewezen kwaliteit), Dood Paard (22 jaar bewezen kwaliteit), Theater Gnaffel (29 jaar bewezen kwaliteit), Suburbia (13 jaar bewezen kwaliteit), Matzer (10 jaar bewezen kwaliteit), Danstheater AYA (26 jaar bewezen kwaliteit), Toneelschap Beumer & Drost (19 jaar bewezen kwaliteit), Studio Peer (35 jaar bewezen kwaliteit).

Foto: Jan Joris Lamers – Bert Nienhuis