Het Fonds Podiumkunsten heeft 202 aanvragen ontvangen voor een vierjarige productiesubsidie vanaf 2021. Dat is meer dan vier jaar geleden, terwijl het beschikbare budget lager is. Voor een meerjarige festivalsubsidie kwamen 91 aanvragen binnen.

Namens de Rijksoverheid ondersteunt het Fonds Podiumkunsten (FPK) het professioneel podiumaanbod, naast de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Het beschikbare budget voor de periode 2021-2024 voor de meerjarige festivalsubsidies is straks jaarlijks 6,1 miljoen euro. Voor de meerjarige productiesubsidies is dat 20 miljoen euro, ruim 15 miljoen minder dan nu het geval is. Er is voor de laatste categorie meer dan 50 miljoen aangevraagd.

Op de overvraag was het Fonds al voorbereid, zegt directeur Henriëtte Post. Het Fonds had alvast de subsidieregeling en het beoordelingskader aangepast zodat ze op 3 augustus ‘een afgewogen pakket aan besluiten kunnen presenteren’. Ze leggen de aanvragen onder meer ‘niet langer langs dezelfde meetlat’. De regeling kent nu drie categorieën met ieder drie normbedragen. Aanvragers konden zelf het normbedrag kiezen waarvan zij vinden dat dit het beste bij hun activiteiten past. Wie een hoger subsidiebedrag vraagt, moet aan meer eisen voldoen. ‘We hopen op deze manier de toegankelijkheid voor nieuwe aanvragers, met veelal andersoortige werkpraktijken, te kunnen borgen. En dat lijkt gelukt want een substantieel aantal nieuwe makers heeft de stap gezet een aanvraag in te dienen. Dat verheugt ons.’

De financiële overvraag bij de meerjarige productiesubsidies geeft nog wel een licht vertekend beeld. Het overgrote deel van de organisaties dat in aanmerking wil komen voor een van de extra plekken in de culturele basisinfrastructuur (BIS) (zeven muziekensembles, zes jeugdproducenten en een nog onbekend aantal ontwikkelinstellingen) heeft namelijk voor de zekerheid ook een aanvraag ingediend bij het Fonds Podiumkunsten. Als de Raad voor Cultuur op 4 juni zijn adviezen bekend maakt, kan het Fonds Podiumkunsten pas definitief aangeven hoezeer het beschikbare budget is overtekend.

Ruim veertig adviseurs, verdeeld over acht adviescommissies, zijn bij de beoordeling betrokken. Op 3 augustus worden de besluiten bekend gemaakt.

Foto: Neptune van Dansmakers, Oliver Look