Minister Bussemaker stelt dit jaar eenmalig 600 duizend euro beschikbaar aan het Fonds Podiumkunsten voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van podiumkunstenaars. 

Samen met de sector zal Fonds Podiumkunsten een honoreringsrichtlijn opstellen voor de verbetering van de verdienmodellen, in eerste instantie bij de middelgrote ensembles. Dit schrijft Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer op 31 mei. Hierin verdeelt ze de eenmalige injectie van twee miljoen euro, die het ministerie van OCW in 2016 vrijmaakt om de problemen op de arbeidsmarkt in de culturele sector aan te pakken.

De culturele sector heeft grote behoefte aan een discipline-overstijgende oplossing, schrijft Bussemaker. Ze reserveert 400 duizend euro voor Kunsten ’92 om met werkgevers, vakbonden, beroepsgroepen en anderen een sectorbrede arbeidsmarktagenda op te stellen. Deze agenda moet leiden tot een code voor goed opdracht- en werkgeverschap, het vergroten van de bereikbaarheid van scholing, en de toepassing en kennisverspreiding van arbeidsmarktwet- en 
regelgeving.

Ondersteuning ondernemerschap

Daarnaast reserveert Bussemaker 600 duizend euro voor het Mondriaan Fonds voor een matchingsregeling tussen musea en beeldend kunstenaars, 200 duizend euro voor het Filmfonds voor de ontwikkeling van modelcontracten tussen producenten en opdrachtnemers, en 200 duizend euro voor de uitwisseling van kennis en ervaring over ondernemerschap door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Cultuurparticipatie en het Nederlands Letterenfonds.

Behalve de eenmalige injectie van 2 miljoen euro heeft de minister 1,6 miljoen euro gereserveerd voor 2017 en 2018, om een integrale aanpak voor de ondersteuning van ondernemerschap in de sector te ontwikkelen.

Foto minister Bussemaker: Rijksoverheid/Arenda Oomen