Erik Pals heeft zijn functie als algemeen directeur van het Ro Theater per direct neergelegd. Pals en de raad van toezicht verschilden fundamenteel van mening over de manier waarop Theater Rotterdam (de fusie van het Ro Theater, de Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam) tot stand moet komen. 

Ook zal Bianca van der Schoot, die Alize Zandwijk met ingang van seizoen 2016-2017 opvolgt als artistiek leider van het Ro Theater, eerder dan gepland bij het gezelschap beginnen om voldoende tijd te hebben voor het vormen van haar artistieke plannen voor de nieuwe kunstenplanperiode.

Pals is opgevolgd door Mathilde Zierikzee, die tot uiterlijk 1 april 2016 aanblijft als interim-directeur en betrokken zal zijn bij de subsidieaanvraag voor de nieuwe kunstenplanperiode.

Theater Rotterdam wordt het stadstheater van Rotterdam: een fusie van het Ro Theater, de Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam per 1 januari 2017 onder leiding van Johan Simons. De weg er naartoe blijkt echter niet zonder hobbels. De fusie is van hogerhand opgelegd zonder overleg met medewerkers van de betrokken organisaties, wat op weerstand stuit.

Volgens Winfred van den Bor, perswoordvoerder van het Ro Theater, wilde Erik Pals de fusie eerst op zakelijk vlak doorvoeren door de raden van toezicht van de schouwburg en het Ro Theater samen te voegen. De raad van toezicht van het Ro Theater wil de verandering daarentegen vanaf de werkvloer doorvoeren, door samenwerking eerst op artistiek en educatief vlak tot stand brengen. Dit tijdsbestek sluit beter aan bij de afspraken die zijn gemaakt in de gezamenlijke contourennotitie over Theater Rotterdam, aldus Van den Bor.

Pals is niet de enige bij het Ro Theater die vertrekt: onlangs vertrokken twee leden van de raad van toezicht. Voorzitter Ed van Leeuwen was net als Pals voorstander van een fusie van de raden van toezicht. De ondernemingsraad van het Ro gaf hierover een negatief advies, omdat hij vond dat de gevolgen hiervan onvoldoende gemotiveerd waren. Raadslid Jasper Tuytel stapte op vanwege verschillen in artistieke visie.

De plannen voor Theater Rotterdam blijven ongewijzigd, benadrukt Van den Bor. Het zakelijke plan wordt opgesteld door de directies van de betrokken partijen en Bianca van der Schoot, Johan Simons en Ellen Walraven richten zich op het schrijven van de artistieke visie.

Foto: Erik Pals