Het Rotterdamse Bonheur Theaterbedrijf ziet zich toch genoodzaakt de deuren te sluiten. Op zondagmiddag 2 december werd de laatste voorstelling gespeeld, als besluit van de reeks De troost van vreemden. Na afloop bedankte een geëmotioneerde Peter Sonneveld, artistiek leider van Bonheur, acteurs en medewerkers van dit theaterbedrijf.

Op 13 november jl. diende de Rotterdamse gemeenteraad een motie in waarmee ze een subsidie van 300.000 euro aan Bonheur wilde verlenen, mits de instelling de eigen inkomsten wist te verdubbelen. Het bestuur en de directie hebben echter moeten constateren dat zij op korte termijn wel maar op langere termijn niet aan de voorwaarden voor subsidietoekenning konden voldoen.

Bonheur diende als eis voor de subsidieverstrekking voor 1 december 2012 50.000 euro aan jaarlijkse donaties en giften bijeen te brengen, oplopend tot 100.000 euro per jaar per december 2013, bovenop 100.000 euro reguliere eigen inkomsten. Ondanks overweldigende steun van particulieren die in eerste instantie ruim 70.000 euro opleverde, ziet Bonheur geen mogelijkheid om aan die bijdragen een structurele garantie te verbinden.

Met de motie ging de gemeenteraad in tegen het negatieve advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) en de bezuinigingsplannen van wethouder voor Cultuur Antoinette Laan (VVD). Het was een reactie op de actie Red Bonheur, waarmee het gezelschap hoopte jaarlijks veertig procent eigen inkomsten te behalen. De actie kreeg een goede respons, maar bracht niet het vereiste bedrag op binnen de door de raad gestelde termijn.

De directie zegt in een reactie: ‘Na een zware storm is Bonheur in het zicht van de haven alsnog gestrand. Het eerherstel, dat spreekt uit de door vijf gemeenteraadsfracties ingediende moties, de relatief grote donatiebereidheid en de reacties naar aanleiding van het oorspronkelijk negatieve advies van de RRKC, is echter onbetaalbaar’.

Voor de medewerkers van de instelling wordt een sociaal plan opgesteld. Op zondag 2 december 2012 speelt Bonheur met De troost van vreemden zijn laatste voorstelling.

(De laatste buiging van Bonheur foto: Constant Meijers)