Het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) voor de kunstenplanperiode 2013-2016 ‘doet pijn’, aldus de Raad in zijn publicatie. Van de ontvangen 109 aanvragen worden er 67 toegewezen, veertien lopende subsidies worden in het advies niet voortgezet, negentien nieuwe aanvragen afgewezen. Negen aanvragen wil de RRKC graag toekennen, maar daarvoor is onvoldoende geld beschikbaar.

De aangekondigde pijn wordt zeker gevoeld door Onafhankelijk Toneel & Opera O.T. (923.000 euro in de huidige periode), Bonheur (512.000 euro in de huidige periode), Dance Works Rotterdam/André Gingras (610.000 euro) en het Internationaal Danstheater. Het advies van de RRKC luidt dat zij geen van alle subsidie zullen ontvangen in de komende kunstenplanperiode. Zo  vindt de Raad de verhuizing van het Internationaal Danstheater naar Rotterdam onvoldoende onderbouwd en de talentontwikkeling ‘weinig innovatief’. Ook over DanceWorks Rotterdam/André Gringras is de RRKC kort van stof: er wordt getwijfeld aan het bestaansrecht van het gezelschap, nu verschillende instellingen zich richten op urban invloeden. ‘De choreografische traditie is losgelaten en daarmee is de toekomst onduidelijk,’ luidt het oordeel. In het plan van het Onafhankelijk Toneel & Opera O.T. ontbrak het aan ‘visie, vuur of richting’. De ideeën voor de toekomst bieden te weinig invulling op het gebied van verjonging, doorstroming en ondernemerschap.

Positief nieuws is er voor Conny Janssen Danst, dat er als enige gezelschap flink op vooruit gaat ten opzichte van de huidige kunstenplanperiode. Van 257.500 euro subsidie mag het dansgezelschap van de RRKC naar 450.000 euro. De plannen voor producties en talentontwikkeling hebben ‘energie’ en het gezelschap is ‘een bruggenbouwer’. Bovendien wordt de beoogde samenwerking met Dansateliers goed ontvangen door de Raad. De aanvraag voor 475.000 euro wordt dus grotendeels ingewilligd.

De RRKC ziet Dansateliers zelf als zeer belangrijk met het oog op talentontwikkeling. De aangevraagde 313.000 euro wordt volledig positief beoordeeld. Met het wegvallen van de productiehuizen is er een ‘verhevigde behoefte […] aan vernieuwing van de dans op een signatuurvrije plaats’. Daarom wil de RRKC bovendien extra middelen beschikbaar stellen voor het zogenaamde ‘Urban meets Academic’, waarin een keten van talentontwikkelingstrajecten moet worden bewerkstelligd. Dit dient echter nog beter onderzocht te worden.

Op het gebied van de dans blijft het Scapino Ballet Rotterdam in het advies een gesubsidieerd gezelschap. Het tableau moet in stand blijven, vindt de Raad, maar er moet een nieuwe artistieke koers worden gekozen. ‘Sprankeling en innovatie’ zijn helaas niet terug te vinden in het plan. De aangevraagde ruim 1,1 miljoen wordt voor 975.000 euro ingewilligd. Het gezelschap gaat er ten opzichte van de vorige periode iets op achteruit. Toen kreeg Scapino nog ruim een miljoen subsidie.

De fusie van jongerentheatergroepen Siberia en Max en jeugddansgezelschap Meekers in MAAS wordt zeer positief beoordeeld. Het plan wordt ‘enthousiasmerend’ genoemd. De gefuseerde gezelschappen vroegen ruim 1,4 miljoen aan. Dit bedrag wordt ook ongeveer geadviseerd. Hier zit echter wel een aantal haken en ogen aan. Van de 1,4 miljoen is 980.000 euro bestemd voor het gezelschap  (op voorwaarde dat de drie instellingen fuseren), drie ton voor de huisvesting in het gebouw aan de Gouvernestraat (een aparte aanvraag hiervan werd negatief beoordeeld) en één ton voor de aanvullende programmering in het pand. Omdat het om een nieuw initiatief gaat zou Maas na twee jaar opnieuw beoordeeld moeten worden, zo luidt het advies.

Ook Theater Rotterdam, de samenwerking tussen de Rotterdamse Schouwburg, het Ro Theater, acteursgroep Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam, wordt positief beoordeeld. Het nieuwe initiatief krijgt 8.550.000 van de gevraagde 9.335.000 euro. Hiervan is 7,7 miljoen bedoeld voor de productie- en presentatiefuncties van het Ro Theater (31%) en de Rotterdamse Schouwburg (69%); acteursgroep Wunderbaum krijgt het dubbele, 350.000 euro, toegewezen; er gaat vier ton naar het Ro Theater voor talentontwikkeling en één ton voor festival De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg. Tussentijds moet de de werking van de coalitie worden geëvalueerd.

Hotel Modern blijft in het advies op hetzelfde subsidiebedrag staan: 180.000 euro . Dit duidt op waardering, ook al wordt de aanvraag van 230.000 euro niet gehonoreerd. Het kleinere budget betekent handhaving van het subsidieniveau en daarmee een pluim voor de aanvrager, stelt de RRKC. De raad roemt Hotel Modern vanwege ‘zijn boeiende producties, zijn vakmanschap en de intensiteit van zijn werkwijze’.

Wat betreft de Rotterdamse theaters krijgt vooral het Luxor Theater ruimschoots aandacht in het advies. Het Luxor heeft flinke financiële problemen, onder andere door tegenvallende bezoekersaantallen. Het amusementstheater, cabaret en de musical trekken minder publiek dan voorheen. De RRKC wil het Luxor een financiële injectie van ruim één miljoen euro geven om een ‘ramp’ af te wenden. Het theater moet dan wel het profiel scherp bijstellen, zo stelt de Raad als voorwaarde. Het Luxor moet ‘duidelijk commercieel’ worden en zich meer onderscheiden van de Rotterdamse Schouwburg en Theater Zuidplein. Wellicht zal het theater uiteindelijk moeten verzelfstandigen, zoals eerder gebeurde bij Ahoy.

De gemeentelijke steun aan de andere theaters blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Theater Walhalla behoudt de subsidie van 179.000 euro in het advies, met het oog op zijn belangrijke rol als ‘springplank voor nieuw talent’. Ook Theater Zuidplein krijgt ongeveer hetzelfde bedrag toegewezen en gaat van 2.578.000 naar 2.500.000. De focus op een specifieke doelgroep van (v)mbo’ers wordt gewaardeerd door de Raad.

Ook de Operadagen Rotterdam kregen een positief advies. Zowel op artistiek niveau als bij het publieksbereik is een stijging zichtbaar, vindt de Raad. Door de beperkte middelen adviseert de RRKC echter te alterneren met het Gergiev Festival: het ene jaar de Operadagen en het andere jaar het Gergiev Festival. De door de Operadagen aangevraagde 450.000 euro wordt dan ook voor ongeveer de helft toegekend.

Het te verdelen budget van de RRKC bedraagt in de huidige periode ruim 91 miljoen euro en valt voor de periode 2013-2016 terug naar ruim 72 miljoen euro.