De Amsterdamse gemeenteraad heeft de Contouren Kunstenplan 2017-2020 van cultuurwethouder Kajsa Ollongren (D66) op 22 april aangenomen. Vanaf 2017 wordt het cultuurbudget met 7,6 miljoen euro verhoogd tot ruim 90 miljoen per jaar. Daarmee worden de bezuinigingen uit de vorige periode teruggedraaid. 

Ook krijgt Amsterdam een eigen stedelijke basisinfrastructuur, de A-Bis. Hierin worden een aantal ‘essentiële cultuurinstellingen’ opgenomen; alle andere instellingen zijn voor subsidie afhankelijk van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK). De Amsterdamse Kunstraad, die in het huidige Kunstenplan beslist over alle meerjarige subsidies, krijgt hiermee een andere rol dan voorheen.

De coalitie van D66, SP en VVD stemde voor het Kunstenplan; GroenLinks, CDA en PvdA stemden tegen. De Motie draagvlak en haalbaarheid kunstenplan van GroenLinks en de PvdA werd aangenomen. Hierin verzoeken zij het college rekening te houden met de korte termijn waarop dit nieuwe plan ingaat en instellingen tijdig te laten weten waar ze aan toe zijn in verband met te schrijven plannen en aanvragen.

Behalve het verhoogde budget en de A-Bis focust het aangenomen kunstenplan ook op het creëren van afstand tussen politiek en culturele instellingen, meer samenwerking en minder regeldruk.

Foto Kajsa Ollongren: Horus Fotografie