Het Fonds Podiumkunsten maakt 150 duizend euro extra vrij voor de subsidiëring van Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland. De succesvolle aanvragen bij het snelloket van het fonds zijn de laatste tijd sterk toegenomen, waardoor het oorspronkelijk gereserveerde budget dit jaar niet voldoende is.

Het nieuwe budget gaat in op 1 januari 2014. Mocht dit opnieuw niet voldoende zijn dan ziet het fonds zich genoodzaakt de aanvragen niet verder te honoreren. Het fonds is te spreken over het succes van de regeling maar maakt ook duidelijk dat het niet mogelijk is het budget structureel met het aantal aanvragen te laten meegroeien. Het is niet uitgesloten dat de voorwaarden voor de subsidiëring worden aangescherpt.

Sinds 2010 kunnen Nederlandse groepen of performers via een versnelde procedure subsidie aanvragen voor de reis- en transportkosten voor een buitenlandse tournee. Het gaat om relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd. De regeling kan permanent worden aangevraagd en aanvragers krijgen binnen een maand uitsluitsel. Zo heeft het Utrechtse gezelschap De Dansers subsidie gekregen voor een tournee door Japan en Zuid-Korea met de voorstelling Tetris (7+).

Het snelloket kent twee soorten subsidie. De eerste is geschikt voor gezelschappen, popgroepen, ensembles, big bands, singer-songwriters of dj’s op het gebied van theater, dans, muziek of muziektheater die voorstellingen of concerten geven in het buitenland. De tweede geldt voor componisten, toneelschrijvers, librettisten of choreografen die zijn uitgenodigd om een uitvoering van het eigen werk in het buitenland bij te wonen.

Ook heeft het fonds bevestigd om zoals voorgenomen vanaf 1 oktober de internationale promotieactiviteiten van Dutch Performing Arts te zullen overnemen en uitvoeren. Per 1 oktober wordt de Stichting Bureau Promotie Podiumkunsten, waaronder Dutch Performing Arts valt, ontbonden.

(Tetris (7+) – De Dansers, foto Michael Kooren)