De gemeente Amsterdam stelt 21,4 miljoen euro beschikbaar voor noodsteun aan de culturele sector. Onder andere kleine theaters, festivals en onafhankelijk werkende makers kunnen aanspraak maken op de steun.

16 miljoen euro gaat naar instellingen die zowel onder het Kunstenplan als daarbuiten vallen, zoals (buurt)theaters en musea. Daarnaast is er 2 miljoen euro gereserveerd voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Dit wordt beschikbaar gesteld voor onafhankelijk werkende makers en buurtinitiatieven. Ook zal er 400.000 euro worden besteedt aan broedplaatsen die in zwaar weer verkeren.

Het geld komt voornamelijk uit het tweede steunpakket van het Ministerie van OCW voor de lokale cultuursector, hieruit komt 15,7 miljoen beschikbaar. De overige 5,7 miljoen komt uit de gemeentelijke steunmaatregel 2020, die al was toegezegd maar nog niet was uitgegeven. De noodsteun is bedoeld voor schadeherstel en hulp bij de herstart. Daarnaast wil de gemeente met dit plan meer bezoekers trekken, nieuwe samenwerking en experimenten aanmoedigen en zoveel mogelijk banen in de cultuursector behouden.

In het plan is er ook extra aandacht voor de nachtcultuur in de hoofdstad en de organisatoren van evenementen en festivals. De gemeente komt met een stimuleringsregeling voor culturele nachtclubs, waarmee dj’s, makers en kunstenaars geboekt kunnen worden. Daarnaast brengt de gemeente minder retributies in rekening voor vergunningen voor festivals en evenementen.

Volgens de gemeente Amsterdam wordt het totale verlies aan inkomsten in de kunst- en cultuursector geschat op 2,5 miljard euro. De steun die de gemeente nu geeft is naar eigen zeggen dan ook niet afdoende. De gemeente spreekt met het Rijk over extra steun. Daarnaast is er contact met private Amsterdamse fondsen en bedrijven over ondersteuning van de sector. Amsterdam ondersteunt ook, met de provincie Noord-Holland, de oprichting van de Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur (MBKC). Op dat platform zullen professionals uit het bedrijfsleven zich aanbieden als coach voor instellingen uit de culturele sector.