VVD en PvdA hebben hun plan om in 2016 extra geld voor cultuur te halen uit het Gemeentefonds van Binnenlandse Zaken ingetrokken. Op 3 december dienden ze een nieuwe motie in waarin ze het plan alsnog willen doorzetten in 2017-2020, waarbij ze jaarlijks 13,5 miljoen extra voor cultuur reserveren. Zij zien in dat 2016 te kort dag is, omdat gemeenten hun begrotingen en juridische verplichtingen voor komend jaar al rond hebben.

Ook Jasper van Dijk (SP) diende opnieuw een motie in tijdens de heropening van de cultuurbegrotingsbehandeling in de Tweede Kamer, waarin hij de regering verzoekt 2,4 miljoen euro toe te voegen aan het festivalbudget van Fonds Podiumkunsten. Dekking vindt hij in de 4,2 miljoen euro die is gereserveerd voor beleidsonderzoek.

Minister Bussemaker liet weten ook deze moties vanwege de dekking te ontraden. Wel noemde ze de kleine verschuivingen positief. Ze bleef bij haar standpunt dat het geld niet uit het Gemeentefonds moet komen. Pechtold (D66) zei toe nog vandaag alternatieve dekking te zoeken. Vanaf 17:30 uur stemt de Tweeede Kamer over de begroting (waaronder de amendementen) voor 2016.