De Vlaamse regering redt meerdere theaterinstellingen die hun subsidie voor het komende kunstenplan (2023-2027) dreigden te verliezen. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon verhoogt de Vlaamse kunstsubsidies met een structurele 25,3 miljoen euro, waardoor onder meer Het Toneelhuis, Needcompany en het TheaterFestival Vlaanderen verder kunnen. Jan Fabres Troubleyn krijgt geen geld meer van de Vlaamse overheid.

Afgelopen maart ontvingen de Vlaamse kunstinstellingen van een gespecialiseerde commissie een pre-advies voor structurele subsidie in de periode 2023-2027. Alle 30 organisaties die toen positief scoorden maar buiten het geplande budget vielen, worden nu opgevist door de Vlaamse regering. Het gaat onder meer om de Kopergietery, het Kaaitheater, De Roovers, Zuidpool, Malpertuis en Eastman. Ook het Vlaams Theaterfestival, waarvoor de Nederlandse theatersector onlangs nog in de bres sprong, kan door.

Ook negen organisaties die negatief scoorden in het pre-advies, waaronder het grootste stadstheater van Vlaanderen het Toneelhuis en danstheatergroep Needcompany (Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey & Maarten Seghers), worden gered. Volgens de Vlaamse regering dragen die organisaties ‘op een bijzondere manier bij aan onze rijke Vlaamse cultuur’.

Een aantal organisaties krijgt van Jambon zelfs meer geld dan gevraagd, wegens hun ‘vuurtorenfunctie’ (Opera en Ballet Vlaaderen) of de sterk groeiende inflatie sinds het moment van indiening van de aanvragen.

Daarnaast zijn er ook negatief beoordeelde organisaties die nog steeds naast de overheidssteun grijpen. Zo verliest Troubleyn, het gezelschap van de voor grensoverschrijdend gedrag veroordeelde choreograaf Jan Fabre, zijn jaarlijkse 927.000 euro. Ook figurentheater Ultima Thule krijgt geen geld meer.

In totaal gaat de Vlaamse Regering de komende vijf jaar jaarlijks 178,5 miljoen euro uittrekken voor structurele subsidies. In België wordt het kunstenlandschap (op enkele landelijke instellingen na, zoals operahuis De Munt) gesubsidieerd door de regio’s. In Vlaanderen (en voor de Brusselse organisaties die intekenen op het Vlaamse subsidiecircuit) gebeurt dat binnen het zogenoemde ‘Kunstendecreet’, dat onlangs hertimmerd werd.

Nieuw in deze ronde van het Kunstendecreet was onder meer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor 10 in plaats van 5 jaar.  Met 16 instellingen gaat de Vlaamse Regering die tienjarige beheersovereenkomst afsluiten. Onder meer de drie jeugdtheaters Bronks, Het Paleis en Kopergietery, kunstencentra als Campo, het Kaaitheater en De Studio, dansgezelschap Rosas en de stadstheaters KVS en NTGent vallen in deze nieuwe regeling. Het Toneelhuis ontvangt slechts subsidie voor vijf jaar.

Foto: Oorlog en terpentijn van Needcompany, Maarten Vanden Abeele