Verbazing in Brabant. Veertien culturele instellingen krijgen alsnog meerjarige subsidie van de provincie. Hun aanvragen kregen een hogere score bij een herbeoordeling, die werd opgezet na een ‘onzorgvuldige’ eerste toekenningsronde. Tien instellingen die vorig jaar positief subsidieadvies kregen, eindigen nu onder de eindstreep. Ze mogen de eerder toegezegde subsidie wel houden.

Het gaat om de subsidieregeling ‘Hedendaagse cultuur Professionele Kunsten 2021-2024’, waarvan afgelopen juni de besluiten bekend werden gemaakt. Onder de noemer BrabantStad stelde de provincie voor het eerst met de gemeenten, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, een gezamenlijke aanvraagprocedure op met één gezamenlijke beoordelingscommissie.

Naar aanleiding van acht formele klachten liet de provincie onderzoek doen naar de procedures van de adviescommissie, waarna bleek dat de besluiten ‘onvoldoende zorgvuldig’ tot stand waren gekomen. Er ontbraken onder meer verslagen van de commissievergaderingen en er was zelfs sprake van belangenverstrengeling. Eén commissielid besliste mede over het filmhuis waar haar eigen zoon en zus werken. Gedeputeerde Wil van Pinxteren zette daarop een volledig nieuwe commissie op die alle 68 aanvragen opnieuw beoordeelde met meer ambtelijke ondersteuning.

De verschillen tussen beide beoordelingsrondes blijken nu opvallend groot. Bij acht instellingen verschilt de eindscore meer dan 100 punten, op een maximum te behalen 160.  De eerste drie best beoordeelde instellingen uit de eerste ronde, staan nu alle drie onder de zaaglijn.

Tot de veertien instellingen die de vorige keer buiten de boot vielen en nu alsnog subsidie krijgen behoren onder meer Corpo Máquina uit Tilburg, Tg Nomen uit Breda en MINOUX uit Den Bosch. Tien instellingen die vorig jaar wel subsidie kregen, eindigen in de nieuwe beoordeling onder de streep. Hierbij zit onder meer theatergezelschap House of Nouws uit Tilburg. Ze mogen de eerder toegezegde subsidie wel houden van de provincie.

Het meerjarig subsidiëren van 14 extra instellingen gaat de provincie 3,6 miljoen euro extra kosten. Van Pinxteren heeft al aangekondigd dat geld uit de cultuurbegroting te halen. Het is niet duidelijk of en waar dit tot bezuinigen zal leiden.

Kunst van Brabant, die de belangen van Brabantse kunstenaars en culturele organisaties behartigt, heeft gemengde gevoelens over de nieuwe beoordeling. ‘Aan de ene kant zijn we ontzettend blij dat deze 14 instellingen alsnog subsidie krijgen. Met een hele vreemde omweg vindt nu alsnog de correctie op de zaaglijn plaats waartoe we zo lang opgeroepen hebben’, reageert voorzitter Ap de Vries.  Aan de andere kant vindt hij het hele gebeuren ‘om de haren van uit het hoofd te trekken’. Hij blijft met een heleboel vragen zitten. ‘Wat is hier in godsnaam aan de hand? Hoe kan het dat het verschil zo groot is? Was de eerste beoordeling nog slechter dan gedacht?’

Kunst van Brabant werkt nu aan een inhoudelijke analyse van alle verschillen tussen beide beoordelingen en kijkt of ze daar bepaalde lijnen in kan ontdekken. De vereniging heeft nu geen aanwijzingen dat er ook in de tweede beoordeling fouten zijn gemaakt. Ook de provincie heeft al een extern bureau ingehuurd om beide beoordelingsrondes te evalueren.

Foto: Niet de vaders van Minoux, Karin Jonkers