Het TheaterFestival Vlaanderen dreigt zijn structurele subsidie te verliezen. ‘Een doemscenario voor de uitwisseling tussen het Vlaamse en Nederlandse podiumkunstenlandschap’, schrijven prominente theaterorganisaties uit Nederland in een open brief aan Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon.

Geachte minister van Cultuur, Geachte heer Jan Jambon,

Vanuit de Nederlandse cultuursector wordt de besluitvorming in het kader van het kunstendecreet uiteraard op de voet gevolgd. Al decennialang vormt het Vlaamse kunstenlandschap een impuls voor en bron van inspiratie voor Nederland. Het is ook vanuit die unieke samenwerkingsgedachte dat wij deze brief schrijven.

Inmiddels werd duidelijk dat Het TheaterFestival Vlaanderen het pre-advies ‘positief buiten budget’ heeft gekregen. De mogelijkheid dat dit festival zijn structurele steun kan verliezen, schetst wat ons betreft een doemscenario voor de uitwisseling tussen het Vlaamse en Nederlandse podiumkunstenlandschap.

Het TheaterFestival Vlaanderen (HTF) is samen met de Brakke Grond een van de laatst overgebleven Vlaamse organisaties die zich specifiek en structureel inzetten voor het tonen van de Vlaamse podiumkunsten in Nederland én vice versa. Met de juryselectie van HTF krijgen Vlaamse makers en gezelschappen de mogelijkheid om hun werk te presenteren in ons land. Omgekeerd nodigt HTF jaarlijks Nederlandse voorstellingen uit: voor vele makers en organisaties hier een onmisbare kennismaking met het publiek in de steden Antwerpen, Gent en Brussel en een essentiële springplank richting samenwerking met Vlaamse gezelschappen en huizen.

Aan weerszijden van onze landsgrenzen bleek het de afgelopen decennia steeds moeilijker voor podiumkunstenaars om bilaterale banden aan te knopen en – nog belangrijker – te blijven onderhouden en uit te bouwen. HTF is gelukkig daarin steeds het voortouw blijven nemen. De huidige plannen ambiëren een intensievere structurele samenwerking; een noodzakelijk gegeven voor de heropbouw van de artistieke uitwisseling. Als er een streep door het festival gezet zou worden, heeft dat onmiddellijk zwaarwegende gevolgen voor de toch al precaire maar zo belangrijke inzet om de banden tussen en spreiding van Nederlandse en Vlaamse podiumkunsten te versterken.

De moeilijke situatie waarin u zich als minister bevindt, begrijpen we zeer goed. Enerzijds is er de realiteit en de beperking van de budgetten; anderzijds zijn er de vele gezelschappen en organisaties die klaar staan om ook de komende jaren kunst en cultuur van benijdenswaardig hoog niveau in Vlaanderen te brengen. Ook kunnen we ons de lastige taak die de landschapscommissie te wachten staat, goed voorstellen.

Toch voelen we ons genoodzaakt u deze brief te schrijven, om daarmee te onderstrepen hoe groot het belang van HTF is voor de Nederlandse samenwerking. Hiermee hopen we u dan ook argumenten aan te dragen waarmee het lot van Het TheaterFestival Vlaanderen in positieve zin heroverwogen kan worden. Uiteraard zijn we bereid u desgewenst van meer informatie te voorzien indien nodig.

Hoogachtend en ondertekend door:

Bart Govaert, directeur Vlaams cultuurhuis De Brakke Grond
Willem Bongers-Dek, directeur Vlaams-Nederlands Huis deBuren
Conny Brak, director finance and organisations, DutchCulture _ Centre for International Cooperation
Ivo van Hove, directeur Internationaal Theater Amsterdam
Eric de Vroedt, artistiek leider Het Nationale Theater
Cees Debets, directeur Theater Het Nationale Theater
Tom Lanoye, auteur
Kees Lesuis, artistieke leiding Oerol Festival
Eve Hopkins en Thomas Smit, directive Theater Bellevue Amsterdam
Walter Bart en Marleen Scholten, artistieke leiding Wunderbaum en Theaterhaus Jena
Floris van Delft, artistiek directeur WAT WE DOEN
Michel Sluysmans, artistiek directeur Toneelgroep Maastricht
Gable Roelofsen en Romy Roelofsen, directie Het Geluid Maastricht
Piet Menu, artistiek directeur Het Zuidelijk Toneel
Farnoosh Farnia, artistiek leider Amsterdam Fringe Festival
Tobias Kokkelmans, directeur Nederlands Theater Festival
Simon van den Berg, hoofdredacteur Theaterkrant
Dana Kibbelaar en Tessa Smeulers, directeurs-bestuurders Theaterfestival Boulevard
Jetse Batelaan, artistiek leider Theater Artemis
Wieke ten Cate, directeur Orkater
Anoek Nuyens, theatermaker
Vincent Rietveld en Ward Weemhoff, toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel)
Jan Joris Lamers, Maatschappij Discordia
Guy Weizman, artistiek leider Noord Nederlands Toneel
Daria Bukvic en Michiel Nannen, directie Toneelgroep Oostpool
Guy Coolen, artistiek directeur O. Festival for Opera. Music. Theatre.
Jeffrey Meulman, directeur De Verkadefabriek
Silvie Dees, directeur-bestuurder Theaterproductiehuis Zeelandia / Zeeland Nazomerfestival
Mark Timmer, artistiek directeur Theater Frascati
Jolanda Spoel, algemeen directeur Bijlmer Parktheater
De Nederlandse Toneeljury

Foto: Kaaitheater