De Raad voor Cultuur is positief over de aanvullende aanvragen van Het Zuidelijk Toneel en Opera Zuid voor een plek in de Basisinfrastructuur (BIS) van 2017 tot 2020. ‘Zij hebben tot genoegen van de Raad een sterk verbeterd en overtuigend plan ingediend.’

Het Zuidelijk Toneel kreeg van de Raad in mei al deels positief advies, onder meer voor de aanstelling van Piet Menu als niet-regisserend intendant. De raad noemde hem ‘een interessante invulling van het artistiek leiderschap’. De raad twijfelde alleen over de financiele onderbouwing van de plannen, afgeleid uit de lagere publieksaantallen ten opzichte van 2013, het jaar waarin HZT zijn laatste spektakelvoorstelling maakte (met frictiemiddelen vanwege de verlaging van de rijksbijdrage per 2013). Die nieuwe onderbouwing is nu goedgekeurd, waardoor het gezelschap alsnog recht heeft op 1,6 miljoen euro subsidie (voor een middelgroot gezelschap).

Opera Zuid moest van de Raad een nieuw activiteitenplan indienen, waarin het gezelschap zijn artistieke visie en kwaliteitszorg beter onderbouwt en uitgaat van twee volwaardige operaproducties per seizoen. Ook daaraan is in de herkansing voldaan, waardoor het operagezelschap recht heeft op een subsidiebedrag van 1,02 miljoen euro. De Raad waardeert de ambitie van Opera Zuid om in de toekomst, op herziene wijze, jonge talenten kansen te bieden. Ook toont het begrip voor de open plekken in het programmabeleid in verband met de aanstaande komst van een nieuwe intendant. Tot slot gaf de Raad te kennen dat het gezelschap nu beter ingebed is in de omgeving van andere subsidieaanbieders (Provincie Limburg en Provincie Noord-Brabant) en in relatie tot het regionale (Limburgse en Brabantse) netwerk.

Foto Romeo & Julia door Het Zuidelijk Toneel: Phile Deprez