Sophie Lambo en Piet Menu vertrekken bij Het Zuidelijk Toneel. Dat maakten de zakelijk en artistiek leider vandaag bekend. Ze willen ‘vers bloed de kans geven deze sterke organisatie te leiden’.

Sophie Lambo en Piet Menu besloten een stap opzij te zetten naar aanleiding van de start van het nieuwe beleidsplan in 2025. ‘Het is tijd aan een volgende generatie om de toekomst van Het Zuidelijk Toneel vorm te geven’, schrijven ze in een persbericht.

De directeuren benadrukken dat het geen acuut vertrek is. Het precieze moment wordt nog voor elk apart in samenspraak met hun opvolger en de Raad van Toezicht bepaald. Lambo en Menu werken momenteel samen met bureau DUX aan een opvolgingtraject en willen daarvoor voldoende tijd voorzien. Leidraad in de zoektocht worden ‘de kernwaarden van Het Zuidelijk Toneel om geëngageerd, verbindend, innovatief en open te staan voor samenwerking binnen en buiten de sector’.

Menu trad in 2014 aan bij Het Zuidelijk Toneel, Lambo in 2018. Ze schrijven over een niet licht genomen en moeilijke beslissing, waarin naast Kunstenplan-gerelateerde ook particuliere overwegingen een rol speelden. ‘We houden van wat we doen, we zetten ons ook met hart en ziel in voor Het Zuidelijk Toneel, met alle makers en medewerkers met wie we werken. We weten ons omringd met heel fijne en bijzonder betrokken collega’s die we zeer zullen missen op het moment dat we de deur echt achter ons dichttrekken.’ Tegelijkertijd maakt hun vertrouwen in de veerkracht en de sterkte van Het Zuidelijk Toneel en haar medewerkers dat ze de toekomst hoopvol tegemoet zien.

Foto: Sophie Lambo en Piet Menu, Het Zuidelijk Toneel