Honderden instellingen in de Podiumkunstensector sturen vandaag onderstaande brandbrief naar minister Van Engelshoven van cultuur en naar de Tweede Kamer. Ze spreken hun zorgen uit over de bezuinigingen bij het Fonds Podiumkunsten en vragen de Kamer om 15,8 miljoen euro toe te voegen aan het budget van het fonds, zodat alle instellingen met een positief advies alsnog subsidie kunnen krijgen. ‘In een tijd van maatschappelijke verwarring kunnen de podiumkunsten ons bij elkaar brengen, ze kunnen Nederlanders overal in het land in vervoering brengen, inspireren en troosten, en nieuwe perspectieven bieden op het hier en nu.’ De brief is inmiddels door ruim 2500 mensen uit de podiumkunsten ondertekend.

Geachte leden van de Tweede Kamer, geachte Minister,

De podiumkunstensector van Nederland vraagt minister Ingrid van Engelshoven en de leden van de Tweede Kamer € 15,8 miljoen toe te voegen aan het budget van het Fonds Podiumkunsten (FPK), opdat alle 149 door het fonds als positief beoordeelde instellingen gehonoreerd kunnen worden. Stop de kaalslag in de podiumkunsten. Laat gezelschappen doen waar ze goed in zijn: aanbod maken voor podia en festivals, mensen in het hele land samenbrengen via de kunst, via verbeelding en creativiteit waarde toevoegen aan onze samenleving. Juist nu.

Een ongekende kaalslag

In juni werd bekend dat in de Basisinfrastructuur (BIS) een groot aantal podiumkunstenorganisaties (onder meer ontwikkelinstellingen en festivals) ondanks een positieve beoordeling niet voor landelijke financiering in aanmerking komt wegens te weinig budget. Op 3 augustus volgde een nog grotere klap voor de podiumkunsten in Nederland. Bij het Fonds Podiumkunsten (FPK) kan de helft van de positief beoordeelde gezelschappen en ensembles niet gehonoreerd worden. Een ongekende kaalslag waar de sector en de Tweede Kamer al eerder voor waarschuwden.

Al tien jaar lang zitten podiumkunstenaars en -producenten in de hoek waar de klappen vallen: eerdere bezuinigingen leidden o.a. tot structurele onderbetaling in de sector. Minister Ingrid van Engelshoven erkende het probleem van onderbetaling, maar maakte geen extra gelden vrij voor ‘fair practice’. Sterker nog, ze kortte het FPK dit jaar nóg eens met 8,6 miljoen (door budget te verschuiven naar de Raad voor Cultuur ivm andere beleidsdoelstellingen).

Het pijnlijk resultaat is daar: 149 aanvragen werden door het FPK positief beoordeeld, slechts 78 aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Een ongekend aantal van 71 positief beoordeelde aanvragen kan niet worden gehonoreerd vanwege het gekrompen budget. Het gaat om instellingen die sterk verbonden zijn met de rest van het veld, waardoor de schade veel groter zal zijn dan die van alleen de getroffen gezelschappen. Wat rest is een landschap vol witte vlekken: samenhang en samenwerking tussen instellingen wordt tenietgedaan, organisaties die van vitaal belang zijn voor het podiumkunstenlandschap houden op te bestaan; gevestigde topinstellingen, belangrijke instellingen in de regio, een nieuwe generatie makers en hele genres zullen verdwijnen. De vele hiaten zorgen voor een forse verschraling van het hoogwaardige Nederlandse cultuuraanbod met grote gevolgen voor werkgelegenheid, negatieve effecten op het vestigingsklimaat in steden en regio’s en ook: een groot gemis voor het publiek.

Het verdwijnen van aanbod in de regio, hele generaties én genres

De provincies Zeeland, Flevoland, Drenthe en de regio Oost verliezen door de korting producenten met een cruciale functie in de regionale infrastructuur. De muziekgenres jazz en improvisatie dreigen van het toneel te verdwijnen, evenals het voor Nederland zo belangrijke poppen- en objecttheater, vele collectieven, een veelbelovende generatie jonge theatermakers en vooruitstrevend werk rond radicale publieksparticipatie en co-creatie. Instellingen met een groot publiek zoals Orkater, Nieuwe Helden, Oorkaan, PeerGrouP, Theaterproductiehuis Zeelandia en Vis á Vis worden in hun bestaan bedreigd. En ook initiatieven als Urban Myth, Hotel Modern, Amsterdam Klezmer Band, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Dood Paard, De Ereprijs, Panama Pictures, Urland, Nineties Productions, Het Geluid Maastricht en makers als Katja Heitmann en Wende krijgen niet de financiële ondersteuning die ze volgens de commissies verdienen.

Stuk voor stuk tonen de 71 niet gehonoreerde gezelschappen kwaliteit op het gebied van artistieke waarde, innovatie, publieksbenadering en ondernemerschap. Kwaliteit die onherroepelijk verdwijnt, waardoor een gat valt in de programmering van podia en festivals in het hele land. De doelstelling van de minister “tonen van kunst voor iedereen” is met een sterk krimpend aanbod niet langer haalbaar.

Juist nu

Parallel aan de aanloop naar deze kaalslag voltrok zich een andere nog veel grotere ramp: het coronavirus bracht het land tot stilstand. Waar Nederlanders in verwarring verkeerden over de te vervolgen weg, namen veel podiumkunstenaars de handschoen op. Zij dachten na over vormen van theater, dans en muziek die in de ‘anderhalvemetersamenleving’ wél konden worden gerealiseerd. Er klonken concerten boven de daken van de stad, er waren dansvoorstellingen achter glas, er werden amfitheaters gebouwd waar grote groepen toeschouwers met afstand tot elkaar naar theater keken. Voorstellingen voor een kleiner publiek in de theaters speelden soms achtmaal per dag.

De instellingen die ondersteund worden door het FPK tonen nu dat ze snel kunnen schakelen, zij zitten niet vast aan gebouw of podium, ze zijn veerkrachtig en flexibel. Ze spelen in op noden van de samenleving en van het publiek en blijven mensen via podiumkunst verbinden. Meer dan ooit tonen zij aan dat de roep om vernieuwing niet is voorbehouden aan jonge initiatieven. Jonge én gevestigde makers vinden zichzelf opnieuw uit en geven antwoord op vragen van nu. Ze doen dat waarvoor het FPK bedoeld is: ze zorgen voor vernieuwing in de podiumkunsten, ze slechten grenzen tussen disciplines en richten zich op een nieuw publiek.

Dat juist díe groepen nu alsnog dreigen te verdwijnen is pijnlijk en kapitaalvernietiging. Het is een extra reden om de bezuiniging op het Fonds Podiumkunsten te herzien: wanneer het virus nog een tijdje in ons midden is, hebben we juist die makers hard nodig. In een tijd van maatschappelijke verwarring kunnen de podiumkunsten ons bij elkaar brengen, ze kunnen Nederlanders overal in het land in vervoering brengen, inspireren en troosten, en nieuwe perspectieven bieden op het hier en nu.

Naar een veelkleurig en verbonden podiumkunstenveld

Wij, professionals uit de Nederlandse podiumkunstsector, delen de ambitie richting een rijk veelkleurig podiumkunstenlandschap voor álle Nederlanders in álle regio’s. We geloven dat het podiumkunstenveld alleen in samenhang kan opereren. Met de beschikbare middelen voor 2021-2024 blijkt het FPK niet in staat een integrale visie op het podiumkunstenveld te ontwikkelen en uit te voeren.

We vragen de Tweede Kamer daarom met klem om alle positief beoordeelde instellingen binnenboord te houden, door het budget voor het FPK met € 15,8 miljoen te verhogen. We zijn ons bewust van de precariteit van de hele kunstensector en vragen, met het oog op een krachtig en volledig kunstenveld, het budget niet elders in de sector weg te halen. Tot slot roepen wij op tot een herbezinning op het podiumkunstenlandschap en een structurele hervorming van de manier waarop de beschikbare gelden worden verdeeld en toegekend. Wij zijn als sector bereid hierin een actieve en constructieve rol te vervullen.

“Cultuur is geen hobby, maar van levensbelang” zei Minister van Engelshoven, in mei jongstleden, middenin de lockdown. Het leek uit de grond van haar hart te komen. We vragen de daad bij het woord te voegen en het Nederlandse podiumkunstenlandschap zijn werk te laten doen.

 

Namens de Nederlandse podiumkunstensector,

Ivo van Hove, directeur Internationaal Theater Amsterdam | Alida Dors, artistiek leider Theater Rotterdam | Jeroen Bartelse, directeur TivoliVredenburg | Simon Reinink, algemeen directeur Het Concertgebouw | Els van der Plas, algemeen directeur Nederlandse Opera & Ballet | Eric de Vroedt Het Nationale Theater | Piet Menu, artistiek directeur Het Zuidelijk Toneel | Emily Ansenk, directeur Holland Festival | David Bazen, algemeen directeur a.i. Koninklijk Concertgebouw Orkest | Ted Brandsen, directeur Nationale Ballet | Jan Zoet, algemeen directeur Zuiderstrandtheater en Amare | Willemijn Maas, zakelijk directeur Nederlands Dans Theater | Viktorien van Hulst, directeur-bestuurder Theaterfestival Boulevard | Annet Lekkerkerker, vice-voorzitter college van bestuur Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | Stefan Rosu, intendant Philharmonie Zuid Nederland | Guy Weizman, artistiek directeur Club Guy&Roni/NNT | Anneke Hogenstijn, voorzitter RvT Calefax Rietkwintet | Johan Dorrestein, zakelijk directeur Cello Biënnale Amsterdam | Huub van der Lubbe De Dijk | Giel Pastoor, directeur Eindhoven Parktheater | Karen Neervoort Fontys Hogeschool voor de Kunsten | Mark Timmer, artistiek directeur Frascati Theater | Henk Heuvelmans, Martijn Buser Gaudeamus | Henk van der Meulen Koninklijk Conservatorium | Johan Gijsen, algemeen directeur Le Guess Who?, Utrecht | Jan Geert Vierkant, directeur Metropole Orkest | Nick Livramento Silva, DIEHELEDING, TU en DOX | Angelique Spaninks, directeur, artistiek leider MU Hybrid Art House | Bart Schneemann, artistiek leider Nederlands Blazers Ensemble | Jeffrey Meulman Nederlands Theater Festival | Amsterdam Fringe Festival | Willemijn Mooij, directeur Nederlandse Bachvereniging | Siart Smit, algemeen directeur Oerol | Xavier Vandamme, directie Organisatie Oude Muziek Utrecht | Bas Schoonderwoerd, bestuurder en hoofd programmeur Parkstad Limburg Theaters Heerlen | Sven Arne Tepl, CEO & Artistic Director Residentie Orkest Den Haag | Boukje Schweigman, artistiek leider Schweigman& | Eva Middelhoff, directeur Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging | Lucia Claus, directeur Stadsschouwburg Utrecht | Maurits Haenen, algemeen directeur Stichting Omroep Muziek | Dries Verhoeven Studio Dries Verhoeven | Jetse Batelaan, artistiek leider Theater Artemis | Sènami Awunou, zakelijk leider Theater DEGASTEN | Thibaud Delpeut Theater Utrecht | Henk Schoute, directeur-bestuurder Theaterproductiehuis Zeelandia / Zeeland Nazomerfestival | Raoul Boer, directeur Schouwburg Hengelo | Marelie van Rongen, directeur Toneelschuur & Toneelschuur Producties | Sadettin Kırmızıyüz, artistiek leider en theatermaker Trouble Man | Jörgen Tjon A Fong, artistic director Urban Myth | Eric Vloeimans V-Flow Music | Adelheid Roosen Zina | Maarten Baas | Rembrandt Frerichs, pianist en componist | Tamar Brüggemann, Georges Mutsaerts Wonderfeel | Maritska Witte, directeur Academie voor Theater en Dans ArtEZ | Danka van Dodewaard, algemeen en artistiek directeur Amsterdam Roots Festival | Henk Keizer, directeur AREA | Patrick van der Linden, artistiek leider Ars Musica | Aurélie Lever, head of the department bachelor of dance Artez | Benno van Leer, artistiek leider docent theater ArtEZ | Chris Keulemans, schrijver en journalist BackBone, Rudolphi Producties, Podium Mozaïek, Theatertroep | Lidwien Vork, directeur Beauforthuis | Maurits van den Berg, artistiek leider Berg&Bos | Rene Geerlings Artistiek Leider Bontehond Bonte Hond | Bas van Drooge, directeur Capella Amsterdam | Jan Willem Rodenburg, zakelijk leider Cappella Pratensis | Johan Dorrestein, zakelijk directeur Cello Biënnale Amsterdam | Magnus Nilsson, zakelijk leider Combattimento | Ottoline Rijks, zakelijk leider De Amsterdam Klezmer Band | Erica van Eeghen, zakelijk leider De Toneelmakerij | Paul Knieriem, artistiek leider De Toneelmakerij De Toneelmakerij | Roel Beeftink-Funcken, directeur Delft Fringe Festival Delft Fringe | Marieke Wenink Duo Leeghwater | Cees de Graaff, directeur Dutch Culture | Mark Hospers, algemeen directeur Explore the North Leeuwarden | Loek Sijbers, directeur bestuurder Factorium Podiumkunsten Tilburg | Petra Blok, directeur festival TWEETAKT | Ernestina van de Noort, directeur, Frank van der Wey, zakelijke leiding Flamenco Biënnale Nederland | Ilse van de Pas, directeur Fontys Academy for Creative Industries | Anoek Nuyens, theatermaker Frascati Theater | Gábor Tarján, componist en muzikaalleider Het Filiaal theatermakers | Romy en Gable Roelofsen, artistieke directie Het Geluid Maastricht | Cobie de Vos Het Huis Utrecht | Inez Derksen, artistiek directeur, regisseur Het Laagland Sittard | Cees Debets, directeur Het Nationale Theater | Lidy klein Gunnewiek, zakelijk directeur Het Nationale Theater | Mohamed Ziani, junior programmeur Het Nationale Theater | Pim Koppen, receptionist Het Nationale Theater | Ulrike Söbbeke, zakelijk leider HNTjong, Het Nationale Theater Het Nationale Theater | Luuk van Geffen, bestuur, directie “Holland Baroque ” | Julian Hetzel, artistiek directeur ism & heit | Juan Martinez, artistiek leider Jazz Orchestra | Marc Maris, directeur Jonge Harten | Gysèle ter Berg, Business manager, Artistic associate Kalpan Arts | Ilse van Dijk, artistiek directeur Karavaan Festival | Gemma Jelier, algemeen directeur Korzo | Chris van Koppen, directeur bestuurder, voorzitter raad van twaalf Kunstloc Brabant | Aart Strootman MA MM MM | Moniek Merkx, artistiek directeur Maas Theater en Dans | Nora Duijf, zakelijk leider Max Tak | Frank Veenstra, artistiek manager Muziekgebouw Eindhoven | Janneke Godschalk, zakelijk directeur Nederlands Kamerkoor | Tido Visser, algemeen en artistiek directeur Nederlands Kamerkoor | Ronald Wintjens en Martine van Dijk, Nederlandse Dansdagen | Keren Levi, NeverLike | Onno Ephraim, zakelijk leider New European Ensemble | Nicole Beutler, artistieke leiding Nicole Beutler Projects | Ingeborg Walinga, algemeen directeur Noord Nederlands Orkest | Michelle Wilderom, directeur North Sea Round Town | Amos Ben-Tal, artistiek leider OFFprojects | Alice Gubler, algemeen directeur, managing director OPERA2DAY Opera2Day | Laura van der Ploeg, zakelijk leider Orkater | Gerrit Timmers, artistiek leider OT Rotterdam | Mirjam Koen, regisseur, artistiek leider OT Rotterdam | Simone Hogendijk, algemeen en artistiek directeur Over Het IJ Festival | Mieke Lamar, zakelijk directeur Panama Pictures | Dirk Bruinsma, artistiek leider PeerGrouP | Ben de Vugt, directeur Podium Bloos, Breda | Lonneke van Straalen, oprichter en artistiek leider Pynarello | Ellen van der Sar, directie Rabarber, de theaterschool van Den Haag & Theater Merlijn | Roland Spekle, zakelijk leider Ragazze Quartet | Maaike van Langen, artistiek directeur Rotterdam Circusstad | Dorine Cremers, zakelijk leider Schippers&vanGucht | Jasper van Luijk, artistiek leider en choreograaf SHIFFT Utrecht | Romain Bischoff, directeur SILBERSEE | Jeltsje In der Rieden, managing director SPRING Performing Arts Festival | Esmeralda Detmers, artistiek leider, theatermaker St. Alice | Corrie van Binsbergen, artistiek en zakelijk leider Stichting Brokken | Anton van Houten en Pete Harden, directie Stichting Ensemble Klang | Annemarie de Bruijn, artistiek leider Stichting Het Vijfde Bedrijf | Leontien Wiering, zakelijk directeur Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk/Amare | Lucie Spreij, bestuur Stichting Internationaal Lied Festival Zeist | Jolanda Copier, directeur Stichting Mooi Werk | Mathias Lucas De Man, oprichter en CEO Stichting Nieuwe Helden | Alexandra Broeder, theatermaker Stichting Tijd van de Wolf | Peter van der Hoop, directeur Stip Theaterproducties | Dennis Vanderbroeck, artistiek directeur, ontwerper Studio Dennis Vanderbroeck | Noufri Bachdim, artistiek leider Studio Figur | Margreet Zwart, zakelijk leider Stut Theater | Vincent van den Berg, Czeslaw de Wijs, Margijn Bosch t Barre Land | Rosa Boon, directeur, bestuurder TENT Circustheater producties | Alex Kühne, directeur Theater aan de Parade ‘s-Hertogenbosch | Jean Boelen, directeur Theater aan het Vrijthof | Jeannette Smit, directeur Theater Bellevue | Sander Knopper, directeur Theater De Leest Waalwijk | Friederike Weisner, directeur-bestuurder Theater de Lieve Vrouw | Joris Kemps, directeur & programmeur Theater Hof 88 Almelo | Kees van Leeuwen, directeur en programmeur Theater ins Blau | Désirée Majoor, directeur Theater Kikker / Podium Hoge Woerd Utrecht | Mirjam Barendregt, directeur-bestuurder Theater Orpheus Apeldoorn | Walter Ligthart, algemeen directeur Theater Rotterdam | Erik Whien, regisseur Theater Rotterdam, Het Nationale Theater | Jacques van Veen, algemeen directeur Theater Utrecht | Judith Faas, artistiek leider Theatergezelschap BonteHond | Rob van Steen, directeur-bestuurder Theaters Tilburg | Bert Luppes, docent, acteur Toneelacademie Maastricht | Michel Sluysmans, directeur Toneelgroep Maastricht | Michiel Nannen, zakelijk leider Toneelgroep Oostpool | Marelie van Rongen, directeur Toneelschuur & Toneelschuur Producties Toneelschuur & Toneelschuur Producties | Rick Mouwen, zakelijk leider Touki Delphine | Merlijn Twaalfhoven, componist, directeur Turn Club | Lara Nuberg Twentyfive media | Chiel Kattenbelt, Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy Universiteit Utrecht | Dr. Liesbeth Wildschut Universiteit Utrecht | Simon Boer Veenfabriek | Jackie Smeets, artistiek directeur Via Zuid | Klaartje Wierbos, zakelijk leider Vis á Vis | Mare de Groot, Directeur Podiumkunsten Zuyd Hogeschool Zuyd Hogeschool | Angela Groothuizen | Beppie Blankert, choreograaf | Bruin Otten, opleiding Theaterdocent, Academie voor Theater en Dans | Charlie Chan Dagelet, actrice | Cherish Menzo | Daria Bukvić, regisseur | Dorine Schoon, hoboïste en oprichter Platform voor Freelance Musici | Eric Corton, acteur, muzikant en schrijver | Eva van Manen, artiest | Farnoosh Farnia | Floor Ruyters, Assistent zakelijk leiding productiehuis De Nieuwe Oost | Gijs Scholten van Aschat, acteur | Hadewych Minis | Hanneke Groenteman, journalist en programmamaker | Heske ten Cate, artistiek directeur Nest, Den Haag | Hester van der Vlugt, violist Nederlands Philharmonisch Orkest | Jacob Derwig, acteur | Jan Baanstra – zakelijk leider Stichting de Stilte, BRIK | Janneke Remmers, toneelspeler | Julian Maiwald, scenograaf | Lisa Donia, zakelijk leiding Dadodans | Marjolijn van Heemstra, theatermaker | Peggy Olislaegers, dansactivist | Pepijn Kuyper, directeur film- en muziektheater LantarenVenster | Renee Soutendijk | Sanne den Hartogh, acteur NNT | Stella van Leeuwen, Programmeur Theater & Dans, Lowlands Festival | “Tuunter,Herma H.G.J. Managing Director Dance Fontys ” | Pierre Bokma, acteur | Nan van Houte, IETM – International network for contemporary performing arts | Joriene Blom, zakelijk leider, Arno Schuitemaker, artistiek leider SHARP/ArnoSchuitemaker | Gienke Deuten, regisseur Gouden Haas | Sanne Boersma, zakelijk leiding Nicole Beutler Projects | Walther van den Heuvel, hoofd programmering Theater Rotterdam | Aram Adriaanse, coördinator regie opleiding Toneelacademie Maastricht | Annemieke Keurentjes, programming director theatre and dance Holland Festival | Pauline Roelants, artistiek directeur United Cowboys | Ingrid Wolff 2turvenhoog Festival | Bruin Otten, opleiding Theaterdocent Academie voor Theater en Dans | Vivianne Rodrigues de Brito Academie voor Theater en Dans | Angela Linssen, artistic director Modern Theatre Dance Academie voor Theater en Dans AHK | Marjo van Schaik, algemeen directeur Academie voor Theater en Dans Amsterdam | Erik Lint Academie voor Theater en Dans, IDlab | Marleen Scholten Acteursgroep Wunderbaum | Wendy van Os, freelance concept en productie AHK, NTF, NO&B | Wilma Kuite, Pol Eggermont, Saskia Heerkens Alles voor de Kunsten | Job Chajes, Gijs Levelt, Jasper de Beer, Janfie van Strien, Theo van Tol, Alec Kopyt, Joop van der Linden, Ottoline Rijks Amsterdam Klezmer Band | Daniël van Veen Amsterdams Kleinkunst Festival | Amsterdams Overleg Culturele Instellingen | Ursula Bouman, secretariaat Amsterdamse JeugdteJAterschool | Suzanne Klomp Amsterdamse Jeugdtheaterschool | Hans Brouwer Another Kind of Blue | Bibi Scholten van Aschat Antidote | Doke Pauwels, danser, choreograaf, dramaturg Antidote | Henk Keizer Area ART in RURAL EUROPEAN AREAS | Teuntje Post, 2e jaars Arnhemse toneelschool ArtEZ | Arjen Hosper, hoofd bachelor opleiding Docent Theater ArtEZ | Inés Sauer Artez | Jochem Naafs, docent bachelor of dance Artez Artez | Klette de Rooij, docent en supervisor ArtEZ, Opleiding Docent Theater Zwolle ArtEZ | Netty van den Bosch, hoofd Artez dance Artez | Caroline Barmentlo, docent ArtEZ hogeschool voor de kunsten | Cormac Burmania, hoofd opleiding Docent Theater ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten | Ernst Braches ArtEZ Toneelschool | Anneke Jansen, directeur Asko|Schönberg | Rodrigo Batista ba.da.lo theatre productions | Eva Villanueva, BAU Platform voor Dans en Performance Bau Platform voor Dans en Performance | Frans de Ruiter Bestuur Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, De Veenfabriek Raad van Toezicht Black Pencil | Jurre Wieman Bimhuis | Dunja Jocic Bird Productions | Saman Amini, Christine de Jager, Nima Mohaghegh Black Sheep Can Fly | Kees Schafrat, Boekhandel Broekhuis | Milan Boele van Hensbroek Boesjans | Anne Baltus, Benjamin Moen, Judtih de Joode, Lisa Verbelen, Sanne Vanderbruggen, Roos Euwe BOG. | Suzan Boogaerdt, Bianca van der Schoot Boogaerdt/Vanderschoot | Job van Gorkum BOT | Ankie Til, adviseur Brabant C Investeringsfonds kunst- en cultuurprojecten | Annie Abrahams bram.org | Theo Andriessen BredaPhoto | Theo Andriessen, zakelijk manager BredaPhoto | Maarten Hogenhuis BRUUT!, Maarten Hogenhuis Trio | Bärbel Scheid BS hair & makeup | Peter Aers, Lotte van den Berg, Daan ’t Sas, artistieke kern Building Conversation | Raoul Baeten, Jens van Daele Burning Bridges | Sammie de Hommel Buro Kleurstof | Thomas de Bruin Buro Meta | Simone Kramer C-MONE cultuur & communicatie | Alinde Hoeksma, artistiek directeur Café Theater Festival | Alban Wesly Calefax Rietkwintet | Jan Willem Rodenburg, zakelijk leider Cappella Pratensis | “Janine Dijkmeijer ” CASC, Connect, Art, Sharing, Concepts | Michaël Neuburger, production manager Cello Biennale Amsterdam | Maarten Mostert, artistiek directeur Cello Biënnale Amsterdam | Sanne Bijker, artistiek leider Cello Octet Amsterdam | Vera Goetzee, danser, choreograaf Chronos | Wouter van Elderen Cie. Perelman en Theatergroep PlayBack | Martine Dekker Cinedans | Silvie Dees, zakelijk leider podiumkunsten Claphands | Gerda Tjakkes Clinch, Stichting Kunst en Vliegwerk | Rick Mouwen, zakelijk leider Club Gewalt | Marloes IJpelaar, Ayla Satijn, Ella Kamerbeek, Anne van Buuren Club Lam | Luuk Weers, Sue-Ann Bel, Jasper Koopmans, Vincent van Woerkom, Ivar Schutte, Jurriaan de Vos, Len Pillen, Santino Slootweg, Hali Neto Collectief Het Paradijs | Carry Hendriks Collectief het Paradijs, bestuur La Isla Bonita,gastdocent AHK | Anne Freriks Collectief Performanceduo Des Filles | Jelle Stiphout Collectief van Kunstenaars Het Verbond | Jente Hoogeveen Collectief Walden | Thomas Lamers Collectief Walden | Thomas Lamers Collectief Walden | Naomi Russell, creative producer, strategic advisor Collectief Walden, OFFprojects, bird by bird PROJECTS | Aurélie Cayla, danser Collective Offprojects/ Amos Ben Tal | Annelies Houtman, musicus Combattimento | Diederik van Dijk Combattimento | Diederik van Dijk Combattimento | Erik Olsman, contrabassist Combattimento | Marjolein Dispa, altviolist Combattimento | Pam Hoftijzer Combattimento | Pam Hoftijzer Combattimento | Quirine van Hoek Combattimento | Els Roobroeck Compagnie COVAR | Daan van Bendegem Compagnie Red Yellow & Blue | Janneke Staarink Concert Gebouw De Doelen | Conny Janssen, artistiek leider, Rick Spaan, zakelijk leider Conny Janssen Danst | Michel Dispa, cellist, beleidsadviseur Conservatorium van Amsterdam | Heleen Volman Corpo Máquina/DansBrabant | Gaia Gonnelli, Dadodans Dadodans | Stacz Wilhelm, voormalig artistiek leider, Dans Korzo Den Haag | Joseph Simon, freelance dancer, choreographer Dansateliers | Eleni Ploumi, danser, dansmaker DansBrabant | Wim van Stam, zakelijk leider DansBrabant | Ranti Tjan, voorzitter bestuur DansBrabant, Tilburg | Sjifra IJpma Roma Koolen Susan Hoogbergen Lisa Feij danscollectief MAN || CO | Ruth Verraes, publiciteit en kaartverkoop Dansmakers Amsterdam | Rob Dobbelsteijn Bisschops, jurist DBCS | Dennis van den Dool DD Audiovisueel | Job Chajes, Gijs Levelt, Jasper de Beer, Janfie van Strien, Theo van Tol, Alec Kopyt, Joop van der Linden, musici, De Amsterdam Klezmer Band | Bart Govaert, directeur De Brakke Grond | Anke Kusters De Cultuurstrateeg | Josephine van Rheenen, Guy Corneille, Miriam Gilissen De Dansers | Roy Peters De Gemeenschap | Jan-Hein Sloesen, directeur-bestuurder De Kring Roosendaal | Isabelle Savelkoul – De Kwekerij Theaterproducties, Stichting Capella Brabant | Linda Kokke De nieuwe Oost | Laudie Vrancken, artistiek leider De Nieuwe Regentes, theater voor en door de buurt | Ditte Pelgrom De Nieuwe Toneelbibliotheek | Joep Hendrikx de Poezieboys | Joep Hendrikx de Poezieboys | Paulien Geerlings, dramaturg de Toneelmakerij | Sunniva Matla, marketing, fondsenwerving De Toneelmakerij | Casper de Vries De Tuin der Lusten | Elène Zuidmeer DE VANDALEN | Joeri van Spijk, algemene leiding, creatief producent DE VANDALEN | Niki Verkaar de Veenfabriek | Niki Verkaar, actrice De Veenfabriek | Roland Haufe De Veenfabriek | Annelies Appelhof, directie de zAAk A | Christine de Baan DEBAAN | Ruud Rottier Demodokos ’s Hertogenbosch | Ischa Arnoldus, programmering Deventer Schouwburg | Pablo van de Poel DeWolff | Jan Joris Lamers Discordia | Miranda Prein Discordia | Heleen Groen Djembé Barasé, VRIJDAG | Marten Oosthoek, zakelijk leider Don’t Hit Mama, Bittersweet Dance, Stichting Moskou | Manja Topper Dood Paard | Douwe Hibma, decorontwerp en -uitvoering Doordouwe | Fien Duijnmayer Dosmetica Rotterdam | Koen Scherer, jazzrecensent Draai Om je Oren | Prisca Maas, zakelijk leider Duda Paiva Company | Cees de Graaff, algemeen directeur DutchCulture | Dyane Donck, componist en geluidsontwerper Dyane Donck Company | Joery Wilbers ECI cultuurfabriek Roermond | Marjolein Peeters, combinatiefunctionaris cultuur, Joery Wilbers, directeur ECI Cultuurfabriek Roermond | Eef van Breen Eef van Breen Group | Pieter Tiddens Eigen Werk Theaterteam | Bram Jacobs, programmeur, Iselle Claassens, programmeur Eindhoven Parktheater | Enric Monfort Ensemble Black Pencil | Esra Pehlivanli ENSEMBLE BLACK PENCIL | Matthijs Koene Ensemble Black Pencil | Claudia Geubel Entr’act | Eva Line de Boer Euphoria | Lotte Rosier Fabriek Fysiek | Pol Eggermont Feikes Huis | Servaes Nelissen Feikes Huis | Feikes Huis | Janneke Defesche, zakelijk directeur, Leonie Clement, artistiek directeur Festival Cement | Marc Eysink Smeets Festival Circolo | Rocco Malherbe Festival Cultura Nova Heerlen | Suzanne Verboeket Festival de Betovering | Joelie Stork, programmeur Festival Hongerige Wolf | Alfred Konijnenbelt, artistiek directeur Festival Spoffin, Amersfoort | Marjolein Vogels, Daisy Benz Festival Why Not | Daan van Dijsseldonk Firma MES | Marije van Rest Firma Mes | Roos Eijmers Firma MES | Thomas Schoots Firma MES | Carla Lagarde-deWaal studieleider Muziekeducatie Fontys Fontys | Marcel Andriessen, head of studies Master of Music Fontys | Ulrika Kinn Svensson, aritstiek adviseur Fontys Dansacademie | Emma Hanekroot, student Fontys Dansacademie | Marcel Andriessen, head of studies Fontys Master of Music | Naomi Steiger, maker Frascati | Floor Houwink Ten Cate, regisseur, theatermaker Frascati Producties & Orkater | Jurn Buisman Geelvinck Hinlopen Huis – Geelvinck Fortepiano Festival | Anne Cavadino, decaan en docent Kunst Drama Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | Dette Glashouwer, theatermaker Glashouwer Theaterproducties | Laura, Goed gezelschap van Laura Goed gezelschap van Laura | Ingrid Kuijpers en Britt Verstegen Golden Palace | Carry Hendriks, productie Gouden Haas | Marie-Luce Bree, directeur Grachtenfestival | Kees van der Meer Hanze Hogeschool – Prins Claus Conservatorium | Peter Paul van Hest Hest Audio Enterprises | Gea Zantinge, zakelijk directeur Het Concertgebouw | Jop Rompa Het echte werk | Barend van Daal, acteur, theatermaker Het Filiaal Theatermakers | Benthe van Aalst, teamleider, mede zakelijk leider Het Houten Huis | Marleen Jongens, zakelijk leider Het Houten Huis Groningen | Danielle Wagenaar, theatermaker Het Ministerie van Onverrichter Zake | Hein van der Heijden, acteur Het Nationaal Theater | Angela Slijngard, medewerker receptie Het Nationale Theater | Lejo De Hingh, educatiemaker HNT Het Nationale Theater | Leroy van der Spek, technisch coördinator Het Nationale Theater | Miel van Teijlingen, programmeur Het Nationale Theater | Rehana Ganga Het Nationale Theater | Remco van Rijn, manager Artistiek Bureau, dramaturg Het Nationale Theater | Tamar van den Dop, acteur Het Nationale Theater | Joop Spies Het Nationale Theater Den Haag | Leo Sterrenburg Het Nationale Theater en HNTeducatie & interactie | John de Weerd, programmeur Het Nationale Theater en Theaterfestival de Parade | Justine Gerretsen, hoboiste Het Nederlands Blazers Ensemble en het Noord Nederlands Orkest) | Lisanne van Aert Het Pijpcollectief | Lotte Lola Vermeer, auteur en theatermaker Het Pijpcollectief | Jelle Stiphout, artistiek leider Het Verbond | Rianne Valstar Het Vijfde Bedrijf, De Veenfabriek | Dorothe Lucassen Het Wilde Weste | Ingrid de Laat Het Zuidelijk Toneel | Jurgen Kuif, technicus Het Zuidelijk Toneel | Marcel Osterop, toneelschrijver Het Zuidelijk Toneel | Sophie Lambo, zakelijk leider Het Zuidelijk Toneel | Stan Bannier, hoofd techniek Het Zuidelijk Toneel | Diana Roos Hit Me Productions | Hanna Rinia Fleer HKU writing for performance | Wilko Sterke HKU writing for performance | Esther Scheldwacht, actrice en theatermaker, freelancer maar ook vaste gast bij Het Nationale Theater HNT | Joke Hoolboom, algemeen directeur Holland Opera | Pauline Kalker, Hotel Modern | Sanne Nouws House of Nouws | Tim Linde, acteur Hulst&Tarenskeen, nnt, oostpool, frascati, tryater | Jesse Vanhoeck, dramaturg en artistiek medewerker ICK Amsterdam | Susanna von Canon Instant Composers Pool (ICP) | Anjo de Bont en Martijn Westerbrink internationaal buitentheaterfestival Deventer Op Stelten | Marjon Koenekoop, directeur Internationaal Kamermuziek festival | Georges Mutsaerts Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog | Wim Bekkers Internationaal Lied Festival Zeist | Eugenia Codina Miró, docent en onderwijsmanager International Business School van de Hogeschool Rotterdam | Neil Wallace, Caroline Bakker Internationale Koorbiënnale | Evert Burggrave, manager PR en marketing Introdans | Iona Daniel, Merel Hobrink, Rineke Roosenboom iona&rineke | Ka Yan Tang ircompany | Eci Cultuurfabriek Iris Jansen | Margreet Huizing Ism. & Heit | Jakop Ahlbom Jakop Ahlbom Company | Marc Pil, directie Jakop Ahlbom Company | Gaby Westelaken Jazz in Duketown | Mark Alban Lotz Jazz On The Sofa, Lotz Of Music series, Mark My Wor(l)ds, Bim | Judith Bruynzeels, artistiek leider, theatermaker JUDKA theatermakers | Anita van Dolen JuliDans, ITA | Bauke Lievens, freelance dramaturg KASK School of Arts (Gent, België) | Anne Graswinckel, adviseur cultuureducatie Keunstwurk, Cultuureducatie met Kwaliteit Friesland | Hans Kik Kik Productions BV – | Karlijn Hemmer Kompagnie Kistemaker | Karlijn Kistemaker, artistiek leider en theatermaker Kompagnie Kistemaker | Jeroen Kuster Kunst en Complex | Geert Overdam Kunst en Cultuur Advies | Karien van Assendelft Kunst- en Cultuurgebouw Tugela85 | Marjolein Rietveld, organisatie Kunstbende | Carmen Thomas, directeur Kylian Productions BV | Luit Bakker, Milou van Duijnhoven, Mirthe Labree, Lisa Schamlé, Aukje Schaafsma La Isla Bonita | Henry Alles Landscape Labs | Sjoerd Bootsma, artistiek directeur Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture | Andrea Leine, Harijono Roebana LeineRoebana | Luc Kossen, stagemanagement LF Kossen | Jan Klompen Limburg Festival | Jordi Kwakkel Linea Rekta theaterfirma | Sanne Lips, scenograaf LIPS& KNOBEL | Peppie Wiersma LUDWIG | Chris Driessen Lustwarande | Michèle Bouwmans Lux Nijmegen | Julia Van De Graaff Lynx Film en Theater | Robin Coops M31 Foundation | Bernadette Stokvis, zakelijk directeur Maas Theater en Dans | Frans Baudoin, geluidstechniek Maas theater en dans | Frans Baudoin, theater-/geluidstechniek Maas Theater en Dans | Jolanda Spoel, programmeur Maas Theater en Dans | Sanne Hilhorst, producent Maas Theater en Dans | Sara Giampaolo Maas Theater en Dans | Dorien Folkers, dramaturg Maas Theater en Dans, Vis à Vis | Ilse Oostvogels Makershuis Tilburg | Michiel Deprez Mardulier en Deprez | Kim-Jomi Fischer Marta&Kim | Anne-Marije van den Bersselaar, Concept Store for Artistic Strategies Master Institute of Visual Cultures | Madeleine Matzer, Agnes Bolwiender Matzer Theaterproducties, ‘s-Hertogenbosch | Johan de Koeijer Max Tak | Alexander de Vree, hoofddocent acteursopleiding MBO Theaterschool Rotterdam | Marc Versteeg MCFaralley Music | Chris Koopman Meneer Monster | Herman van Haaren Metropole Orkest | Isabelle Chaffaud Meyer-Chaffaud | Meghan Tess Dobbelsteijn Bisschops, 3e jaars student Mimeopleiding AHK | Sanne Meenink MIMIK Film + Theater + Cafe | Anneka O’Brien Mobile Arts, Parade | Alexander Schreuder Mooi Weer & Zo | Harry Hamelink Motel Mozaique | Marcel ‘t Sas MTS Cultuuradvies | Talitha Stijnman, zakelijk leider mugmetdegoudentand | Fons Dejong, programmering Musica Sacra Maastricht | Geert Jonkers Muziektheater BOT | Linde Legat Muziektheater BOT | Tomas Postema Muziektheatergroep BOT | Bram Coopmans, acteur Nationaal Theater | Mark Kalsbeek, programmeur, Nationaal Theater | Ewout van Dingstee Nationale Jeugdorkesten Nederland | Rick Paul van Mulligen Nationale Theater | Sophie Vossenaar, Raad van Toezicht NBE | Bas Duister, musicus Nederlands Blazers Ensemble | Willem van Merwijk Nederlands Blazers Ensemble | Imre Ploeg, coordinator talentontwikkeling Nederlands Kamerkoor | Tido Visser, algemeen en artistiek directeur, Nederlands Kamerkoor, Janneke Godschalk zakelijk directeur Nederlands Kamerkoor | Hester van der Vlugt, violist Nederlands Philharmonisch Orkest | Jesse Faber Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet | Heleen Hulst Nieuw Amsterdams Peil | Anne Maike Mertens, Yannick Noomen, Vevi van der Vliet, Carly Renwarin Nineties Productions | Wouter Pleijsier NPO radio 4 | Martijn van Nunen Nu-producties | Maaike Tjepkema, freelance marketeer o.a. OFFprojects, PS|theater | Kees Lesuis, artistiek leider Oerol | Immie Jonkman en Yoram Ish-Hurwitz, artistiek leiding Oranjewoud Festival | Geert Lageveen Orkater | Jip van den Dool, acteur, maker Orkater | Reinout Scholten van Aschat, acteur, theatermaker Orkater | Andre Groen Orkest De Ereprijs | Ans van Dijk orkest de ereprijs | Herman Lamers, componist en muzikant orkest de ereprijs | Peter de Hoop, trombonist orkest de ereprijs | Vincent van den Elshout, artistiek leider Paleis voor Volksvlijt | Marc Jonkers, voorzitter bestuur / raad van toezicht Panama Pictures en Tall Tales Company | Kees van Wijck Parktheater Eindhoven | Bart van Dongen Paviljoen Ongehoorde Muziek Eindhoven | Lonne Gosling Perelman | Dirkje Houtman, dramaturg Pieter Kramer | Andrea van Wingerden PLAN | Alexander Nieuwenhuis Platform Aanvang! | Jelle Zijlstra theatermaker Platform AANVANG! | Frans van Deursen Playwrite Producties BV | Ruut van der Pluijm Plumum Multimedia | Kirsten Krans Random Collision | Rebekka Wörmann, kostuumontwerper Rebekka Wörmann | Reinier van Harten REINDIER | Arjan Klaver Revalk | Bronne Keesmaat, organisatie, Rewire Rewire | Lobke Nabuurs, namens RIDCC en Dans Brabant RIDCC en Dans Brabant | Hans Witteman Riet op Maat | Paul Hoogenboom Rigging Amsterdam B.V. | Roald van Oosten, componist Roald van Oosten Music | Floris van Bergeijk, componist Rosa Ensemble | Gusta Korteweg, management Rosa Ensemble | Hidde Aans-Verkade Rotor | Rick Busscher ROTOR Performance | Dirk Evers, Rotterdam Circusstad Rotterdam Circusstad | Sander Roux Roux film&podium werk | Theun Mosk, scenograaf Ruimtetijd | Sanne Olijerhoek Ruimtetijd B.V. / LIPS&KNOBEL | Job Hendriksen Schaffelaartheater/De Theatertechnicus | Kim Soepnel, muzikant en componist Scheepskameel | Hillechien Steenbruggen, programmeur Schouwburg Het Park | Karin Post, choreograaf, curator, programmeur, adviseur schrit_tmacher Festival | Christina Flick Schwalbe | Rachel Feuchtwang, managing director Schweigman& | Puck Mathot Schweigmann& | Joop Mulder Sense of Place | Ingeborg Duffhues Sightwalk.nl | Simone van Laar Simone vertelt en Theater Stof | Sjoerd van Eijck Sjoerd van Eijck Music | Merel Vercammen, violist en artistiek directeur Snaar Festival | Nick Steur, theatermaker SoAP, Maastricht | Jacqueline Hamelink Sounding Bodies | Onny Huisink, Saskia Janse Speeltheater Holland (Studio) | Ko van den Bosch, regisseur, schrijver, acteur St. d’Electrique | Steven Koster Stadstuin Kweekland | Esther Ymkje Steenis, Blond & Cynisch | Trudie Stalpers, coördinator Stg. Cultuurcompaan Roosendaal | Esther Eij, general manager Stichtig Third Space/Building Conversation | Danielle van vree Stichting Ansicht | Connor Schumacher Stichting ARK | Winfred Houtman Stichting Combattimento | G.J. Brink, penningmeester Stichting De Witte Pomp | Ruth Weites, zzp’er Stichting Deventer Jan Terlouw Lezing | Tom Jaspers Stichting Eigen Werk Theaterteam | Eva Line de Boer, Marloes Marinussen Stichting Euphoria | Mitchel van Dinther Stichting Flake (Jameszoo) | Wilko Sterke Stichting Goed Gezelschap | Phlip Korthals Altes Stichting Metafoor | Eva Lemaire, stichting Mooi Weer & Zo Stichting Mooi weer &zo | Lilou Dekker, theatermaker Stichting Moskou | Barry de Bruin Stichting Nulpunt Event | Stichting Picos de Europa, Noud Heerkens Stichting Picos de Europa | Britt Arp en Andreas Denk Stichting plan d | Joeso Peters, Silas Neumann Stichting PNT | Jan Meijer Stichting Rotterdams Volkstheater | Ruben Chi Stichting Soulcypher, Ghetto Funk Collective | Bianca van Dillen Stichting Stamina | Dirk Groeneveld, theatermaker Stichting Stamina | Chris de Jong, Studio Peer stichting Studio Peer | Jasper Dzuki Jelen, onafhankelijk choreograaf en theatermaker Stichting The100Hands | Mojra Vogelnik-Skerlj Stichting The100Hands | Jette Schneider Stichting Transistor | Floris van der Vlugt, zakelijk leider stichting van der Vlugt & Co | Eva Heijnen Stormvogels | Jaap Hülsmann Strijkkwartet Biennale Amsterdam | Babette Engels Studio Danish Blue | Yoni Vermeire, zakelijk leider Studio Dries Verhoeven | Feline Schoonhoven Studio Dries Verhoeven, September Me Festival | Jan Fedinger Studio Jan Fedinger | Sjaron Minailo Studio Minailo | Felix Welsink Studio Salix | Luc Deleau Summer Dance Forever | Nicole Willemse t Schrijvertje | Luc van Esch, zelfstandig podiumkunstenaar, dramaturg Tall Tales Company | Maartje Bonarius, Harm van der Laan Tall Tales Company | Marijke van den Muijsenberg Taqa Theater De Vest/Grote kerk Alkmaar | Ruta van Hoof TB Ruut | Cahit Metin TENT circustheater producties | Hanneke Meijers TENT circustheater producties | Hanna van Mourik Broekman Tg Nomen/ Stormkamer | Marlyn Coetsier, artistiek leider Tg.Winterberg | Johan Oudijk The 100 Hands | Merlijn Twaalfhoven, componist The Turn Club | Mojra Vogelnik Skerlj, artistieke co-regisseur The 100 Hands | Bregtje Radstake, hoofd programmering en marketing Theater aan de Parade | Marie-José Meeuwissen Theater aan de Parade ‘s-Hertogenbosch | Jan van den Berg Theater AdHoc | Casper Koster Theater Bellevue | Tom Helmer, dramaturg Theater Bellevue | Annemarie Wenzel, programmeur theater Theater Concordia Enschede | Maarten van Erp, programmeur Theater De Maaspoort Venlo | Sjoert Bossers Theater de Schalm Veldhoven | Peter Zuurveld, programmeur Theater De Verbeelding, Purmerend | Angela van de Kat Tisanka theater in school | Sonja van der Valk Theater Instituut Nederland, Domein voor Kunstkritiek, de Nieuwe Garde | Hanna Timmers, producent jongerenprojecten Theater na de Dam | Bart Rijnink, acteur, componist Theater Rotterdam | Harry-Jan Bus, Rachèl van Olm Theater Walhalla | Edwin Wieringa, directie, impressario Theaterbureau De Mannen | Jolanda Seinen Theaterburo Kracht van Beleving | Marianne Kuijper Theatercollectief blondeBIZON | Marianne Kuijper, artistiek leider Theatercollectief blondeBIZON | Tessa Smeulers Theaterfestival Boulevard | Liselotte Bos Theatergezelschap BonteHond | Roeland Dekkers Theatergezelschap BonteHond | Marinus Vroom, artistieke leiding Theatergezelschap Vis à Vis | Moon Brocken Theatergroep Aluin Utrecht | Rutger Gernandt, zakelijk directeur Theatergroep De Warme Winkel | Anna Schoen theatergroep ECHO | Josee Hussaarts, Ilse Peeman Theatergroep Kwatta | Luuk Imhann, artistiek leider theatergroep NOX | Olivier Diepenhorst, Theatergroep Suburbia/Toneelschuur Producties | Freek den Hartogh, acteur, componist, muzikaal leider Theatergroep Witte Raaf | Rosa Peters Theatergroep Witte Raaf | Jos van Hulst, Theatergroep Suburbia | Wendy Briggeman Theatergroep Witte Raaf | Theo van den Broek Theaters Tilburg | Renate Hofkens, freelance theatertechnicus, TheaterTechnica Theatertechniek | Andrea Božić en Julia Willms TILT | Guy van Hulst, programmeur TivoliVredenburg | Anouk de Groot, artistiek leider en regisseur Toekomstland | Louis Pirenne Toneel- en Filmschuur | Cecilia A. Thoden van Velzen Toneelacademie Maastricht | Henk Havens Toneelacademie Maastricht | Mieneke Bakker, docent regie opleiding, actrice, regisseur Toneelacademie Maastricht | Noach Janssen Toneelacademie Maastricht | Quintijn Relouw, student Toneelacademie Maastricht | Kuno Bakker, Jara Enkelaar, Raymond Querido, Manja Topper and Michael Yallop Toneelgezelschap Dood Paard | Jan Vos Toneelgroep Jan Vos | Michel Sluysmans Toneelgroep Maastricht | Fanne Boland, huisdramaturg Toneelgroep Oostpool | Madelon Kooijman Toneelgroep Oostpool | Liesbeth Coltof, freelance regisseur, ex-artistiek leider Toneelmakerij | Jan Van Galen, cultuuradviseur Toneelschuur | Annejet Mattijssen TOP Bemmel | Valentijn Fit Tryater | Marjon Kok, journalist Tubantia | Sijas de Groot, theatermaker Tussenland | Jens Besse, Ludwig Bindervoet, Marijn de Jong, Jimi Zoet, Thomas Dudkiewicz URLAND | Urmie Plein, actrice Urmie Plein Production | Gert van Elderen Van Elderen Theatertechniek | Martha van Meegen Veem House for Performance | Marga Kroodsma, artistiek directeur a.i. Veem Huis voor Performance | Joeri Vos en Sandra van Boetzelaer Veenfabriek | John van Oostrum Veenfabriek | Bastiaan Woltjer, muzikaal leider Veenfabriek, Leiden | Jan van der Putten, directeur Verkadefabriek ‘s-Hertogenbosch | Wouter Bakker, coördinator podium, programmeur theater & dans Verkadefabriek ‘s-Hertogenbosch | Anke Noorman Versch Vet | Vevi van der Vliet VEVI creative producing | Cinzia Scoglionero, regisseur, choreograaf VIA ZUID | Ton Driessen, zakelijk directeur Via Zuid | Maartje Ghijsen VRIJDAG, huis van de amateurkunst Gorningen | Floris van Delft WAT WE DOEN | Jantien Plooij, zakelijk leider WAT WE DOEN | Johan Rutjens Waterland productions | Tamar Brüggemann What About Now | Ieme Soes, Vincent Wijlhuizen, Annette van Zwoll What you see festival | Judith Hartman Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede | Janpier Brands WORM | Maartje Remmers Wunderbaum | Marielle van der Wardt Yell & Yonkers | Karin Jonkers, fotograaf Yell&Yonkers | Inge van Verschuer Young Pianist Foundation | Kim van Zeben Zeben Theaterproducties | Jolanda van de Ven Zuidelijk toneel | Ad van den Kieboom | Albert van Veenendaal | Alex Hendrickx | Alexander de Bruijn, regisseur, acteur, scenarist | Aljosja Buijs, pianist ArtEZ Conservatorium, Nieuwe Arnhemse Muziekschool, orkest de ereprijs | Amarenske Haitsma, actrice | Amber Bongaerts, freelance theater- en festivalproducent | Amber Bongaerts, theater- en festivalproducent | Amy Gale, choreograaf | An Heblij | Andreas Hannes | Ange Wieberdink | Anke Wirken, manager technische en productionele bedrijfsvoering, Het Nationale Theater | Anna Serierse, freelance jazz zangeres | Anne Hofman, actrice, zelfstandig ondernemer | Anne Lamsvelt | Anne Marleen de Jong, zakelijk producent, wat we doen | Anne Meffert, regisseur, Toneelacademie Maastricht | Anne Reitsma , actrice | Anne-Chris Schulting, actrice | Annejon Okhuijsen, Freelance Creative Producer | Annelinde Bruijs, actrice, componist, theatermaker, | Annelotte van Aarst | Annelotte van Aarst | Annet Bremen, toneelschrijver | Annet de Ruiter, acteur en theatermaker | Annet de Ruiter, freelance acteur en theatermaker | Antoinette Beumer, regisseur | Anton van Amersfoort, hoofd programma MIMIK Deventer | Ariane Schluter, actrice | Arjen de Leeuw, decor- en kostuumvormgever | Arjen Hosper Hoofd Bachelor opleiding Docent Theater ArtEZ | Arnold Schalks | Astrid van Eck, freelance actrice | Auke Oosthoek, theatermaker | Aurélie Cayla, danser Collective Offprojects/ Amos Ben Tal | Barry Beijer, acteur, zanger | Bart Klever, Zuidelijk toneel El dorado. Margrith Vrenegoor Parade | Bas Hoeflaak | Bas Klemann, zzp’er | Bas Zemering, zelfstandig acteur | Bea Verbeek | Belle van Heerikhuizen | Beppie Schalken, Trombonist bij Orkest de Ereprijs | Bernadette Corstens, kostuumontwerper | Bert Vermijs, Eigen Werk Theaterteam | Betti Plug, programmeur Parade Den Bosch, Muziekgebouw Eindhoven | Bill Gee, co-Artistic Director, Inside Out Dorset Festival | Birgit Welink | Bram Kreeftmeijer | Bram van Helden | bram vanderheijden | Brechje Weerd, receptioniste Het Nationale Theater, cultureel ondernemer bij Weerd Productions | C. Reinewald, cultuurjournalist | Calle de Hoog, Kompagnie de Kistemaker | Carin Rustema, director Master Programs ArtEZ University of the Arts | Carly Everaert, kostuumontwerper | Carolien Adriaansche, ‘De Afvaljuf’ | Carolien Scholtes, scenograaf | Casper Vandeputte, freelance regisseur en schrijver | “Celine Bosman, fondsenwerver ” | Cello Biennale Amsterdam, Michaël Neuburger Production manager | Charlie Vielvoye, Medewerker Marketing Educatie, Het Nationale Theater | Christine van Stralen freelance actrice | Cora Burggraaf, mezzosopraan | Corine Overvest, Bureau Corine Overvest | Corinne Heyrman, schrijver | Courtney May Robertson, performer, maker | Damaris de Jong, actrice | Dana Linssen, filmjournalist | Daniël van Duijvenbooden, theaterdocent, theatermaker en acteur | Danielle Bouwmeester, organisatie kunstonderwijs | Danny Westerweel, acteur en vertaler | Dennis Meyer, dramaturg, theaterdocent AHK/Maastricht, commissielid FPK | Dic van Duin, acteur | Dionne Verwey, theatermaker | Doan Hendriks, Muziektheater BOT | Don Duyns, toneelschrijver | Dora Groothof, freelance actrice | Eli Rietveld, acteur | Eline Arbo | Eline van Gils, actrice | Ellen Goemans, toneelspeler, actrice | Elly Scheele, toneelschrijver | Emma Linssen, actrice | Emma Remmelts, student acteursopleiding Utrecht | Erasmus Mackenna, regisseur en lichtontwerper | Erik Bindervoet, schrijver | Erik Kouwenhoven, scenograaf, lid Adviescommissie voor de Kunst, Stadsdeel Zuid Amsterdam | Erwin Boschmans, mimer | Esmée Thomassen, kostuumontwerper | Espen Hjort | Esra Merkel, freelance publiciteit URLAND, Nineties Productions, ’t Barre Land | Esther Schouten, educatie, MAAS theater en dans | Eugenia Codina Miró, docent en onderwijsmanager bij de International Business School van de Hogeschool Rotterdam | Eva Jansen Manenschijn, toneelschrijver | Eva van Kleef, afstuderend student Toneelacademie Maastricht | Eva Zwart | Evelien van den broek, componist muzikant | Evert Wytema, orkestbestuur | FA Burghgraef, dirigent | Femke Arnouts, actrice, theatermaker | Femke de Graaf, marketeer | Floor Cremers | Florain Verheijen, producent, Dansmakers | Florian Hellwig, freelance dramaturg | Floris van Haaster, Vooropleiding Circus Codarts | Floyd Koster, Acteur | Francesca Lazzeri, theatermaker, performance artist | Frank Bolder, LantarenVenster | Frank Van Kasteren, muzikant | Fred van de Schilde, productieleider HNT-jong | Fred van der Hilst, acteur | Frits Vogels, mimograaf | Gé Wegman, lichtontwerper | Gerard Bouwhuis, Nieuw Amsterdams Peil | Gerindo Kartadinata, theatermaker | Gijs De Corte, acteur, theatermaker, schrijver | Gijs Nollen, freelance acteur | Glenn Neyndorff, hoofd techniek, Het Nationale Theater | Grischa Runge, scenograaf voor podiumkunsten | Grischa Runge, zelfstandig scenograaf voor podiumkunsten | Gulli Gudmundsson, bassist | Hanna van de Ven, assistent manager educatie & interactie | Hanne Arendzen | Hans Witteman | Harmen de Boer, hoofdvakdocent klarinet conservatorium Amsterdam, klarinetist NBE | Hein te Riele, voorzitter Belagenvereniging Buitentheater | Heleen Volman, Corpo Máquina, DansBrabant | Henk Strijbos | Henk Zwart, theatermaker | Henke Tuinstra, acteur en theatermaker | Huib Cluistra | Ian Yves Ancheta, danser, maker | Ilgin Abeln, De Stal van Dingo | Ilse Warringa, actrice en theatermaker | Imke Donkers, theatermaker regisseur | Imke Smit, freelance actrice, theatermaker | Imre Ploeg, componist en dirigent | Inge Koks, freelance programmeur, programmamaker, producent | Ingrid Berger Myhre, choreograaf | Jaap van Elst, violist, altviolist | Jack Vecht, acteur | Jacqueline van Boheemen, HR-adviseur, Het Nationale Theater | Jan Hein Daniels, voorzitter Adviescommissie voor de Kunst, Amsterdam stadsdeel Zuid | Janine Brogt | Jasper van Hulten, drummer | Javier López Piñón, regisseur | Jef Stevens | Jelena Kostic | Jelle Hoekstra, geluidsontwerper en acteur | Jelle Mensink, acteur | Jennie Duif, programmamaker Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Beauforthuis | Jeroen Feelders, hoofd facilitair, Het Nationale Theater | Jeroen van Vliet, piano&more | Jessica van Rüschen, dancer, choreographer, visual artist | Jibbe Willems, toneelschrijver | Joachim Fleury, voorzitter NAPK, voorzitter Black Sheep Can Fly, voorzitter Boogaerdt/Vanderschoot, penningmeester Kunsten ’92 | Job Gijsbrechts, theaterontwerper | Job Greuter, muziektheatermaker en -performer | Job Raaijmakers, theatermaker | Job Rietvelt, Theaterfestival Boulevard, creative producer Francesca Lazzeri | Johan van der Linden, NBE, artez conservatorium, Utrechts conservatorium | Johanna Korgel, Producent bij Korzo | Joke Tjalsma, toneelspeler | Jolanda Kamphuis, ZIMIHC, jeugdfonds Sport&Cultuur | Jolijn Zwart, theatermaker | Joppe Kos | Jordi Möllering | Jordy Vogelzang, acteur, auteur, theatermaker | Jorge Isaac, Ensemble Black Pencil | Jorinde Keesmaat, stage director in opera and classical music | Joris Smit | Jos Groenier, regisseur-scenograaf | José Kuijpers, actrice en theatermaker | Josha Stradowski | Joya de Bock, zzp’er o.a. bij Het Nationale Toneel, Rewire Festival, TodaysArt Festival, Theater na de Dam | Judith Hofland, scenograaf, videograaf | Judith Lucia | Judith Sleddens, docent en actrice | Judith van den Berg, actrice | Julia Akkermans, acteur | Julie Kurris | Julie Peters, ensemble coördinator, Het Nationale Theater | Julien McHardy, independent scenario writer | Justus van Dillen, acteur | Karin Noeken | Karlijn Mofers, freelancer dramaturg | Karlijn Roest, danser, performer | Kaspar Schellingerhout, acteur, muzikant, componist, Het Nationale Theater | Kate Donkor | Katelijne Beukema | Katja Dreyer | Lara van Hoof | Lars Kommers, theatermaker, docent | Laura De Geest | Len Pillen, acteur en mimespeler | Lenneke Maas | Leo Spreksel, voormalig artistiek directeur Korzo, adviseur dans Akr, jurylid Nederlandse Dansdagen, adviseur fonds Brabant C. | Lieneke Le Roux, actrice | Lies van de Wiel, zelfstandig regisseur | Liliane Brakema, regisseur | Lindertje Mans, Firma MES | Lisa Giezen, theatermaker, theaterdocent | Lisa Groothof | Lisa van den Burg, Danser | Lisette Brouwer, theaterzaken via Rudolphi | Lody Meijer, freelance Marketing & Communicatie bij o.a. What You See Festival, Vereniging Verenigd Schouwburgplein Rotterdam, Liat Waysbort, BitterSweetDance | Loek de Bakker, regisseur | Lorenzo Capodieci, dancer | Lotte Dunselman, actrice | Luchiena Lanjouw, ZZP-er in (podium)kunst en communicatie | Lucienne Meinsma | Lucy van Dael | Ludy Graffelman, freelance theatermaker, regieassistent, Noord-Nederlands Toneel | Maarten Bos, zelfstandig dramaturg | Maarten Heijnens | Maarten K. Bul, Head of Conversations | Maarten Verhoef, hoofd bachelor, master Muziektheater ArtEZ | Maartje Prins, zelfstandig kostuumontwerper | Maartje van den Brink, freelance actrice | Magne van den Berg | Malou Gorter, actrice | Mara van Nes | Marc Meijer, Ozcar | Marc Wortel, regisseur | Marcel Harteveld, cabaretier | Marcel Kranendonk, Jazz Enter, Sociaal Fonds Jazz & Improvisatiemusici | Marcel Roelfsema, acteur | Marcel Sijm, operaregisseur | Maren E. Bjørseth, , regisseur | Maria Kraakman, actrice, ITA | Marian Mudder | Marieke Heebink, actrice ITA | Marijn Graven, regisseur | Marijn Lems, theatercriticus NRC, Theaterkrant, redactielid Theatermaker, huisdramaturg Het Huis Utrecht | Marike van Weelden, actrice | Marisa Monsato | Marisa van Eyle, acteur | Marius Hamaker, huismeester, het Nationale theater | Marjolein Koning hoboiste RFO en freelance barokhoboist | Mark Lindeman, acteur | Mark Rietman, acteur | Mark Timmer, regisseur | Marko Kassl, Ensemble Black Pencil | Marlies Heuer, actrice, theatermaker | Marlies van Gangelen | Marloes Meiborg, scenograaf en (beeldend) kunstenaar | Marloes, scenograaf, Wikke, scenograaf | Marnie Blok, actrice, scenariste | Mart van Berckel, freelance regisseur | Marta Alstadsæter, Marta&Kim | Martijn de Rijk, theatermaker | Matthijs van de Sande Bakhuyzen | Maxine de Jongh, zzp’er toneelschrijver | Mees Walter | Melih Gencboyaci, artistiek ontwikkelaar Productiehuis Theater Rotterdam | Melissa Knollenburg, toneelschrijver | Merel Heering, onafhankelijk dansdramaturg | Merel van Huisstede, TG Tiefschnee | Michaela van Wassenaer, culture consult | Michiel Bijmans | Michiel Braam, ArtEZ University of the Arts, muzikant | Michiel Weidner, Amsterdam Sinfonietta, Prisma Strijktrio en Splendor Amsterdam | Mieke den Braber, scenograaf en lichtontwerper | Mieke Tolsma | Mijke Godschalk, In goed gezelschap van Laura en vele anderen | Milena Twiehaus, freelance dancer free lance visual artist | Mirjam Zwanenburg, freelance productieleider | Montie Middelkoop | Moos van den Broek, podium Bloos, freelance dramaturg, journalist | Mylène d’Anjou zelfstandig actrice, theatermaker | Myrthe Boersma | Nadia Vuuren, programmamaker MBO Theaterschool | Nadine Zijp, freelance zakelijk (project)leider, fondsenwerver, adviseur culturele sector – werkzaam voor o.a. Amerpodia en Studio Polat Foundation | Nanette Edens, acteur | Naomi Velissariou, theatermaker | Nathalie Smoor, freelance podiumkunstenaar | Nathan Vecht, toneelschrijver | Nick Deroo, mimer | Nicole Kienhuis, Vesper, Jasper | Niels Kuiters | Nienke Schols, dramaturg | Nienke van Spreeuwel, theaterdocent, maker, schrijver | Nimuë Walraven | Ninke Overbeek, schrijver, dramaturge | Nuno Blijboom, zelfstandig dramaturg | Nynke Rinzema, zelfstandige | Oda Spelbos | Oda Spelbos, actrice | Olivier Van Klaarbergen | Paul Cornelissen, adviseur en cultureel ondernemer Tilburg | Paul R. Kooij, acteur | Paul Slangen, programmamaker HNT, dramaturg TGM | Peer Wittenbols | Peggy Loch, productie | Pepijn Moors, Tell me MOORS | Peter Bolhuis, acteur | Peter Brunt violist | Peter Lanting, Stichting Twee-ater, Theaterbureau Vanaf2 | Pieter Kramer | Pleun de Roode | Pluck Venema, artistiek leider, Studio Figur | Quinten-Terry Langes, toneel- scenarioschrijver | Raymond Querido, Dood Paard | Remco de Jong, ontwerpen en realiseren van muziek en geluid t.b.v. theaterproducties, tentoonstellingen en multimedia producties | Remy Meeuwsen, student toneelschool ArtEZ | Rene van t hof | Ria Marks, regisseur | Rik van den Bos | Rinske Bouwman, TG Tiefschnee | Rob de Graaf, schrijver en vertaler van theaterteksten | Robbert So Kiem Hwat | Robert van der Hoop, production designer, decorontwerper | Roderick Bredenoord, acteur, theaterdocent | Roderik de Man, componist, Ensemble Black Pencil | Roeland Hofman, theatermaker en schrijver | Roman Brasser, acteur | Roos van Erkel, actrice | Rop Verheijen, acteur | Rosa van Kollem | Rosa van Leeuwen, actrice | Sacha Zwiers | Sanne Bokkers, theatermaker en acteur | Sanne Peper, theaterfotograaf | Sarah Bannier, actrice | Sarah Jonker, theatermaker | Sarah van der Meere, theatermaker | Saskia Goldschmidt, schrijver | Saskia Rinsma, freelance actrice | Scarlet Tummers | Scott Jun, theatermaker, scenograaf | Sebastiaan van Loenen | Seline Gosling, freelancer | Sem Anne van Dijk, zelfstandige toneelschrijver | Sem Jonkers | Sharlee Daantje, actrice | Siemen van der Werf, technisch producent podiumkunsten | Sigrid Stigsdatter Mathiassen, choreograaf | Simme Wouters, Ada Ozdogan, Jacob de Groot, Nuno Blijboom, Ilke Paddenburg, Tomer Pawlicki | Simon Haen, Simon Haen Vormgeving | Simon Heijmans, freelance | Sjoerd van Eijck, Sjoerd van Eijck Music, muzikant | Sophie Höppener, actrice | sophie kassies, toneelschrijver | Steef Verheijen, Rijk Troost | Stefan de Walle, acteur | Stefan Rokebrand, acteur | Stephen Liebman, regisseur | Steven van Watermeulen, acteur bij ITA | Steven Van Watermeulen, acteur ITA | Stijn Hoes Zeelandia | Storm Parser, student toneelschool ArtEZ | Susan Visser, actrice | Suzanne de Bruijn | Sven van den Berg, Post Castelijn | Tessa Jonge Poerink, freelance actrice | Theo Nijland, Tekst&Muziek | Theo Tienhooven, scenograaf | Thomas Verbogt | Tim Persent, freelance dancer, teacher | Tim Schmidt, acteur | Timo Tembuyser, componist, theatermaker | Tjerry Snel | Tom Afman, Acteur | Udo Prinsen, regisseur | Uri Rapaport, lichtontwerper | Valentijn Benard, acteur | Vera Vingerhoeds | Vera Vlot, zakelijk leider, Studio Figur | Vincent Croiset, acteur | Vincent Saffrie | Vincent van der Valk | Vita Mees, kostuumontwerper | Vivianne Rodrigues de Brito, Academie voor Theater en Dans | Walter van Hauwe | Wanda Reisel, schrijver en regisseur | Wart Kamps, zelfstandig acteur | Wessel Schrik | Wiebe Gerritsma | Wieke ten Cate, freelance theaterregisseur | Wil van der Meer | Willemijn Barelds, Dramaturg bij Het Nationale Theater | Wim Bouwens, feelance | Wivineke van Groningen, actrice | Wout van Tongeren | Yara Alink, actrice, theatermaker | Yela de Koning, acteur, Het Nationale Theater | Yentl van Stokkum | Yola Parie, productiemedewerker Building Conversation | Zarah Bracht | Zora Viviane Westbroek, dancer, performance artist | Simone de Jong Simone de Jong Company | Isabelle Houdtzagers, acteur en performer | Simon Kentgens, kunstenaar en lid adviescommissie BrabantStad cultuur | Gery Mendes vocalist, producer en acteur | David van Uuden | Chris Saris, musicus | Peter Vermaat, hoofdredacteur De wereld van het poppenspel | Margriet van Bebber, directeur en hoofddocent Dactylus – academie voor schrijfdocenten | Jorn Kortooms, muziek en techniek | Sophie Lambo, algemeen directeur Stichting Mobile Arts / De Parade | Alexander Bauwens, voorzitter Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel /UNIMA Nederland (NVP-UNIMA) | Juliette Dufornee Organisatie Oude Muziek | Yorick Heerkens Rosa Ensemble | Inge Geukens Jimmie Dimmick | Petra van Hartskamp Archetypisch JIJ | Judith van Wanroij | Geesje Prins, hoofd programma Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk/Amare | Corné Ran en Joost Heijthuijsen, programmeur Zuiderstrandtheater/Nieuwe Kerk/Amare | Connie Nijman, grafisch vormgever De Nieuwe Toneelbibliotheek | Floris Guntenaar, lid raad van advies Stichting Dynamisch Archief | Karin Ameur, dramaturg Het Nationale Theater | Thom Brouwer, musicus en docent | Jan van den Berg Stichting Theater Adhoc | Joke Holwerda, Vrijdag huis voor amateurkunst Groningen | Esther Dikkers, coördinator Schakel 025 Arnhem | Maite García Lechner & Ulrike Quade, Ulrike Quade Company | Pieter Paul Slikker, fractievoorzitter PvdA ’s Hertogenbosch | Mette Oskamp | Jorien Elout-Roesink, docent muziek | Laura van Hal, WIRWAR Producties | Irene Schaltegger, mimespeler | Jacq Palinckx, Jacq Palinckx Producties | Gabriëlle Glasbeek, theatermaker en docent | Isabel Schröder, regisseur | Jacqueline Oskamp, publicist | Annemarie Pijnappel, projectleider Fontys Hogeschool voor de Kunsten | Vinsent Planjer, Stichting Tonality | Joost II Sickenga, Ha Ha het leven | Dennis Platvoet, artistiek & zakelijk coördinator Productiehuis De Nieuwe Oost | Tessa Friedrich, DAS Lemniscaat | Karin Netten, directeur KASKO Huis voor muziektheater | Wilbert Bulsink, hoofdvakdocent compositie ArtEZ Conservatorium Zwolle | Xanthe van Opstal, uitvoerend danseres, in samenwerking met Amos ben Tall – OFF projects | Koen Bollen, zakelijk leider, Waas Gramser Comp.Marius (B) | Daniel Cross, Rosa Ensemble | Cora Schmeiser, zangeres en performer Rotterdam | Gilius van Bergeijk, componist | Ine te Rietstap | Liselotte Pesch, Zeister Muziekdagen | Myrthe van Opstal, ArtEZ | Hannah Zwaving, actrice | Alioune Diagne en Maaike Cotterink, Diagn’Art & DuoSoloDanspartners | Jana Machalett, Ensemble Lumaka | Imre van Opstal, freelancer | Brandt Attema | Astrid Haring | Cécile Gouder de Beauregard, programmeur Klassiek TivoliVredenburg | Joost de Jong | Aafke van Mourik Broekman, sociaal cultureel gedragswetenschapper | Peter Goudswaard, theatertechniek | Thijs Middeldorp, Partizan Publik, Ambassade van de Noordzee | Nina Aalders, programmeur/dramaturg Theaterfestival Boulevard | Rosa Asbreuk, Platform Aanvang! / de Theatertroep | Albert van Andel, theatermaker | Céline Buren, dramaturg | Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie | Caecilia Thunnissen, artistiek directeur Oorkaan | A. Vis | Conny van Wijngaard – de Vugt Muziektheater Hollands Diep | Laura Roling | Tineke Verheij, zakelijk leider Hotel Modern | Wil Duin | Sonia settels | Judith van der Velden, zakelijk leider | Aya Verbiest | Katja Vetter | Leonie Gerrits, producent | Gusta Geleijnse, actrice en theatermaker | Mees Borgman | Lotte van Dijck | Rajja Gomez Iglesias, regie-studente Toneelacademie Maastricht | Vincent van Warmerdam | Willem Balduyck | Andrea van den Bos | Clara van Gool, filmmaker | Michael Helmerhorst, theatermaker | Riks Helder Kamermuziek in De Hoop | Marijke Brinkman Stichting De Versterking | Hansje van Welbergen, operazangeres | Pep Mac Ruairi | Mirjan Alsema | Jolie Vreeburg, theaterprogrammeur Theater Kikker | Nico de Vries | Ellen Caron | Lieke Poel | D. v.d. Dries | Ceciel Strouken, musicus | Badeloch ter Beek, dansdocent | Loes Schakenbos, lichtontwerper | Annemiek Nienhuis Jeugdtheaterplatform Wildpark | Kaspar Kröner, Countertenor | Achim Heine Twitching Eye Trio/ Muziekles aan’t IJ | Montie Middelkoop | Stefanie Liedtke Insomnio | Azim Koning, mede-oprichter en oud-voorzitter Afro_vibes Performing Arts Festival | Team Into the Great Wide Open | Elea Bekkers, theatermaker Staatsgreep | Ronald Wintjens en Stefan Ernst, directie SALLY Dansgezelschap Maastricht | Rina Sikkema | Casper Vriens | Lieke van der Vegt, performer | Hester Berkelmans | Tim Schouten | Jeroen Smeets, podiumtechniek Factorium Podiumkunsten | Tim Bakker | Lilian Farahani – sopraan | Lies Mensink | Vincent Vriens Beeldjutters | Janna Handgraaf, theatermaker en poppenspeler | Romy Gevers | Frank Frijns Stichting Yannick | Joop van Brakel | Arda Cassée Arda Cassée Producties | Sturmy Rommens | Nicoline Raatgever De Theatertroep | Simone Mager, algemeen directeur Het Laagland | Ivo Schellen | Gerhard De Baets ATKA | Lenka Boswijk DutchCulture | Peter Sonneveld, docent ArtEZ Toneelschool | Klaas de Vries, voorzitter Ciconia Consort | Gythe Parmentier, actrice | Renske Hoogervorst | Isil Vos Isil Vos, Stichting Nieuwe Helden | Florian de Backere Rosa Ensemble | Angela Herenda Club Guy & Roni | V.C. Andriessen VCA Techniek | Lisa van Ginneken | Jacqueline Nugteren | Kris van Veen | Florrie Walraven | Eva Koster | Mariska Simon | Mieke Weisscher | Team Stichting Bosch Decor Collectief | Anne Corporaal | Enid van Schagen | Hendriktje Ruiter, actrice-zangeres | Marie van Rossen, oud-burgemeester Alkmaar | Lot Vegter | Dorothea Huber | Tak van der Most-Goedkoop Stichting Theater tussen de Schuifdeuren | Ingrid Beerends Koor Soglasië | Jasper van der Pijl, theatermaker | Maggie Symonds | Wiebe E. Bijker | Inez Almeida, mimespeler | Wies Merkx, choreograaf en eigenaar Palladio Huis voor de Kunsten, oprichters van De Dansers Utrecht. | Inja Botden Ensemble Rosaria | Vera Jessen Juhrend, pr Rosa Ensemble | Jürgen Theuns, theatermaker | Esther Snelder | Bart Slegers, acteur Internationaal Theater Amsterdam | Sanne Maas Theater WEI | Caro Nieuwenhuis, voorzitter Oorkaan en bestuurslid Sounds of Change | Ed Wubbe, artistiek directeur en choreograaf Scapino Ballet Rotterdam | Jobine Siekman, musicus | Tim Hammer | Stef van den Eijnden, artistieke leiding Theaterhuize Linda | George Groot | Ellen Corver, pianist en docent Koninklijk Conservatorium Den Haag | Martin Dagelet | Jens Bakker, geluidsontwerper en technicus | Team Rudolphi Producties en Theaterzaken Via Rudolphi | Peter Jessen, muzikant Rosa Ensemble | Team Stichting OccInIt, Amsterdam | Saartje Hoogland | Feben Demoz | Alba Roorda Martinez | Ruben Bosch, algemeen directeur Welcome to the Village | Hester Kramer | Francisca Rijken, dramaturg | Saskia van der Sluis | Abel Swart | Loeky Olthuis | Bob Meijs, bestuur Afro_Vibes Performing Arts Festival | Sanne Berger | Coraline Groen | Mandy Eggerding | Hendrik Kegels, theatermaker | Anne-Christine Wemekamp, zakelijke leiding Wishful Singing | Jo Roets | Yuna Linde Theater de Makkers | Suzie Kampes | Ineke Vink, theatervormgever | Gerard Wolters Theater Geert Teis Stadskanaal | Paul Koopman-Nijmeijer | Corrie Brands | Olga van de Wall | Cas Weijenberg | Jordi Wijnalda, filmmaker en programmamaker Nederlands Film Festival | Marianne Bridie | Eline Hocqué, medewerker PR en marketing Introdans | Maarten Janssen | Christa Hijink, musicus | Mories Römkens | Miriam van Beurden, publiekswerker CC Amstel | Emile Rogissart, acteursopleiding HKU | George Parker The Creation Game | Gerdien Romeijn barokorkest La Sorpresa | Martine Manten, dramaturg | Els Koot | Team Stichting Stapel | J. Deuss | Tom Mosman en Margriet Essink Duotuin | Hanna Lára Pálsdóttir | Jeroen den Herder Cellofestival Zutphen | Willemien Dijkstra, actrice | Arieke Luikinga Theaterschool Utrecht | Suzanne Knip-Mooij | Maiki Boelee | Rodney Verhoeven, productieleider | Aline Kuiper | René Pijnenburg | Marga Schmits | Francisca Rijken | Cynthia v.d. Linden, grimeur en visagiste | Joost Geevers, dirigent | Janneke Schmeitz schrit_tmacher Festival | René Akkermans | Toos Huurneman | Agnes Bolwiender, zakelijk leider MATZER Theaterproducties | Charles Meivogel | Annilese Miskimmon, artistic director English National Opera | Gert-Jan van Barneveld Bassman Audio | Ellen van Bunnik n More Productions | Steven Weisscher | Josine Gilissen, zakelijk directeur Het Filiaal theatermakers | Juthe Rademaker | Rodney Weterings | Lidwien van Kempen, theatervormgever | Edith Ploeg | Francis Smit | Mayke Klomp, Hoofd Marketing en PR Nicole Beutler Projects | Ruben Taneja | Paula van Liere | Violien Vocks, programmeur Parkstad Limburg Theaters | Mieke Bouwens | Gino van Weenen, educatie Theater Rotterdam | M. Stam | Harold Oddens, zakelijk leider Hoogte80 Festivals | Anna van der Kruis, toneelschrijver Domein voor Kunstkritiek | Yvonne Hijdra | Eva Molhoek, theatermaker | Eric van de Ven | Olivier Reijnders | Pati Schwarzkächel-Amat | Mas Paul Elbers | Esther Habbema, regisseur | R. van Asselt | Kim Christiaansen Theater Rotterdam | Franneke Hoeks | Addy Feskens | Marleen Tuin | Igor Podsiadly | Team Spruit kinderfestival | Marika Taborsky Kunstlab Tilburg | Menno Plukker | Jenny Roetman | Marie Beauchamps, schrijver en onderzoeker Marie Beauchamps, schrijver en onderzoeker | Erik Verkooijen Palasso Circus, Theater en Entertainment | Stephan Nieuwesteeg, violist Ciconia Consort | Goosje Leeuwenstein, acteur en theatermaker | Hester Groenleer, musicus en docent Stichting Seldom Sene Blokfluitkwintet | Hans Walrave | Kees van Tilburg, oud-voorzitter Ciconia Consort | Wil Caspers, inspiciënt Het Nationale Theater | Boudewijn Berentsen, zakelijk directeur Muziekgebouw aan ’t IJ | Samuel Wuersten, artistiek en algemeen directeur Holland Dance Festival | Joop Keesmaat,acteur | Lizan Freijsen | Mieke van der Ven, educatiemedewerker OPERA2DAY en Firma MES | Coen Bril, acteur | Demi van Overveld | Lukas Timulak Make Move Think Foundation | Bonnie Paanakker | Marc van der Heijde Green Room Creatives | Mirjam Boer JOBO Evenementen | Jan Linkens, directeur dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium Den Haag | Said Salhi, algemeen directeur Stichting Marmoucha | Mieke Cappendijk | Jan Willem Troost, cellist Ensemble Modelo62 | Jeroen Pliester, voorzitter bestuur DNA Next! | Marijke de Vos, artistiek leider en choreograaf Stichting Teddy shouldn’t smoke | Marjolein Verburg Wishful Singing | Martijn Pont | Rozemarijn Kalis | David Westera, theatermaker | Nynke van den Bergh, regisseur Boven Water Muziektheater en Opera Nijetrijne | Carolien van Halder | Renier Vermaak | Olga, mede-eigenaar De Nieuwe Anita | Geerten Ten Bosch | Marjan Minet | Team Stichting Plus/PlusEtage | Geeske Coebergh, creatief producent en regie assistent | Margriet Bolding | George Knops, interim zakelijk leider | Jörn Boysen, artistiek leider Stichting Musica Antica da Camera | Arjen Verhage Camerata Trajectina | Mirjam Stam | Ellen Parren, acteur en schrijver Circus Treurdier | Sam Jones Studio Joneski. | Hilde Mulder, directeur Meeuw Jonge Theatermakers | Norbert Busschers Festival Oeverloos | Tom Sikkers, componist en muzikant | Ricky Sterks | Rehana Ganga, Sander Janssens, Christiaan Mooij, Fabian Pikula, Marijke Schaap, Saskia Tilanus, Hadassah de Boer De Nederlandse Toneeljury | M. Schrijver | Dorothée van den Bercken ECI Cultuurfabriek | Sanne van Dijk, acteur en poppenspeler | Pieter van Loenen, violist | Hans Walter, programmeur CultuurCentrum Zundert | Esther Bruls | Saly Ndoye, productieleider educatie Het Nationale Theater | Sarah van der Vlerk, theatermaker Vlerk Producties | Sara De Roo, artistiek coördinator acteren/drama Koninklijk Conservatorium Antwerpen | Jorien Berger | Erik-Jan Post, directeur Het Theaterschip | Rebekka Nilsson, regisseur | Karin Hofmeijer, campagneleider cultuur Merk Fryslan | Marcel Jansen, directeur-bestuurder Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Museum Schokland, Theater ’t Voorhuys, Kunstuitleen Emmeloord en Eut de Kunst Urk | Douwe Werkman IQ Creative BV (Supperclub) | Joost Maaskant, performer, muzikant en componist | Arlène Hoornweg Hotel Modern | A.M. den Hartog | Susie Endenburg | Esther Gottschalk Nieuw Geneco (GEnootschap NEderlandse COmponisten) | Frank Noorland, programmeur en producent Theater Bellevue | Anna Verkouteren Jansen | Els van der Jagt | Matthias de Koning maatschappij discordia | Joop Kuyvenhoven | Marian Heemskerk | P. van Breukelen | Lodewijk Reijs, zakelijk leider ISH Dance Collective | Eline de Mey, dramaturg | Koert Dekker | Leonard Frerichs | Ron Bunzl, theatermaker | Wendeline Wijkstra | Lisa de Kwant | Maria Mavridou, performer en choreograaf | Donald Beekman DBXL | Ceda Lablans | Harold Oddens | Joost Smit, lichtontwerp | Maite de Wit | Nora Korfker, acteursopleiding HKU | Iris Peters | Moniek Zijdemans | Mariana Aparicio Torres, actrice Het Nationale Theater | Neeltje Leemans, directeur Festival Classique | Pete Harden Stichting Ensemble Klang | Veline Wijma, projectleider nieuwe makers Bijlmer Parktheater | Iek Hulshoff Pol | Luk Sponselee Electronic Sound Sessions, T56, Salon KaFiMaWeSo en de Zesde Kolonne | Janneke Daalderop | Jeannine van Dam | Jos Agasi, beeldmaker | Jos de Putter, documentairemaker | Frank van den Berg Frank van den Berg Producties | Jaap Goetze | Paul Vogelezang | Erik Sep | Madelon van Riel, SWA coördinator Cordaan | Harry Scholten | Borius van der Meulen | Andrea Beugger | Rien Wattel Cultuur in De Ark, Hoofddorp | Gerard Braun | Kees van Eersel | Gerti Rijpma | Léontine van Duin, zakelijk leider Stichting Ars Musica | Ad Krijger | Maarten van Boven, algemeen en artistiek directeur Muziekgebouw aan ’t IJ | Wieke Neus Jongerenorganisatie 39Graden | Liseth Horsten, uitvoerend en docerend muzikant | Nina June, singer songwriter | Woedy Jagenau Tricky Theater | Herman Kruize | Juliette Mout | Yvon van Apeldoorn | Jaap Hamel | Mintsje Boersma | Natasha Schulte | Marieke Josselet Dance Connects Company | Kristy van Dijk | Joris Suk en Tessa de Boer Maison the Faux | Agnes Huinen | Anis de Jong, artistiek leider Deltadua | Ivar Schutte | Alexandra Mager | Fred Roomer | Caroline Dokter, docent HKU School Theater | Iwan Kolk, technicus en technisch producent TG SubSub, Theaterfirma Linea Rekta, Theater Young Ones | Stef Arntz Artiesten en Evenementen Stef Arntz / Streetwise BV | Carina Wansink | Karin Lems Korzo | Niek Tijsse Klasen | Ad Paantjens Drie Maal Plankenkoorts | Annette van den Bergh | Herman van Baar, artistiek leider Tafel van Vijf Muziektheater | Harry Spruyt | Dorien van Gent, actrice en theatermaker | Patrick Buis Theater De Verbeelding in Purmerend | Eva Koopmans – scenograaf | Masa Spaan Concertgebouw De Doelen | Geertje Geurtsen, vormgever | Jeroen Stout | Sandra van Beek | Peter De Bie, artistieke leiding Laïka | Peter Blom Peter Blom | Wendy Lubberding | Monique van Weert | Perry van Lieshout | Sarai van de Boel | Henk Laarman | Harry van Haren | Tjako van Schie | Cathy Hassels Monning | Natalie Heevel, theaterdocent | Marco Meulenberg | Monique Kuijpers, actrice | Sjoerd Pauw Trompettist orkest de ereprijs, stichting Frisse Oren | Lot Vekemans | Bodil Swart | Joke van Davenhorst Gashouder Dedemsvaart | Annelies Boonstra | Jacques van Dijl | Leon Thomassen, directeur-bestuurder Maaspoort Venlo | Katrien Sitters, zakelijk leider Silbersee | Jop Wijlacker | Geartsje van der Zee, scenograaf | Frank Franke | Wijbrand Schaap | Kirsten van Teijn | Esther Didden | Jessica Zeylmaker | Ruben de Goede, acteur | Merijn Nelemans, muzikant, musical director Frans Bauer, producent | Siera Wiersma | Eef Hupkens, psychotherapeut | Stella Kattevilder | Titia Kalker | Ineke Duivenvoorde | Marjon van Laarhoven | Laura Martin, theaterdocent en regisseur | Gerard Willegers, medewerker techniek Maas Theater en Dans | Jolle Roelofs, componist | Edwin van Balken, algemeen directeur Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem | Rob Goorhuis | Floor Lagerveld | Rosetta Drenth, actrice | Eva Hermus, productieleider | Dick Hovenga | Bernard van den Boogaard Music and Magic | Bram Vreeswijk | Johan van der Kooij | Rik Wolf Overtoom | Jan Grolleman | Juul Spoor, zakelijk leider 155 | Anne Leijdekkers, theatermaker | Angélique Boel, amateur musicus | Joost Verlinden | Chantal Douma | Anoek Jentjens | Puck Kroon | RIta Rehorst, regisseur | Jerry van der Kooi, medewerker onderwijsondersteuning ATKA | Annelies Zwemmer | Brian Verhagen | Hanneke van der Paardt, acteur, schrijver, theatermaker | Giuseppe Calabrese | Cilia Hogerzeil | René Spierings, artistiek leider Percossa | Janny Veen | Jos Nijhof, artistiek leider Toneelgroep Al Dente Leiden | Angelique Groen | Sarah Reynolds Dancers Council | Dorien van Liempt | Emilie van Heydoorn, beleidsmedewerker Bijlmer Parktheater | Team Written in Music | Rik Eckhardt | Janine Lamm | Floor de Roos | Vanessa Lann, componist | Karima el Bouchtaoui Ocullus Consultancy | Maureen de Jong t kleinkookbedrijf | Iris Van den Boezem | Astrid Lourens | Laura Daelemans | Mike Reus, acteur | Mario Egthuijsen Spotlight.fm | Eric Hak | Lonneke van Heugten, organisator en schrijver | Monic Hendrickx, actrice | Hetty Krapels | Guus van Geffen, licht- en decorontwerper | Gerda Roest Hotel Modern | Arjan Schoolderman, creatief producent ATKA | Skip van Rooij, pianist | Boudewijn Tarenskeen, componist | Rini Kaal | Norbert Bode Holland Festival | Dagmar Veenstra | Luca Cacitti, danser en performer | Annemieke Corstens, docent viool Fontys Conservatorium | Henri Buddenböhmer, mecenas podiumkunsten | G. van Bruggen | Bert Feddema | Hiske Dooper | Carolien Tiedema | Marjan van Huet | Nancy Krijnen | Katinka Enkhuizen, programmeur Theater Rotterdam | C. Loijen | Marco van Zanten Dutch Acrobats | Tuur Devens, theaterrecensent | Bas Grömmel, medewerker Toneelgroep Oostpool | Rosalie Fleuren, assistent zakelijk leider Studio 52nd | Emmy de Vries | Thomas de Bres, acteur en theatermaker Theater van de Heelheid. | Team Stichting Paul van Kemenade | Marieke van Duin, jeugdprogrammering en educatie TAQA Theater De Vest | Coen Jutte | Sander Leijen | Sandy Leonard | Dixie Hoek | Laura Kok | Dane Badal Dane Dance and Choreography | Arnaud Kokosky Deforchaux, choreograaf en programming director Tong Tong Fair | Gerda Ruiter Stichting Laurenscantorij, het Laurens Collegium Rotterdam en Rotterdam Symphony Chorus | Jordy Dik | Benny Lindelauf, auteur | Han Bakker, project en advies | Maria Kranendonk | Twan Meeuwsen | Karoun Baghboudarian | Tamar Stalenhoef, vormgever | Tessa Friedrich Das Lemniscaat | Hélène Kockelkoren | Jasmin Hasler Stichting Profound Play | Monique Wagemakers, operaregisseur | Edith van Hoogdalem | Linda Van Loon | Els Millenaar | Jeanne van der Horst | Mirjam van Hengel | Idske Bakker | Biljana Urban, concertpianist | Agnes Quackels Kaaitheater Brussel | Simon van Boxtel, fotograaf | Marga van Leeuwen, medewerker Frascati Theater | Carolien van der Schoot | Jan Klug, componist, mediakunstenaar en docent Frank Mohr Instituut Groningen | Stefanie van Leersum Performance collectief Bouillabaisse | Philipp Cahrpit | Rita van Hoek | Marthe Koning | Manon Veenendaal, directeur Nationaal Muziekinstrumenten Fonds | Rudolf Zanen | Michiel Ris | Pauline Ouwerkerk, marketing- en communicatie P.S. doet | Caroline Schönhage | Monique van den Berg, projectleider theater en programmeur | Ina Bensink | Lodewijk Crommelin | Casper van Nugteren | Karin van Elderen | Sofie Tseng, dramaschrijver | Fleur Roks | L.B.M. van Vliet | Ovide van der Vlist | Tobias Kokkelmans, dramaturg Operadagen Rotterdam | Taco Ruighaver, voorzitter Stichting Het Volksoperahuis | Arjan Soutendijk, student Docent Theater | Willemien Visser | Ewout Ganzevoort, zanger en acteur Het Trojaanse Kalf | Jo Roets, artistieke leiding Laïka en coördinator Toneelacademie Maastricht | Peter Delpeut, filmmaker & schrijver | Natasja Looman-van Beem, theaterdocent/-maker | Dago Houben, managing director Eurosonic Noorderslag | Remko Tekke | Kika Sprangers Stichting PAKS Music | Julie Boellaard, acteursopleiding HKU | Corné van Bokhoven | Natalie Straatman-Jeuring, directeur en programmeur Theater en Cinema de Winsinghhof | Michael Simon | Arjen Leendertz | Gert van ’t Hoff | Loek Mulder | Mathilde van de Veen, communicatiemedewerker Wilminktheater en Muciekcentrum Enschede | Oukje den Hollander, Selma Hanzon-Keijzer, Gerko Tempelman, Frank Siera muziektheatercollectief KASSETT | Wensley Picqué, theatermaker | Dirk Verhoeven, communicatie en context DansBrabant, PLAN en Domein voor Kunstkritiek | Iwan van Strien | Corine Janssen | Annemargriet van Nierop | Marianne Naafs-Wilstra | Jacqueline Niewerth Matzer | Miralda Akkermans | Rob Klinkenberg | Jet de Bruyne | Joost Kramer, (stem)acteur en zanger | Angèle de Rooij | J.A. Vermaas | Paul van Schaik | M. Zegers | Lidwien van Noorden, kunstenaar | Siewert Verster, directeur Orkest van de Achttiende Eeuw | Yvonne van Beukering Afslag Eindhoven | Sjoerd Knibbeler | Ester Prins | M. Peters | Taeke Overdijk | Kristin de Groot, directeur Dansateliers | Sylvia de Vlaming | Rémy Baudet, violist | Anuli Croon, beeldend kunstenaar | Jesje Schalm | Romy Moons, performer | Rob Veltman, leerkracht | Kim Doeleman, danser en docent | Noah Voelker, theatermaker | Marco Gerris, artistiek leider ISH Dance Collective | Laura Trompetter, percussion artist | Carla Gratama-van der Heijde | Heleen van Doremalen, theatermaker en -docent | Bram De Jaeger, voorzitter Circus Treurdier, penningmeester BAU en bestuurder Veemhouse for Performance | Emke Idema, theatermaker | Annie Licht | Antoinette Jelgersma, actrice Het Nationale Theater | Ruth Semmekrot, directeur Sichting Kunsten op Straat en Festival Heimland | Jana Machalett Ensemble Lumaka | Janneke van Stroe | Elianne van Diepen, teamleider marketing TAQA Theater De Vest | Leslie Humbert, namens dansers Scapino Ballet Rotterdam | Nina Hitz | Anoek Brokaar | Marloes v.d. Mispel | Jurre van der Horst | C. Vermeulen | Esther Duysker, toneelschrijver, scenarist | Arnold Verplancke, journalist | Kim Erkens | Willem H. Kranendonk | Tom van Valen | Peggy Hegeman, zangeres, dirigent en docent | E.J.M. Vogelezang-Welschen | Job baltes | Math. Stroes | M. van den Berg | Roos Zwigtman | Henk Vogel | Pietsje de Groot | Tessa van Soelen | A.W. op den Orth | Jan Henk de Weerd | Frits Tor | Marjolein Stots, zangeres Wishful Singing | Jannes Heidinga | Christiaan Verbeek, componist en muzikant | Ellen van Rossum | Patricia Postelmans | Hans Thissen, acteur en regisseur | Lia Deiman | Mady Just de la Paisières | Janneke Franke, theatermaker en muzikant | Luk Perceval | Harriet Stroet, toneelspeler en theatermaker Harriet Stroet – toneelspeler en theatermaker | Marion Visser, programmeur jeugd Bijlmer Parktheater | Jeanine van Amsterdam, violiste | Maria Goetze Wishful Singing | Femme van den Berg, programmeur Tilt | Marja Elzinga, medewerker marketing & publiciteit TAQA Theater De Vest | Charlotte de Bruijn | Gerrie Fiers Afslag Eindhoven | Astrid Meijer | Keimpe de Jong | Beniet Kolkman | Jiska Mensink, acteursopleiding HKU | Jacques Boonman Podium Reimerswaal | Paul van Kemenade Stichting Paul van Kemenade | Sanne Clifford | Carolien Meijer | Dorine de Vos | Stef Avezaat, directeur-bestuurder Schouwburg De Lawei | Karsten Stouten, theaterproductie | Barbara Van Lindt Kaaitheater Brussel | Ruud de Vries | Hanneke Buenen | Ida Bromberg | Bjørn Even, coördinator evenemententechniek Even(T)echniek | Chaja Kruijssen | Barbera Vogel | Peter Swanborn | Floris Solleveld | Michiel Schreuder, zakelijk leider Tafel van Vijf Muziektheater | E.W. Geerlings | Wouter van Breugel | Marjolein Sinke | Marc van Vliet Tuig | Miriam Overlach, harpiste en hoofdvakdocent Ensemble Lumaka | Camiel Lemmens Nederlands Blazers Ensemble | Team Theater Hanzehof | Kjell Colsoul | Mieke Verdegaal Nederlands Blazers Ensemble | Frank Nijhoff | Giovanni Brand | Merel Severs, actrice en theatermaker | Mette Bouhuijs, regisseur | Remco Woutersen | Jan Lahmeyer | Marco van Deursen | Ingrid van Leeuwen, theatermaker | Anne van Elswijk | Marga van Mechelen | Robin Theel, communicatie-adviseur | Liesbeth Bik, beeldend kunstenaar | Irene Zwart | Olga Beumer | Eduard van Regteren Altena | Kees Scholten, mede-artistiek leider Volksoperahuis | Martijn Bijleveld | Sylvia Poorta | Frank van der Harten | Brigitte van Eck, directeur Munttheater Weert | Niek vom Bruch, algemeen directeur Grand Theatre Groningen | Coen Hamelink, illustrator en muzikant | Floorje Halters, productieleider | Floortje Jongkoen | Alex Mallems, artistiek leider Theaterproductiehuis Zeelandia | Remi Lips | Jan van den Berg | Wouter Hillaert, podiumjournalist | Peter Mertens Silent Woods | Annabelle Hinam | Iris Veekens, artistieke staf Muziektheater Zeeland | Robert Groenewald Studio Groenewald | Aniek de Rooij | Iduna Paalman | Jaap van Keulen, componist TG Jan Vos | Doldie Noorduijn | Albert Adams, directeur Stichting Art connects People | Rose van der Wal | Riet Limburg – Hensing | Dennis Verhaeg | Frans Hakkemars, poppenspeler | Ton van Dort | De Absurdichter | Marjolein van den Akker | Herman van der Burgh | Charlotte Kloosterman, actrice | Melanie Sokolowski | Cas Himmelreich Cas Himmelreich Muziekproducties | Lucia van der Pijl | Isa Goldschmeding, coördinator Koninklijk Conservatorium en Ensemble Kluster5 | Nina van Koppen | Celine Cairo | Marloes Weijenhoven | Sara Walraven | Lidwien Hupkens, creative director culturele evenementen | Adrie Braat, musicus Stichting Dutch Swing College | Hennie Bol | Nina van Tongeren, toneelschrijver | Steve Elbers | Pauline Daniels | Hanny Overbeek | Ger Jue, bestuurder Klein Byzantijns Koor Utrecht | Sjoerd Bossers, directeur-bestuurder Theater De Schalm | Christian Yav | Monique Boers | Hetty Stomps Stichting Dordts Kindertheater Marjolijn | Daniëlla Lemmens | Floor de Wit, projectmanager Het Concertgebouw | Konstantina Georgelou, senior lecturer Universiteit Utrecht | Carin Vlasveld | Malou van Sluis Producties | Friso Veenman | Emmy Boudeling | Marieke Hopman, artistiek leider Festival Classique | Carolien Verduijn | Petra Hunsche | Jur van der Lecq | Marjan de Mol | Willem Weemhoff | Jan-Paul Schutten | Koen Frijns Frino | Sjaak Rood | Lucie Bleumer | Saskia van Limburg | Ida Bootsma | Erik Snel, artistiek leider Theatergroep Aluin | Gertrude Hoogendoorn | Reinier van Brummelen, cameraman en ontwerper | Theo Ham Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | Leon Steuns, saxofonist en producent | Karina van Bezooijen, zakelijk leider ARK – Connor Schumacher | Thea Derks, muziekpublicist | Ferdinand Loos Theaterboerderij Boeket Nederweert | Adele de Vries | Marianne Oldenburg | Ide van Heiningen,oprichter en bestuurder stichting MAPA | Yke Muller | Lieke Benders, algemeen directeur en theatermaker Hoge Fronten | Anna Wind | Yolanda van Haasen | Nikki Scuro | Team Muziektheatercollectief Collectiet | Oscar Wibaut, adviseur | Sanne Danz | Symone Boerstoel, violiste | Huib Ramaer | Roel Meelkop | Elbrig de Groot | Maxim Shalygin | Helma Peters-Zeinstra | Justin van Kampen, theaterregisseur | Inge Raats | Roland van der Giessen | Roeland Jagers | Lotte Melkert | Dagmar Slagmolen, artistiek leider Via Berlin | Mario Spetic | Iris Slee Theatergroep Punch | Wim Leeuw | Maarten van Dorp, lichtontwerp en technische productie | Nelly de Zwart | Peter Ewals | Otto Quint | Sebastiaan Bredenoord, theaterdocent | Heleen Faas | Mark Kieviet Maki Audio | Rob Zwitserlood | Ruth Wilmans | Henk Kraaijeveld | Sara Klaassen | Johan van der Veen | Directie en medewerkers Zwolse theaters | Wannes van der Veer, technisch producent en decorontwerper | Vincent de Rooij | N. Huisman | Marleen Oud | Marjan Nebel | Thomas Körtvélyessy, choreograaf en artistiek leider Reàl Dance Company | Elly Ludenhoff | Stefanie Meijer – Docent theater, ckv, cultuurcoördinator | Manon Lewin | Moniek Kramer, scenarist | Wilfred Loopstra | Marianne de Rijke | Eveline Didderen, decor- en kostuumontwerper Vis à Vis | Karlijn Sonderen | Heleen Klomp | Willibrord Keesen, regisseur | Judith Schoneveld, dramaturg | Anne Nebel | Rob Schouten | Marja van de Linde | Wendell Jaspers | Dennis van Galen, directeur CREA Amsterdam | Lieven Cooiman | Arjan Tien, chef dirigent en hoofdvakdocent orkestdirectie Marinierskapel der Koninklijke Marine en Conservatorium Maastricht | Femke Spruit | Tonny à Campo | Sandra Schouten, kunstenaar | Cees van Ginneken | Jacco de Wijs De Wijs Theatertechniek | Jan Rodenburg | Chris Janssen, make-up artist | Rob van den Bos Eppax | Kim van Zeben | Iris Schouwenburg | Lesley slaper | Henk Guittart, directeur en artistiek leider Orlando Festival | Erica Salomé Theater De Nieuwe Vorst Tilburg | Rob Kloet | Maria Hendriks | Josje Pollmann, grafisch ontwerp | Jos Zwaanenburg Stichting Anserine Music | Leonard van Goudoever, musicus | Leny en Frans Vervoordeldonk | Ingeborg Pop Poppentheater Ingeborgpop | Michiel van Mourik Broekman | Daphne Richter | Jonet Rikken | Tom van der Poel, directeur Theater de Speeldoos Baarn | Sarah Soethoudt, danser en choreograaf | kees jan de koning | Naomi van der Horst Wolf Wolf | Albert Lubbers, artistiek leider Theatergroep Suburbia | Emma Kroon, cellist en productie Pynarello en Cello Biënnale Amsterdam | Liza Kollau Das Leminiscaat | Anneke Cornelissen | Ben van den Bosch, musicus | Jeannette Ephraim | Ad van de Donk | Kim Kortekaas, communicatie en marketing Haags Theaterhuis | Danielle van der Leeuw, finance en control ECI Cultuurfabriek | F. Monsma | Muriël Besemer (ITA) | Floor van Leeuwen | Jeannette Houwink ten Cate, docent en coördinator theaterklas Haags Montessori Lyceum | Marcel de Groot | Rommert Kruithof, oud-journalist | Marianne van Heeswijk | Frank Hermans, klassiek zanger en docent | Vanja Rukavina, acteur en theatermaker | Christel Schimmel | Bert-Jan Reekers, cfo LefreQue Sound Solution | Frans Verschoor | Annemieke La Haye | Team Huis van Puck (centrum voor de podiumkunsten Arnhem) | Hans Uijen | Michiel Boelhouwer | Siebren Nachtergaele, recensent en onderzoekr Hogeschool Gent | Simone Kort | Pepijn Smit, artistiek leider Stadsgezelschap PS Theater Leiden | Emily Molnar, artistiek directeur Nederlands Dans Theater | Hanne Blomme | Eva Dijksman, theatervormgever | Irma Nijenhuis, docent Artez Toneelschool | Gertruud Groen, marketing en programmering Stadsgehoorzaal Kampen | Pauline de Groot | Mariska Jankovits | Yvonne Toeset, danseres en actrice | Milou van Ham | Ivo van Harmelen, directeur S.C.C. de Poorterij Zaltbommel | Evelien Tollenaar Gunst, wat ’n kunst Den Haag | Janine Zwaans | Jojanneke Braam, zakelijk leider FestiValderAa | Amir Vahidi, theatermaker en musicus Club Gewalt | Willem Overgaag | Mariska Kerst | Henny Stiensgra | Monique Zijp, artistiek leider Eelt Theatercollectief | Herman Finkers, cabaretier | Sanna Elon Vrij, theatermaker Club Gewalt | Hadewijch Hofland, violiste | Jordi Ribot, docent cultuurgeschiedenis ArtEZ | Team Sectie D Breda | Jolien Berg | Annemare Vanmidden | Fred van der Puijl Koor Soglasië | Jorien Timmermans | Shelley Bos, actrice en theatermaker | Jolanda van Gool, raadslid PvdA ‘s-Hertogenbosch | Jeroen Kellermann, marketeer podiumkunsten | Zephyr Brüggen, regisseur | Jeroen Doomernik | Laura Karreman, universitair docent Universiteit Utrecht | Franc Buve | Roeland Drost | Joris de Jong | Onno Post | Mieke van den Broek | Dirk Monsma | Nina Boas, beeldend performance kunstenaar trickster collectief | Sophie Ehling, celliste | Fanneke Verhallen, artistiek leider Studio 52nd | Sharon Varekamp | Riemie van Scheltinga . | Annemarije Zoer, acteursopleiding HKU | Ernst Jaap Rozenboom, zakelijk leider Stichting Musica Antica da Camera | Susan Duwel, manager Programmering & Projecten Schouwburg Kunstmin | Frans Icke | Lisa de Kwant, theatermaker De Raven van Odin | Fugel Huisman | R. Verhelst | Marlies Zegelaar | Jeannette Zweekhorst | M. Hoffman | Ruben Brinkman, acteur | Arianne Koeleman | Ada Ozdogan, regisseur | Yvonne den Dekker, docent dans en muziek Phoenix Cultuur Veghel | Jaap IJssel de Schepper | Saskia de Haas, schrijver | Peter Miezenbeek | P. Reesink | Hellen Jeronimus | Wolter Weulink | Barbara Brink, acteursopleiding HKU | Annet Siegel | Harry Lips | Marjolein Marreveld | Jeroen Rienks, artistieke leiding Onderwater Producties | Josine Dusée | Liam McCall Underdogz | Hellen Tonglet | Annemarie Vrouwe | Hester Bulthuis, docent Toneelacademie Maastricht | Steven Wouterlood | Virag Dezso, artistiek leider stichting MAPA | Peter Philipsen | Natasja van ’t Westende Dancing on the Edge | Tomoko Mukaiyama Tomoko Mukaiyama Foundation | Saartje Oldenburg Het Nationale Theater Onbeperkt. Theater voor iedereen! | Camilo Chapela | Annemiek Kleinjan | Arne J. Visser, dirigent en tubaïst | Astrid Rommens | Manja Mulder | Jary Sluijter | Erik Bergman, voorzitter Stichting Openluchttheater Vrouwenhof Roosendaal | Silvia Bottiroli, artistic director DAS Theatre | Jasper Damsteegt, directeur-bestuurder Schouwburg Kunstmin | Lisa Maartense | Annemieke van der Pad | Ingrid Kemps | Frans en Leny Vervoordeldonk | Wim Westerveld | Jip Vermond | Mirjam Ghijsels | Wil Giele | Anouk Goossens, docent kunst in het VO | Bo Jacobs | Toon van Wolferen | Eva van der Post | Edquar Stevens, kostuumontwerper en poppenspeler | R. R. Hamersma | Jonne ter Braak, programmeur Compagnietheater | Ingejan Ligthart Schenk, directeur Amsterdamse Bostheater | Maaike Bleeker, hoogleraar Universiteit Utrecht | Dorothee Driessen | Marjolijn Peper | Paul van den Oever, voorzitter Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch | Roos Sohier | Reindert F. Kruse | Csilla Lakatos Vincent de Rooij Theaterproducties | Leo Dirks Pret op recept | Marjolein Polman, regie-assistent Het Nationale Theater | Elselien Leemhuis, pr en marketing | Jan van der Putten, directeur Verkadefabriek | Karen Stok | G. Wassenaar | Thérèse Vriens | Huub Heye HH Producties | Ad Bijma, secretaris Sectie D, Zandbergse boekstichting Breda | Natanja den Boeft | Helga Richter | Mirjam Hamstra | Maartje Valk, medewerker Prins Bernhard Cultuurfonds | Falk Hübner, componist en onderwijsmaker HKU Hogeschool voor de Kunsten en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten | Emmy Storms, violist Ciconia Consort | Anne-Marie Harmsen, directeur De Kunstenbond | Neel Verdoorn, choreograaf en docent | Elske Nitrauw | Corien van der Poll, zakelijk leider theatergroep ECHO en Muziektheater De Plaats | Tobias Bader, theatermaker | Marike Schellekens | M.P. van der Does, musicus | Miro Herak | S. de Leeuw | Pieter Schoonderwoerd, voorzitter Vereniging Jazz- en Improvisatiemuziek Podia | Frank Slikker | Ben Ramakers | Inge Bos, algemeen directeur en producent Bos Theaterproducties | Maarten Verheggen | Jurjen Tjallema | Fer van Vuuren | Christine Kuiper | Lieke Timmerman | Nicola Unger, artist | Emeline Dessi, fluitist | Anouk Leeuwerink, beleidsadviseur kunst & cultuur | Gurbe Dijkstra | Jules Aris | Willemijn Steentjes | W. G. Giannakos | Henrie Stribos | Elize Kuiper | Louis van den Brink, coördinator publieksservice Het Nationale Theater | Sweder de Sitter, acteursopleiding HKU | Charles Hens, artistiek leider Opera Theater Amsterdam | Mirjam Marks | Yntze Heida Bands and Acts | Reinke Chavannes | Marianne Prins | Sietske Kleine Schaars | Erik Veldkamp | A. Wolterink | Heleen Scharroo | Ellis Janssens | Erik Lebbing | Angela Groothuizen | Wilma Wiegerink | Dico Verschure – docent en theatermaker | Nadia Frissen | Monique van Hattem Koor Heart and Wings | Trudy Kunkeler | Denis van Laeken, directie kultuurfaktorij MONTY (B) | Jesse van Gorkum | Marliz van Til, actrice | Bionda Mosmans | Evelien van Arkel | Sylvia van Berkel | Peter Weitjes, uitvoerend en docerend jazz musicus | Daniëlle de Boo, ontwerper | Arjen Busscher | Miranda Driessen, componist | Sascha van Riel, scenograaf | Lútsen de Vries, bestuursvoorzitter Stichting Pynarello | Marco Brands | Marina Bilterijst, danseres De Châtel Sur Place | Kim van Savooyen KIM Colour Guided Design | Susanne Lammers, programmeur klassiek Leidse Shouwburg en Stadsgehoorzaal Leiden | Marijke Giesbers | Alie ten Kate | Sem Sjouke, danser Het Nationale Ballet | Elles van Loenen, directeur Theater De Steenakker | Fransje Kraaij, coördinator cultuureducatie Servicebureau Onderwijs en Cultuur | Elna Overbeek | J. de Jong | Will van Roosmalen | Anne-Marie Geldhof, artistiek coördinator Het Zuidelijk Toneel | Tom Wijnen | Liset Moerdijk en Rutger Bergboer Locatietheater Prins te Paard | Lucien Kembel, directeur Theaters Diligentia en Pepijn | Jonathan Ploeg | Henk Kuiper, programmeur Theater en Dans SPOT Groningen | Ellen Vergunst, zakelijk leider Ciconia Consort | Gerda Slot Theaterbureau Slot | Joost van Berkel | Simon Kleinhesselink | Hanna van den Berg, danser | Wies Bloemen, artistiek leider Danstheater AYA | Marianne Peters, HR Maas theater en dans | N. Schmidt | Koos Kok | Bram Van Der Kelen, theatermaker en docent | Mike dobber | Ivar van Woenzel, student Codarts Circus Arts | Marga Haanappel | Robert Rosendal, initiatiefnemer Kunst en Landschap Noord Nederland | Lara Staal, programmamaker | Esther Torrenga, celliste en zakelijke leiding Cello Octet Amsterdam | Tanja Ruiter HH Producties | Gert Kootstra | Erna Huppelschoten | Cees Bavius | Joke Hienekamp | Titia van Engelen | Afke Weltevrede, artistieke leiding Onderwater Producties | Arnoud Rigter | Bregtje Vlasblom | Roos Swart | Jasha le Mair | Cecile Brommer, dramaturg (muziek)theater | Joey Marijs, musicus Ensemble Klang, Slagwerk Den Haag en AskoSchoenberg Ensemble | Arne Mosselman | “Nina van der Woude, theatermaker ” | Betty Millenaar | Johan Janssen Theater Quatsch | Collectief Blauwe Uur | Isabel Hees, actrice | Bastiaan Vinkenburg, toezichthouder Cello Octet Amsterdam, PS|Theater en Leidsche Schouwburg-Stadsgehoorzaal | Jessy Jollings, zakelijke leiding Compagnie de KOE | Wendy Draaijer | Rob Maaskant, theatermaker | Ingrid Brok | Myrthe Schuuring, directeur Amstelveens Poppentheater | Vera Morina Vera Morina, schrijver | Kalpana Raghuraman | Izak Boom | Martin Willem van Duijn | Ronald Boogaard, bestuurder Firma Mes | Liselotte Bijker | Wilma Engelen | Ralph Smit | Mark Vervuurt | Babette Straus | Monique van Zurk | Ntianu Stuger, student ATKA | Diane van der Marel | Jan Terpstra | Heleen Verburg, toneelschrijfster | Laura Verstraaten | Ruud van Meijel, directeur Chasse Theater | Lotte de Leeuw, educatiemedewerker Het Nationale Theater | Jessie Wilms, actrice | Susanne Middelberg | Eva van Gessel, actrice | Roos Jepma, student HKU | Heleen Beijes | Karin Willemsen | Pim Uytenbogaardt | Lennie Visser, initiatiefnemer en regisseur Boost Producties | Patrick Tersteeg, ontwerper, illustrator, muzikant Pondertone | Sofie Vreys, zakelijke leiding De Roovers spelen & Matterhorn | Jos van Hulst, zakelijk leider Theatergroep Suburbia | Chantal Inen The Punchy Pack | Hilde van Amerongen | Ineke Strating Theaterduo Kees en Koos | Marcia Smeding, artistiek leider MBO Dans Goes | Shirley Constapel, namens Rijswijkse Schouwburg | Ineke van Klinken, zangeres en docent | Arthur Sauer, componist en performer | Joost Westerveld, algemeen directeur Amsterdam Sinfonietta | Carlijn Engelhart | Isabel van Hauwe | Charles Corneille, choreograaf en eigenaar Palladio Huis voor de Kunsten, oprichters van De Dansers Utrecht. | Henny Diebels Stichting Arts in Motion | Sascha van der Aa | Bart Huiskens Internationaal Theater Amsterdam | Helge Slikker | Mirjam Grolle, zakelijke ondersteuning De Nieuwe Oost | Jeroen Pluijmers, theater en festival techniek Pluijm Audiovisueel | Jan Bouman | Anita van Soest, artistiek leider Stichting Tamar | Peter Knudsen | Michael Jahoda the Phillip project | Mariska Wagemakers | Gerard van Oel | Erin Hill, choreograaf | Monique Corvers, artistiek directeur Het Filiaal theatermakers | Judith Vindevogel Walpurgis | Ben van Gelder | Michelle Roos | Mirjam Gosselink | Adriaan Bruin, programmeur Reuring Festival, Purmerend, Cultuurcentrum VU Griffioen, Amstelveen, Theater de Luifel, Heemstede, Theater Het postkantoor, Bovenkarspel, Theater de Kunstgreep, Oostzaan | Fulco de Deken, theaterdocent en -maker | Anita Kwakman, algemeen secretaris ACT, belangenvereniging voor professionele acteurs Nederland | Irene Groenenboom | Monique Wakkerman | Rabbi Jallo Theatergroep Suburbia | Terry van Gurp Muziektheater De Plaats | Jolanda Kooijmans | Hester Jolink | Marjo Mol | Gerda van de Kamp Cultuurpodium Groene Engel | Luca Bötzel, acteursopleiding HKU | Tonje Langeveld | Nelleke van Rij | Mare Riemersma | Jorrit Ruijs | Inge Hoonte | Hadassa Smit, productieleider | Nico Langeland | Thomas van Ouwerkerk, Jos Nargy, Sacha Muller | Anna Bouwman, directie en medewerkers Zwolse theaters | Marion Jonk | Anna Reshetniak | Erica Brettschneider | Holger Bunk | Aniek de Rooij, musicus en marketeer | Peter Goudswaard, theatertechniek | Cees Jan Faber | Karina Kroft, regisseur | Sigrid Wissing | Mirjam Giphart | Jannet van Lange, zakelijk leider en dramaturg Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) | Benjamin de Boer, musicus | Betty Keeman, publiekswerker Theater de Meervaart | Jacques Vriens, kinderboekenschrijver en theatermaker | Kirsten Jeurissen Nederlands Blazers Ensemble | Joery Scheepers | Dennis Te Molder, pro event support | Piet Hamelink | Septimia Kuhlmann | Saskia Gravelijn | Willemijn Maas, zakelijk directeur Nederlands Dans Theater | Just van Bommel, student Toneelacademie Maastricht | Ank Mulder | Lydia Eijkelestam | Dick Zijp, docent Universiteit Utrecht & Koningstheateracademie | Moene Roovers | Caco Verhees, productieleider | Dini de putter | Paola Kuipers Nederlands Dans Theater | Jorien Zeevaart, zangeres en actrice | Wouter Snoei, componist | Liesbeth Korpershoek | Rosa Brinks, acquisitie Maas Theater en Dans | Ingrid van Meggelen | Christel Gouweleeuw Festival Klaterklanken | Joost Horward, theatermaker Karmijnrood Podiumkunst en Toneelacademie Maastricht | Leòn Ali Çifteci, acteur | Wilbert de Joode, contrabassist Stichting Doek | Carolien van den Bosch | Ton Sanderink | Otto van der Harst | Manon Dijkhuizen | Julia Barnes, artistiek leider, musicus Facetten van de kunst | Martin Dodde | Ingrid Wissink | Mariska Boer, artiest | Coby Beck | Jori Hermsen, directeur Jori Hermsen Producties en Theater Vooropleiding Amersfoort | Daan Simons, theatermaker theatercollectief schwalbe | Marijn Prakke | Elianne van Diepen Theater De Vest | Roswyde Burgman, directeur-bestuurder HOFtheater Raalte | Mayke Roels, theatermaker | Erik van de Wijdeven, performer en scenograaf | Maartje Peters-Braun | Josephine van Rosmalen | Arent Jan Heuff | Jeroen Van der Velden | Gerda van ‘t Hoff | Ernst de Vries | Josje Kraamer | Janneke van Stroe, hoofd productie Korzo | Hugo Bijlsma, zakelijk leider The Ruggeds | Joke Wolters-Schenkius | Irma Kort | Elly den Nijs | Marcel Brand, toneelmeester Theater Rotterdam | Anita Klaasse | Alicia Cohen | Kim van Kaam, redacteur De Nieuwe Oost | Marjolein van Berkum | Marit Oosterom Kunstloc Brabant | Annemarie de Jong | Martijn Sanders, directeur Het Concertgebouw NV Amsterdam 1982 – 2006 | Judith Naber, Marlies Weeting en Julia Dieckmann Dansstorm Oost | Sylvia van de Garde | Sophie Hoogeboom | Michel Bezem, onafhankelijk adviseur | Menzo Kircz | Caroline van Dullemen | Ruud van Eeten, directeur-bestuurder Huis voor de Kunsten Limburg | Katja Herbers, actrice | Hans Te Baerts | Thea Dekker | Erik Bos en Thomas Bos, artistiek leiders 155 | Ferry Heijne De Kift | Hans van Dam | Renée Vulto, muziekwetenschapper | Marije Scheeren | Simone Dresens | Yves Coenegracht, voorzitter Stichting Pesthuys Podium | Arlette Muschter, kostuumontwerper en performer | Rik Witteveen, acteur | Liesbeth Groot Nibbelink, coordinator MA Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy Universiteit Utrecht | Ruben Ameling, danser Introdans | Machteld Aardse,communicatie stichting MAPA | Maud Huizing | Dick van der Meer, voormalig interim-directeur van diverse symfonieorkesten, theaters en concertzalen en het Holland Festival, en voorzitter Muziektheater De Plaats | Irene Laros Laros en de Jong Beeldmakerij | Kyra Verreydt | Jaap Schledorn, geluidsontwerper en – technicus | Els Ten berge | Sophie de Lint, director Dutch National Opera | Marielle Streun, musicus | Lieve Fikkers, performancekunstenaar | Jochem Homminga | Josje van Sunder, theatermaker en – docent | Mas van Putten | Lidy Ettema Residenties in Utrecht | Arjen van der Grijn, grimeur | Johan Boonekamp, directeur Theater Hanzehof Zutphen | Madelon Apfl | Rob Scholte | Laurien Riha Stormvogels | Barbara Gautschi | Rutger Buiter, artistieke kern Theatergezelschap Vis à Vis | Saskia Mourik | Cecilia Moisio, choreograaf en theatermaker | Josee Groenewegen | Maarten van Veen, artistiek leider DoelenEnsemble | Freek Duinhof, dramaturg | Sonja Karman | Barbara de Heer | Jiske Gunkel, Liesbeth Rood, Marije Scheerder Theatergroep LAVA | Linde van der Heijden Stormkamer | Titia Daniels | Peter van der Voort, organisatiedeskundige | Erna Kronenburg | Ans Slikker | Jeannine Paschedag | Jonn Reyna | Manuel Segond von Banchet, zakelijk leider Danstheater AYA | Dionne Frijns Theaterbureau Frijns | Heleen Hameete, zakelijke leiding Stadsgezelschap PS Theater Leiden | Karen Retera | Sebastiaan Pos, technicus | Bram Anneveldt | Charles Droste, directeur Schouwburg Amphion | Edith Wegman | Gert-Jan Bos | David Roos, student Toneelacademie Maastricht | Karsten Stouten | Paul Beijerling Natuurlijk mijn handtekening. | Milou Brockhus, theatermaker en -schrijver | Lisa Reinheimer, artistiek coördinator DansBrabant | Seyed Pouriya Jaberi, musicus | Conchita van Doorn | Kees Locher Koor Soglasië | Meeke Beumer | Jarmo Hoogendijk, docent jazz en improvisatie. | Annemarie Roefs, marketing en communicatie | Ellie de Lange, acteur | Peer van Spreeuwel | Jaïr Stranders Theater Na de Dam en Amsterdamse Kunstraad | Janiek Vreeken | Evalinde Lammers, actrice | Peerke Malschaert | Aike Roodenburg | Ben Bijker, poppenspeler en theatermaker | Inge Meiberg | Noor de Greef | Michiel van Wessem, wethouder Cultuur periode 2010 – 2014 | Lineke Burghout, senior beleidsmedewerker werkgeverszaken NAPK | Daniël Kieft, programmamaker | Josie de Vuijst | WIet van der Velden Theater Piet Mondriaan Abcoude | Saskia Bonarius, theatermaker | Jasper Brinkman | Keren Rosenberg, performing artist and choreographer | Lili Schutte | Gerri Jäger, musicus en componist | Friso Schoone | Rosa weekers, actrice | R. Regter, opvoedkundige en onderwijskundige | Johanna ter Steege, actrice | Joyce Bertram | G. Geppaart | Claus Wiersma, ontwerper | Sebastian Petersen | Stijn Dijkema, regisseur | Jan Willem van der Weij | Willemijn Lamp Read My World | Anneke van der Linden, programmeur Theater De Nieuwe Vorst Tilburg | Ingrid Knoppers | Daniel van Klaveren | Jelle Raven Blueyard | Harm en Ina Koopman | Liesbeth Kok, zakelijk leider Slagwerk Den Haag | Wietske Bijl, namens Studio 52nd | Frances Sanders | Miriam Brenner | Frank Crijns | Lot Falkenberg, marketing Nederlands Blazers Ensemble | Marjo Ineke | Imke de Feber | Christina Hauge | João da Silva | Catoo Lustig, regisseur in opleiding | Ricky Middendorp, directeur Laaktheater Laaktheater Den Haag | Alioune Diagne, choreograaf en danser | Machteld Tilanus | Maartje Slijpen | Martienne Ruijs | Marjolein Niels, education manager Dutch National Opera Academy | Anne-Wil Huisman, assistent zakelijk directeur Maas Theater en Dans | A.C.A. van Dorst | Teun Adriani | Ton Wilbers, projectmedewerker educatie Eci Cultuurfabriek | Jamie Grant | Maureen Teeuwen, toneelspeler | Willem Jan Mulder, theatermaker | Lætitia Jacobs | Shiva von Stetten | Jan de Bie, Jordaanfestival Amsterdam | Sjon Mobers, Cultuurhuis Heerlen | Arjan van Meeuwen, zakelijk leider, WArd/waRD | Jan Paauw, Stichting Noordzee Zomerfestival | Paul Binnerts, hoofdredacteur, Toneel Theatraal | Magda Bizarro, Teatro Nacional D. Maria II, Lisbon, Portugal | Tiago Rodrigues, Teatro Nacional D. Maria II, Lisbon, Portugal | Vincent Rietveld, theatergroep De Warme Winkel | Ellen Blom, Ellen Blom ID | Kasper Kapteijn, programmeur Podium Mozaïek | Mirjam Radstake, directeur, Schouwburg Lochem | Rudi Langbroek, Concertgebouw Amsterdam | Wijnand Anansi Stomp

foto Boulevard of Broken scenes (2019) Door Orkater en Internationaal Theater Amsterdam, met BOG., URLAND, Club Gewalt, Nineties Productions, De Warme Winkel, Wunderbaum, Lars Doberman en Touki Delphine – Julian Maiwald

Wil je ook ondertekenen? Dat kan hieronder in de comments.