Het Wilminktheater en Muziekcentrum in Enschede en het Rabotheater in Hengelo onderzoeken manieren om intensiever samen te werken, waarbij een fusie tot een van de mogelijkheden behoort. Gezamenlijk hopen ze het culturele veld in Twente te verbeteren door zowel een inhoudelijke meerwaarde te bieden als te voldoen aan de bezuinigingsopdracht aan de Hengelose kant.

De theaters liggen op minder dan tien kilometer van elkaar vandaan en hebben beide een grote zaal; het Wilminktheater met een capaciteit van duizend stoelen, het Rabotheater met negenhonderd stoelen. Bovendien staat in Almelo het Van der Valk Theaterhotel, een deels gesubsidieerd, deels commercieel theater met achthonderd plaatsen. Onderscheidend zijn de kleine zalen: Hengelo heeft een vlakkevloertheater en Enschede een ‘bonbonnière’, een klein lijsttoneel. Ook heeft Enschede een Concertgebouw en twee huisgezelschappen: HET Symfonieorkest en De Nederlandse Reisopera.

Met de samenwerking hopen de theaters een betere verdeling van het aanbod te creëren en de twee steden een duidelijker profiel te geven. Ook de poppodia in beide steden, Metropool in Hengelo en Atak in Enschede, worden in het onderzoek meegenomen. Er wordt gezocht naar een gezamenlijk Twents beleid.

Het onderzoek is een vervolg op een eerdere verkenning. De theaters bekijken per divisie wat de consequenties zijn voor de programmering, het publieksbereik, de kantoren en spreiding. Op 1 februari 2016 worden de eerste resultaten verwacht, waarna met de directies en Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen een beslissing wordt genomen, die vervolgens aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

De uitkomst van het onderzoek is volgens Raoul Boer, directeur van het Rabotheater, ongewis. ‘Ik kan nog niet voorzien of een intensievere samenwerking kwalitatief betere voorstellingen of meer publiek oplevert.’ Directeur van het Wilminktheater en Muziekcentrum Judith Hartman ziet veel kansen. ‘Door samen te werken kunnen we de planning en spreiding van de programmering beter op elkaar afstellen en meer complementair aan elkaar maken. Ik denk oprecht dat we zo een breder publiek kunnen bereiken.’

Foto: Rabotheater Hengelo