Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg Den Haag onderzoeken de wenselijkheid en haalbaarheid van een fusie. Onderzoeker Stephen Hodes van adviesbureau LAgroup zal het resultaat in februari 2015 presenteren.

Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg werken al langer samen, onder andere op het gebied van programmering, educatie en fondsenwerving. Sinds 2012  is er onder de noemer de Toneelalliantie ook een structurele samenwerking met Theater aan het Spui. Gezamenlijk streven deze partners naar een sterke toneelinfrastructuur in Den Haag, een groter publieksbereik en grotere synergie tussen cultuur en onderwijs.

Volgens Simon van Driel (directeur Koninklijke Schouwburg) en Walter Ligthart (zakelijk directeur Nationale Toneel) kan het samengaan van het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg een belangrijke impuls geven aan de vernieuwing van het Nederlands toneelbestel. De onderwerpen waar beide instellingen mee bezig zijn, zoals het afstemmen van vraag en aanbod, het zoeken naar nieuwe vormen van publiekswerking, verankering in de stad Den Haag en aandacht voor educatie en talentontwikkeling, vragen volgens hen om nieuwe vormen van samenwerking.

Ook als uit het onderzoek blijkt dat de meerwaarde van een fusie niet of te klein zal zijn, zullen de partijen zoeken naar een andere vorm waarin de samenwerking nog verder verstevigd wordt.