Het Rabotheater in het Twentse Hengelo verkeert in ernstige financiële problemen. Zonder 500.000 euro extra steun per jaar dreigt sluiting. De gemeenteraad bespreekt de situatie vanavond tijdens een politieke markt. 

Uit een gezamenlijk onderzoek van het college van B&W en het Rabotheater blijkt dat de schouwburg, die jaarlijks 105.000 bezoekers trekt, met de huidige subsidie van € 1.218.698 per jaar niet in zijn huidige vorm kan (voort)bestaan.

Er is sprake van een structureel financieel probleem, met te weinig middelen voor onderhoud van het gebouw en de theatertechnische installaties. Ook is er veel achterstallig onderhoud. Naar verwachting is een bedrag van bijna 5 ton extra per jaar nodig, bovenop een eenmalige extra investering van rond 1 miljoen.

In regionaal dagblad Tubantia van vandaag kondigt de CDA-fractie van de gemeenteraad aan dat ze vanavond gaat pleiten voor een verregaande samenwerking tussen het Rabotheater in Hengelo en het Wilminktheater in Enschede.