Per 1 januari is Andrea van Wingerden aangetreden als zakelijk leider van Festival Cement. Ze vormt samen met artistiek leider Leonie Clement de directie van het festival. Ze hebben de ambitie uitgesproken om vanaf 2014 te gaan optreden als coproducent, om jonge makers nog meer dan in voorgaande jaren te kunnen ondersteunen.

Met het wegvallen van Productiehuis Brabant en het Huis van Bourgondië is de behoefte aan een podium voor talentontwikkeling in de regio groot. Behalve op Festival Cement zijn er nog weinig plekken waar de nieuwe generatie theater- en dansmakers uit het Zuiden van het land terechtkan. Het festival heeft zelf geen budget voor coproducties op de begroting, maar is hierover in gesprek met de gemeente Den Bosch, die wel over een bescheiden budget voor talentontwikkeling beschikt. Van Wingerden hoopt hierop aanspraak te maken zodat Cement jonge makers ook financieel een steuntje in de rug kan geven, in aanvulling op alle mogelijkheden die het festival biedt.

Bovendien krijgt het festival vanaf dit jaar een vaste standplaats in Den Bosch, waarbij de Verkadefabriek zal gaan fungeren als festivalhart. Voorgaande jaren vond Cement afwisselend in Maastricht en Den Bosch plaats. Het Festival viel bij de vierjarige subsidieverdeling van het Fonds Podiumkunsten met een positief advies onder de zaaglijn, maar kon op toekenning rekenen bij de tweejarige aanvraag. Ook de provincie Brabant en de gemeente Den Bosch ondersteunen het festival.

Van Wingerden (1981) was werkzaam bij het Fonds Podiumkunsten en als producent en zakelijk leider bij verschillende festivals en theater- en dansgezelschappen. Ze wil zich gaan richten op het leggen van samenwerkingsverbanden waarmee de verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling breed gedragen kan worden.