Gisteren is Standplaats Utrecht gelanceerd, een nieuw ontwikkelingsplatform dat talentvolle theatermakers met een tweejarig traject begeleid vanuit een vaste thuisbasis op Fort Blauwkapel in Utrecht. Het platform zet in op artistieke ontwikkeling, ontmoeting met andere makers en verbinding met de stad.

Het project is opgezet vanuit de sterke behoefte, zowel vanuit de culturele instanties als de gemeentelijke politiek, dat Utrecht moet investeren in een duurzame inbedding van nieuwe makers en talentontwikkeling. Het idee is om drie tot vier makers per seizoen aan het platform te verbinden. Die krijgen gedurende twee jaar ruimte, netwerk en middelen aangeboden. Daar vallen ook financiële middelen onder, bijvoorbeeld om ‘tijd te kopen’ om een aantal maanden fulltime een onderzoek aan te gaan.

Het platform is bedoeld voor jonge makers, die al wel een aantal jaar in de praktijk bezig zijn, en een duidelijke positie als kunstenaar in kunnen nemen – dus niet voor theatermakers die net van de opleiding komen. De selectie gaat plaatsvinden op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan en de binding met de stad Utrecht. Voor de samenstelling van de groep wordt expliciet gekeken naar (culturele) diversiteit binnen de samenstelling van de groep en interdisciplinariteit. Hoe die selectieprocedure vorm gaat krijgen moet in de komende maanden nog bekeken worden.

Standplaats Utrecht is een initiatief van Het Huis Utrecht, Theater Utrecht, SPRING Performing Arts Festival, DOX en Het Filiaal in samenwerking met SWK030. Het project gaat aankomend seizoen van start en wordt de eerste drie jaar als pilot financieel ondersteund door de gemeente.

Foto: Fort Blauwkapel (Wikipedia)