Als we de vitale delen van de cultuursector door de coronacrisis heen willen helpen, is het noodzakelijk om breder te kijken dan alleen naar het Rijkscultuurbeleid. Dat schrijft de taskforce culturele en creatieve sector vandaag in een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Morgenmiddag vindt daar het debat ‘Cultuur en corona’ plaats.

De taskforce, waarin de Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, de Creatieve Coalitie en Kunsten ’92 zich hebben verenigd vanaf het moment dat de coronacrisis uitbrak, spreekt in de brief zijn erkentelijkheid uit voor de 300 miljoen euro die beschikbaar is gesteld om de acute nood in de cultuursector te verlichten. Tezamen met de door het kabinet genomen generieke maatregelen en de door de minister van OCW ingezette coulance-maatregelen ontstaat hierdoor voor de korte termijn lucht in met name de Rijksgesubsidieerde delen van de culturele sector.

Tegelijkertijd blijven er bij de taskforce grote zorgen ‘over het verlies aan werkgelegenheid en de kwetsbaarheid van productieketens, waarbij veel kennis en kunde juist ook bij zzp’ers zit’. Dat reikt veel verder dan de begroting en het beleidsdomein van OCW. De betrokkenheid van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken en Klimaat hierin is ‘onmiskenbaar groot’. Ook wijst de taskforce op de belangrijke rol die de lagere overheden en met name de gemeenten hebben te vervullen in het behoud van de lokale infrastructuur.

In de brief doet de taskforce een aantal concrete voorstellen om ook gemeenten en provincies in staat te stellen om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden, om ook het niet-gesubsidieerde deel van de sector overeind te houden en om te voorkomen dat werkenden tussen wal en schip vallen.

Foto: LEF van Laura van Hal / Stip Theaterproducties,Kamerich & Budwilowitz  / EYES2