Nieuwe restricties zijn binnen de sector niet nodig en zorgen, wederom, voor programmatische en financiële wanhoop. Dat schrijft de Taskforce culturele en creatieve sector in een oproep aan het kabinet. ‘Aanvullende beperkende maatregelen dienen effectief, proportioneel en passend te zijn.’

De lobbykoepel wijst er op dat bij activiteiten binnen de culturele en creatieve sector de verspreiding van het virus goeddeels is voorkomen. ‘De sector heeft vanaf de testfase van het coronatoegangsbewijs meegewerkt aan de invoering en naleving ervan. Basismaatregelen zijn sinds het uitbreken van de pandemie volledig en gedegen in acht genomen, luchtverversing heeft de volle aandacht gekregen en protocollen worden nauwlettend gevolgd.’

Aanvullende beperkende maatregelen als de herintroductie van de 1,5 meter maatregel, een verplichte zitplaats en aanscherping van groepsgrootte bij culturele instellingen zullen volgens de Taskforce niet alleen voor onzekerheid in programmering en financiën zorgen: ook ondergraven ze het draagvlak voor én de naleving van het coronatoegangsbewijs.

Dankzij het coronatoegangsbewijs kan de cultuursector inmiddels weer programmeren, presenteren ‘en daarmee ademen’. Het publiek is niet massaal in één keer teruggekomen, maar stap voor stap lijkt men te wennen aan deze nieuwe – tijdelijke – realiteit. De Taskforce vreest dat aanvullende beperkende maatregelen vele culturele en creatieve organisaties wederom tot stilstand zullen brengen.

De Taskforce pleit daarom voor ‘gerichte, intelligente, maatregelen in specifieke regio’s en bij doelgroepen waar aantoonbaar veel besmettingen zijn’. Voor oudere en kwetsbare bevolkingsgroepen moet de zogenaamde ‘boosterprik’ naar voren worden gehaald.