In een gezamenlijk advies stellen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) een pakket maatregelen voor dat de zwakke arbeidsmarktpositie van werkers in de culturele sector moet verbeteren. Het gaat om oplossingen tegen uitholling in de sector in drie richtingen: het verdienvermogen in de sector vergroten; de inkomenszekerheid verbeteren en scholing bevorderen; en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging versterken.

Na een gezamenlijke verkenning van de arbeidsmarkt door beide adviesraden vorig jaar, staan in het vandaag gepresenteerde advies Passie gewaardeerd concrete voorstellen die de precariteit in de sector moeten terugdringen. Op het gebied van verdienvermogen constateren de raden dat de economische waarde die de cultuursector creëert (een bloeiend cultureel leven trekt veel bezoekers, toeristen en bedrijven) veel te weinig bij de makers terecht komt. Een sterker georganiseerde sector en betere afstemming van beleid tussen rijk en gemeenten moeten daar verandering in brengen. Een landelijk platform moet best practices verzamelen.

Op het gebied van inkomenszekerheid moeten richtlijnen voor redelijke vergoedingen worden opgesteld, die via een code voor goed werkgevers- en opdrachtgeverschap wordt gehandhaafd. De raden zien de cultuursector als een logische plek om te experimenteren met versoepeling van het mededingingsrecht, zodat zzp’ers collectief kunnen onderhandelen (wat nu niet mag). Dit hangt samen met het advies dat belangenorganisaties nog meer gaan samenwerken en initiatieven ontplooien om zzp’ers in de sector beter te vertegenwoordigen. Hierdoor kan de sociale dialoog, het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging, effectiever worden.

Beide raden stellen dat het nu aan de sector is om in actie te komen, Raad voor Cultuur-voorzitter Marijke van Hees roept daarbij de overheid op om te investeren in een bloeiend cultureel leven.

Lees het rapport hier, en de adviezen hier.