Choreograaf Olivia Court Mesa heeft zaterdagavond tijdens de finale van de Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) in Theater Rotterdam de XL Productie Award gewonnen. Aan de juryprijs zit een bedrag verbonden van 100.000 euro, dat bestemd is voor de ontwikkeling van een nieuwe productie bij Scapino Ballet Rotterdam. Ook het publiek verkoos haar tot winnaar van dit jaar en kende haar de Audience Award toe.

Olivia Court Mesa won het concours met het werk I Carry, You Hold uit 2019. De jury zag in het duet, dat ze zelf uitvoert samen met danser Yochai Ginton, een ‘een boeiend verhaal over empowerment, emancipatie en gelijkheid’. Juryleden Tony Adigun, Mira Helenius Martinsson, Nanine Linning, Marne van Opstal en voorzitter Samuel Wuersten roemen in het juryrapport haar oog voor detail en de unieke soundscore in het duet. ‘Het publiek wordt effectief uitgenodigd om het getoonde verhaal op de voet te volgen door het geraffineerde verloop van de relatie die in dit duet wordt blootgelegd. Het vertrouwen en de verbondenheid tussen de dansers zijn opmerkelijk.’

De XL Productie Award – die geldt als de grootste dansprijs voor jonge choreografen van duetten – werd in 2018 in het leven geroepen door dansers Maya Roest en Mischa van Leeuwen. De organisatie hoopt met het uitreiken van de jaarlijkse prijs bij te dragen aan talentontwikkeling voor jonge choreografen in alle dansstijlen en nieuw werk een stimulans te geven. De prijs werd dit jaar voor de vierde maal uitgereikt. Vorig jaar was Erika Maria Silgoner de winnaar met het stuk Synthethic Love.

Foto I Carry, You Hold: Ton van Tilt