Het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector, DEN, lanceert vandaag een nieuwe website. Digitalecultuur.nl wil theatergezelschappen, dansgroepen en muzikanten ondersteunen bij het digitaliseren van hun archieven en collecties.

Met het wegbezuinigen van het Theater Instituut Nederland (TIN) in 2013 is de digitalisering van gezelschapsarchieven en -collecties grotendeels stilgevallen. De zorg om de materialen te bewaren, archiveren, digitaliseren en, op termijn, geschikt te maken voor overdracht aan een bewaarinstelling, ligt nu meer dan ooit bij de makers zelf. DEN heeft vanaf 2017 de taak instellingen hierbij te ondersteunen, zoals zij dat al sinds 1999 voor de erfgoedsector doet.

Op digitalecultuur.nl biedt DEN cultuurmakers handvaten en praktijkvoorbeelden. De kennis die DEN in de loop der tijd heeft verzameld voor de erfgoedsector is aangepast en aangevuld. Ook wordt er gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen, waar het al langere tijd wettelijk verplicht is voor cultuurmakers om aan (digitale) archivering te doen.

Daarnaast dient de website als nieuwsplatform en agenda voor evenementen rondom digitale cultuur en is er op de website een subsidiewijzer te vinden die organisaties helpt om financiering te vinden voor projecten rondom digitalisering.