De podiumkunstensector heeft veel te winnen bij meer diversiteit en digitalisering. Dat schrijven vier brancheverenigingen in een brief aan Minister Van Engelshoven, als reactie op het onlangs verschenen stelseladvies van de Raad voor Cultuur dat daarvoor meer sectorondersteuning belooft.

De Raad voor Cultuur adviseerde in zijn rapport onder meer om vanuit het rijk bij te gaan dragen aan het verder ontwikkelen van digitalisering in de sector. De brancheorganisaties, VSCD, VVTP, NAPK en VVNO, benadrukken in hun brief het belang daarvan. ‘Bij betere digitale gegevensuitwisseling kunnen de verschillende spelers in de sector meer inzicht verkrijgen in de publieksstromen, en kan een groter en diverser publiek worden bereikt.’ De organisaties werken al enkele jaren aan een branchebreed dataplatform, Digitale Infrastructuur Podiumkunsten (DIP), waarvoor ze nu steun hopen te krijgen. De verenigingen zijn ook blij met het pleidooi van de Raad voor meer sectorondersteuning voor beheer en behoud van erfgoed, debat en reflectie.

De brancheverenigingen onderschrijven met de Raad tevens ‘de noodzaak om alle aspecten van de podiumkunstensector te verbreden en diverser te maken’. Ze zijn het eens met de suggestie van de Raad om de Code Culturele Diversiteit daarvoor te actualiseren en stellen voor om daarvoor hun reeds opgezette ‘praktisch opgezette peer-to-peerprogramma Theater Inclusief’, dat geënt is op toepassing van de Code Culturele Diversiteit, daarvoor breder te ontsluiten. Daarnaast roepen ze de Minister op ‘om, naast de ambitie museumbezoek voor scholieren te realiseren, ook te ambiëren dat ze minstens twee keer tijdens hun schoolcarrière een theatervoorstelling of concert bezoeken’.

Kritisch zijn de organisaties over de regionaliseringsplannen van de Raad. Ze vinden de bestuurlijke en praktische uitvoering nog te beperkt uitgewerkt. ‘Landelijke regie op het Rijkscultuurbeleid blijft hierbij noodzakelijk.’ En ze hopen dat de geadviseerde steun voor erfgoed, niet alleen naar stenen gaat. ‘Het overdragen van ons Nederlands erfgoed is niet alleen een kwestie van het bewaren van gebouwen en kunstschatten. De grote consensus over het belang van erfgoed moet ook financieel uitstralen naar het ‘levend maken’ van erfgoed.’ Ze vragen de Minister om ook erfgoedmiddelen in te zetten voor het bevorderen van ‘levende’ cultuuruitingen. Ten slotte uiten de organisaties hun zorgen over de toenemende druk op private fondsen, die daardoor langzaam uitdrogen.

Lees hier de hele brief.

Foto: Emotional Porn: Exhibition of the Self van Keren Rosenberg, Tony Marcus Scharias en Nicola Cavalazi / Dansmakers Amsterdam. Fotografie door Paul Sixta.