Het ITS Festival stopt definitief. Het bestuur van het International Theatre School Festival en de deelnemende theaterscholen hebben daartoe besloten omdat het festival ook de komende vier jaar geen meerjarige subsidie ontvangt. De bijdrage van de scholen wordt dit jaar overgeheveld naar een nieuw studentennetwerk: ENT.

De afgelopen vier jaar opereerde het ITS Festival zonder structurele financiering, maar met verschillende bijdragen van projectfinancierders en een extra bijdrage van de theaterscholen. Het doel was om na vier jaar op projectbasis te werken weer een meerjarige financiering te realiseren. Deze financiering is er (wederom) niet voor het ITS Festival gekomen. Daarnaast stapte artistiek directeur Marcus Azzini vorig jaar juni vervroegd op naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag bij Toneelgroep Oostpool.

Vier theaterscholen (Arnhem, Amsterdam, Maastricht en Utrecht) hevelen (een deel van) het geld dat ze investeerden in het ITS dit jaar over naar een nieuw scholennetwerk: Ensemble van Nieuwe Theaterwerkers (ENT). De festivalorganisatie stelt haar kennis en netwerk ter beschikking. Nog voor bekend werd dat het ITS zou stoppen, waren studenten van verschillende theateropleidingen al bezig met het oprichten van dit netwerk, om meer verbinding tussen (oud)studenten te stimuleren. Het idee ontstond binnen Platform Aanvang! dat zich inzet voor meer solidariteit binnen de sector en dat nu door ENT gezien wordt als zusterorganisatie. Inspiratiebron voor het netwerk was het Duitse Junges Ensemble Netzwerk.

Het ENT bestaat nu uit negen kernleden, afkomstig van verschillende opleidingen van verschillende scholen. Iedereen mag gratis lid worden, maar het netwerk richt zich vooral op studenten vanaf het eerste jaar tot drie jaar na hun afstuderen. ‘Wij willen theaterwerkers vanaf moment één het gevoel geven dat de theaterwereld groter is dan zijzelf, dan hun klas, dan hun school. Dat er een hele lichting naast ze staat, en vijftig boven ze, die allemaal hetzelfde hebben meegemaakt en met dezelfde thema’s bezig zijn en anderzijds juist andere ervaringen en een andere blik op de dingen hebben’, schrijven de initiatiefnemers op hun website ensemblenieuwetheaterwerkers.nl.

Volgens kernlid Hanneke van der Paardt (2019 afgestudeerd aan de acteursopleiding van ArtEZ) zijn er voor theaterstudenten tijdens hun opleiding amper momenten waarin ze elkaar leren kennen of kennis kunnen uitwisselen, terwijl ze wel vaak met dezelfde vragen zitten. ‘Thema’s als gender, grensoverschrijdend gedrag en diversiteit, bespreken we nu allemaal afzonderlijk in de klas. Als netwerk willen we die gesprekken breder trekken en duurzamer voeren. Kennis is immers macht.’ Ook hoopt ze best practices te delen. ‘Als één iemand iets goeds bedenkt, profiteren we daar allemaal van. Ik heb in Arnhem bijvoorbeeld heel fijne lessen gekregen over onderhandelen en op dit moment is er daar een interessant gesprek gaande over de theatercanon: er worden in de lessen zoveel mogelijk teksten van vrouwen gebruikt. Dat soort dingen, dingen die wérken, willen we met elkaar delen.’

Het netwerk hoopt invloed uit te oefenen op het onderwijs op de theaterscholen, maar ook de sprong in het werkveld te verzachten. ‘Afstuderen is spannend, het werkveld kan voelen als een ongewis gebied, daar willen we ook mee aan de slag’, zegt kernlid Bregt van Deursen (2020 afgestudeerd als Docent Theater aan ArtEZ). ‘We willen dat studenten voelen dat ze op school al onderdeel zijn van het werkveld en dat ze niet alleen op die duikplank staan.’

4 keer per jaar gaat ENT ‘Talks’ organiseren om samen actuele, politieke onderwerpen te bespreken. Eén keer per jaar volgt een meerdaags congres, in steeds een andere stad. Het programma zal bestaan uit voorstellingen, lezingen, workshops en een feest, maar ook zeker ‘lege tijd om samen kopjes koffie te drinken en te voetballen. We zijn er ook om plezier te maken met elkaar’, benadrukt Van der Paardt.

Leden kunnen ook eigen initiatieven en plannen aandragen die het netwerk vervolgens zal proberen te faciliteren. ‘Scholen zijn heel log’, volgens Van Deursen. ‘Wij zijn een snelle organisatie die pijlsnel ergens heen kan schieten en een onderwerp kan agenderen.’ Een nieuw ITS festival opzetten of afstudeervoorstellingen programmeren is het ENT niet van plan. ‘Maar we kunnen wel het gesprek faciliteren over hoe een nieuw festival eruit kan gaan zien of hoe we meer elkaars werk zouden kunnen volgen. We zijn sterk overtuigd van het belang van een festival als het ITS.’

De website ensemblenieuwetheaterwerkers.nl is net gelanceerd. De officiële kick-off  ‘Het begin van ’t ENT’ is op 13 juli op het Amsterdamse Over het IJ. Op dat festival is het Ensemble ook medeorganisator van ‘IJ-ndje lopen‘, een netwerkevenement waar jonge makers en afstudeerders met een professional uit het veld een wandeling maken over de NDSM-werf.

ENT bestaat op dit moment uit Floren Bloch, Qiqi van Boheemen, Just van Bommel, Bregt van Deursen, Malou Duvail, Erasmus Mackenna, Hanneke van der Paardt, Sebbe Poll en Sam Schwarz. Nu het netwerk in de grondverf staat, hoopt het kernteam dat iedereen zich er mee gaat bemoeien. Ze roepen alle studenten en alumni op om zich bij hen te melden. Mocht je mee willen doen, op wat voor manier dan ook, stuur dan een mailtje naar info@ensemblenieuwetheaterwerkers.nl of neem contact op met één van de leden van het kernteam.’ Meer info: ensemblenieuwetheaterwerkers.nl.