Met de nieuwe subsidieregeling MeeMaakPodia wil het Fonds voor Cultuurparticipatie podiuminstellingen stimuleren lokale partners aan zich te binden om zo het maatschappelijk draagvlak voor cultuur te verbreden en nieuwe verbindingen te leggen. Door deze regeling kunnen theaters, maar ook musea en bibliotheken, die de verbinding zijn aangegaan met hun omgeving, zich daarin verder ontwikkelen.

‘Het is belangrijk dat theaters steeds naar hun lokale of regionale rol en functie blijven kijken’, zegt directeur-bestuurder Jan Jaap Knol. ‘Zijn de bezoekers alleen toeschouwer of dragen ze actief bij aan de programmering? Wie wil je bereiken en welke ruimte is er voor de eigen verhalen van bewoners uit de buurt?’ De regeling is bedoeld voor instellingen die echt de keuze willen maken om het ‘meemaken’ tot de kern van hun organisatie te laten worden, benadrukt hij.

Knol noemt de Stadsschouwburg Deventer, De Vaillant in Den Haag, en Corrosia in Almere als typerende voorbeelden. ‘Drie podia die hun omgeving een actieve rol in hun programmering geven. Initiatieven uit de omgeving krijgen heel veel ruimte. Zij bepalen dus voor een groot deel wat er in jouw theater getoond en gepresenteerd wordt. Zo’n benadering vergt ook veel van de medewerkers van je podium: een open houding en nieuwsgierigheid.’

Het fonds heeft 1.000.000 euro beschikbaar voor verschillende projecten; per aanvraag kan tussen 50.000 en 100.000 euro aangevraagd worden. Instellingen die de subsidie toegekend krijgen dienen zelf minimaal hetzelfde bedrag bij te leggen – dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van externe financiers. Na honorering maken instellingen bovendien ook deel uit van een traject van intervisie en kennisdeling.

Podia kunnen tussen 30 april en 2 november een plan indienen via de website van het fonds.

Foto: Corrosia (Almere)