De master Muziektheater ArtEZ gaat vanaf komend studiejaar 2021-2022 samenwerken met de podiuminstellingen Orkest De Ereprijs, Sonnevanck en Orkater. ArtEZ hoopt daarmee op meer interactie tussen hun studenten en het veld.

In de nieuwe samenwerking stellen de partners hun maakproces open voor studenten van de master Muziektheater. ‘Er komen mogelijkheden voor bijvoorbeeld onderzoek, regie-assistentschap of stages. Die plek in de praktijk is heel belangrijk voor studenten’, zegt Cecile Brommer, kerndocent van de master Muziektheater. Daarnaast zullen de instellingen aanschuiven bij de auditie-commissies en zich verbinden aan de missie van de opleiding. ‘In onze praktijkgerichte master gaan we uit van hedendaags muziektheater, waarbij muziek een dragende kracht is. Dat betekent dat je als maker gaat denken vanuit muziek en muzikaliteit. Deze instellingen sluiten daar goed op aan.’

Orkest de Ereprijs noemt zich een ‘levend laboratorium’ en een collectief van blaasinstrumenten, met elektrische gitaren, piano en slagwerk. Theater Sonnevanck maakt muziektheater voor iedereen vanaf 4 jaar. Muziektheatergezelschap Orkater, de combinatie van orkest en theater, is een van de vijftien ontwikkelinstellingen in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS).

Samen met studenten zal worden gekeken bij welke instellingen zij het beste aansluiten. ‘Wij voeren altijd gesprekken over het toekomstbeeld van studenten. Hoe positioneer ik me nu en over twee jaar na de master? We spreken studenten echt aan als maker. Wat wil je doen en hoe kun je dat ontwikkelen in een project?’, zegt Brommer. Daarbij wordt een verbinding gemaakt tussen een van de instellingen en de student. ‘We vinden het daarbij belangrijk dat de masterstudent ook mag falen. Het gaat er niet om dat die een perfecte voorstelling aflevert, het belangrijkste is het onderzoeksproces.’

Met deze samenwerking hoopt ArtEZ op meer interactie tussen studenten en het werkveld. ‘Zodat studenten beter weten hoe het is om in dat muziektheaterveld te werken. Maar ook dat we duidelijker zichtbaar worden voor nieuwe studenten’, legt Brommer uit. Die verrijking geldt niet alleen voor studenten. ‘Voor onze partners is het ook mooi om die nieuwe generatie binnen te halen. Om de nieuwe lichting te zien en waar ze mee bezig zijn.’

Meer informatie op de website van ArtEZ

Foto: Anne Eding in KINTSUGI (final master muziektheater Tom Jaspers), fotograaf: Naomi Noltes